Cursus leven en sterven, Zutphen

Komend maart en de eerste week van april worden er zes dinsdagavonden georganiseerd rond het nieuwe boek van Sebo Ebbens: ‘Op de golven van geboorte en dood. Goed leven en sterven in boeddhistisch perspectief‘. De avonden vinden plaats op 3 maart, 10 maart, 17 maart, 24 maart, 31 maart en 7 april. De avonden vinden plaats in Dat Bolwerck op de Zaakmarkt in Zutphen. Zie de foto. De docent is Sebo Ebbens. Informatie over Dat Bolwerck en de prijs voor de cursus volgt binnenkort. Het is nodig het boek aan te schaffen, omdat de cursus op het boek bouwt. Als er hieronder verwezen wordt naar hoofdstukken of beoefeningen, zijn die in het boek te vinden. Dat kost bij de boekhandel of via internet E 24,95. De avonden gaan door. Het is mogelijk om je nog op te geven. De kosten voor de zes avonden zijn E 125,-.

Opzet zes avonden

De opzet van elk van de avonden ziet er ongeveer als volgt uit: 

19.30 uur: begin avond, welkom
19.35 uur: korte meditatie (temmen van de geest. Zie daarvoor hoofdstuk 3). We beoefenen beoefening 4 (shamatha meditatie).
19.45 uur: reciteren ‘zes basisverzen van de bardos’ (vanaf de 2e bijeenkomst. Zie hoofdstuk 8). Zie ook beoefening 3.
19.50 uur: korte terugblik op de vorige avond (vanaf de 2e avond)
20.00 uur: inleiding in het onderwerp van de avond
20.30 uur: pauze
20.45 uur: verhelderingsvragen, gesprek
21.00 uur: één of meer beoefeningen die aansluiten bij de inleiding in het onderwerp van de avond
21.30 uur: einde avond

Het is altijd mogelijk dat er in deze basisopzet variaties optreden. Zo kunnen beoefeningen al tijdens de inleiding plaats vinden; gesprekken later plaats vinden; of wat dan ook … 

De onderwerpen

Op de zes avonden worden in grote lijnen de volgende onderwerpen besproken en (deels) beoefend:  

  1. Overgangen (hoofdstuk 1). Op de 6e avond, als we de heldere bardo van dharmata bespreken, komt dit onderwerp weer terug. Bijbehorende beoefeningen zijn waarschijnlijk uit het boek de beoefeningen 1 (zeven argumenten om ons met de bardos bezig te houden), beoefening 2 (ons voorbereiden op de grote overgang van ons sterven) en beoefening 12 (omgaan met overgangen). Er wordt hierin nog een keuze gemaakt. 
  2. De natuurlijke bardo van leven (hoofdstuk 2). In het bijzonder besteden we aandacht aan vriendelijkheid en mededogen. De tijdelijkheid van het bestaan komt regelmatig tijdens de zes avonden aan de orde. De bijbehorende beoefening is vooral beoefening 9 (tonglen, mededogen). Deze beoefening zal iets meer tijd nemen. We beginnen al tijdens de inleiding met de beoefening van tonglen. De beoefening van vriendelijkheid voor onszelf en anderen (beoefening 5) speelt door alle avonden heen een belangrijke rol. 
  3. De bardo van meditatie (hoofdstuk 3). We besteden als beoefening aandacht aan Shamatha meditatie, beoefening 4), en waarschijnlijk het 2e onderzoek van beoefening 17 van het onderzoeken van onze geest. Meditatie heeft als belangrijkste doel dat we vertrouwd raken met onze geest. Maar daarna kunnen we meteen de vraag stellen: wat is dat dan, onze geest?. 
  4. De bardo van dromen en slapen (hoofdstuk 4 en bijlage 1). Van dit hoofdstuk besteden we alleen kort aandacht aan de bardo van dromen. In deze bardo zijn er een paar belangrijke ingrediënten te vinden die ook van belang zijn voor een goed leven. We doen uit beoefening 15 een paar ‘droomyoga’ beoefeningen. Denk aan beoefening 15-1, denken zien als een droom; en aan een aantal onderdelen van beoefening 15-3, werken met visualisaties. Zoals in het boek gesteld wordt, kunnen dergelijke inzichten ook helpen bij ons sterven en daarna. 
  5. De bardo van pijnlijk sterven (hoofdstuk 5). Waarschijnlijk doen we beoefening 14, essentiele phowa. Dat is een beoefening die we allemaal kunnen doen bij ons eigen sterven of het sterven van iemand anders zonder al te veel voorbereiding. Maar het is wellicht ook mogelijk om in overleg andere beoefeningen te kiezen.
  6. De heldere bardo van dharmata (hoofdstuk 6). Hier gaan we kort op in. Daarna komen we weer terug op overgangen zoals besproken op de 1e avond en de beoefeningen 2 en 12. De heldere bardo van dharmata wordt gezien als een essentiële overgang in het Tibetaans boeddhisme. Vandaar dat we met dit onderwerp de eerste avond begonnen zijn. Tot slot volgt aan het eind van de avond een korte evaluatie van de zes avonden. 

Het is natuurlijk altijd mogelijk de avonden qua onderwerpen en structuur aan te passen aan de behoeftes van de deelnemers.