Zutphen, cursus vijf wijsheden, voorjaar 2021

In het vroege voorjaar van 2021 wordt er in Dat Bolwerk in Zutphen een cursus gegeven van 7 dinsdagavonden over de vijf Tibetaanse wijsheden. De data zijn: 16 februari, 23 februari, 2 maart, 9 maart, 16 maart, 23 maart, en 30 maart. De cursus is 2 weken uitgesteld vanwege het Corona virus. Als het Corona nog heerst, beginnen we de 16e februari op zoom via internet.
De opzet van de avonden ziet er in grote lijnen als volgt uit:

 • Op de eerste avond is er naast een korte kennismaking aandacht voor wat de vijf wijsheden zijn, wat de kenmerken van de vijf wijsheden zijn, wat de voordelen van deze manier van denken is, waarom we vaak spreken over de vijf stijlen in plaats van over de vijf wijsheden, wat het betekent als er wordt gesproken over de open en gesloten kant van de vijf stijlen, waarom vriendschap zo belangrijk is bij het inzetten van de vijf stijlen, en gaan  we in grote lijnen door de belangrijkste kenmerken van de vijf stijlen/wijsheden.
  Daarna gaan we met elkaar na wat op dit moment (voorlopig) de favoriete stijlen/wijsheden zijn van iedereen.
  Als een avond wat uitloopt, gaan we er de avond daarop mee verder.
 • Op de tweede avond komen we terug op vragen of opmerkingen naar aanleiding van de inleidingen en gesprekken op de eerste avond. Daarna besteden we in het bijzonder aandacht aan de vajra stijl en de ratna stijl. We gaan daarbij de verschillende kenmerken van die stijlen na inclusief de bijbehorende wijsheden, al dan niet ondersteund met eenvoudige oefeningen. Iedereen wordt in elk geval ook gevraagd om in de week na deze avond na te gaan hoe ieder deze twee stijlen herkent bij zowel zichzelf als bij anderen.
  Op deze avond wordt ook een eenvoudige vorm van meditatie ingevoerd. Die speelt een belangrijke rol voor het temmen van onze geest, waardoor we beter kunnen ervaren at er te ervaren is. Ook speelt die een belangrijke rol bij de bespreking van de boeddha stijl op de 4e avond.
 • Op de derde avond spreken we de ervaringen met de stijlen besproken op de 2e avond na. Daarna besteden we in het bijzonder aandacht aan de padma stijl en de karma stijl. We doen dat op dezelfde manier als op de tweede avond maar nu voor deze twee stijlen.
 • Op de vierde avond spreken we de ervaringen met de twee stijlen besproken op de 3e avond na. Daarna besteden we in het bijzonder aandacht aan de boeddha stijl. We doen dat op dezelfde manier als op de tweede avond maar nu voor deze stijl. De boeddha stijl heeft als belangrijk kenmerk dat het zowel een eigen stijl is, als een stijl die in combinatie met de andere stijlen deze opent als ze gesloten zijn. Bij deze stijl speelt meditatie een belangrijke rol.
 • Op de vijfde avond kijken we terug op de vijf stijlen/wijsheden en gaan we na hoe deze in ieders leven een rol speelt, al dan niet in open of gesloten vorm. We doen daarbij een korte beoefening.
  Vanaf de vijfde avond wordt het programma wat opener omdat deelnemers na de algemene inleiding vaak eigen wensen hebben over een vervolg op de 5e, 6e en 7e avond.
 • Op de zesde avond wordt er in elk geval aandacht besteed aan de meedogende vriend: wat kunnen we doen voor iemand die in één van de gesloten stijlen is beland? Hoe kunnen we die zo ondersteunen dat ze een openere houding aannemen? We zullen daarbij in het bijzonder aandacht besteden aan de taal die we naar zo iemand zouden kunnen gebruiken.
 • De zevende en laatste avond laten we nog wat open. In elk geval kijken we op de laatste avond met elkaar terug op wat de vijf stijlen/wijsheden voor een ieder kan betekenen in diens dagelijks leven.

Voor deze cursus is het nodig om het boek van Sebo Ebbens aan te schaffen: Stralend in de wereld’. Dat boek beschrijft de vijf wijsheden. Omdat het boek is uitverkocht gaat het om een reprint. Dat boek kan de eerste avond aangeschaft worden voor E 15,-. De prijs bij de boekhandel is E 19,25. Als iemand het eerder wil hebben, kan het besteld worden via contact op deze website. Er komen dan wel verzendkosten bij als mensen buiten Zutphen wonen.

Hopelijk worden het gezellige, interessante en leerzame avonden
Sebo Ebbens, mede namens Dat Bolwerck