Vriendelijk, meedogend, en menselijk

Op basis van de reacties van veel deelnemers aan de verschillende cursussen rond ‘Goed Leven en Goed Sterven’ springen er twee onderwerpen uit. Dat zijn de onderwerpen ‘vriendelijkheid, mededogen en menselijkheid’ en ‘de vijf Tibetaanse wijsheden’ (klik op de vijf wijsheden voor meer informatie over dat laatste). Deze twee onderwerpen spelen een belangrijke rol als we het met elkaar hebben over de Tibetaanse visie op zowel goed leven als goed sterven. 
Naast deze drie onderwerpen spelen ook andere onderwerpen een rol. Denk aan de shamatha meditatie die ons helpt onze geest tot rust te brengen, en 
begrippen als tijdelijkheid en onderlinge afhankelijkheid die ons helpen minder solide en lichtvoetiger naar onze omgeving en onszelf te kijken. 

Over het verder ontwikkelen en versterken van vriendelijkheid en mededogen

Het Tibetaans boeddhisme kent een grote verscheidenheid aan trainingen in vriendelijkheid, mededogen en menselijkheid. Er wordt overigens minder over ‘training’ gesproken, eerder over ‘vertrouwd raken met’. Het gaat erom vertrouwd te raken met vriendelijkheid, mededogen en menselijkheid door erover te lezen, het te bestuderen, het uit te proberen, de ervaringen met elkaar door te bespreken, om het daarna nogmaals door te lezen en het opnieuw uit te proberen. Mededogen is daarbij lastiger vorm te geven, maar ook krachtiger dan vriendelijkheid. Menselijkheid is weer krachtiger dan mededogen omdat die een onvoorwaardelijke kant kent.

  • Het gaat bij vriendelijkheid om het herkennen en erkennen van de ander en diens situatie (en die van onszelf).
  • Het gaat bij mededogen om het ondersteunen van de ander om zich te bevrijden van hun lijden, gedoe en disbalans, of het in elk geval te verzachten. Het gaat bij menselijkheid om een directe en onvoorwaardelijke ontmoeting. Zie de tekst hiernaast van Dzogchen Ponlop.

Over dit onderwerp zal in Januari 2022 een boek verschijnen, geschreven door Sebo Ebbens. 

Binnen de context van goed leven en goed sterven is gekozen voor vier vormen van vertrouwd raken met vriendelijkheid, mededogen en menselijkheid. Dat zijn de diverse beoefeningen rond vriendelijkheid en mededogen uit deel 2 van het boek van Sebo Ebbens (1); de 59 spreuken van Atisha (2); de 8 coupletten van Langri Tangpa (3); en de 6 paramitas van Shantideva (4). Het is ook mogelijk om over dit onderwerp een cursus aan te vragen en te organiseren.

Omdat de beoefeningen plaats vinden in de context van leven en sterven, zal er bij elk van de 4 benaderingen aandacht zijn voor hoe we die specifieke beoefeningen kunnen inzetten tijdens zowel ons leven als tijdens en na ons sterven. Dat geldt voor onszelf, dat geldt ook voor anderen. Ook zal er aandacht zijn voor hoe we via in de verschillende beoefeningen contact kunnen maken met ons inherente mededogen.

Meer werkwijzen over mededogen zijn te vinden op de website ‘toegepast boeddhisme’. Klik op https://toegepast-boeddhisme.nl/overzicht-groep-5-mededogen. 

1. Mededogen in deel 2 van het boek over leven en sterven
In deel 2 van het boek over leven en sterven van Sebo Ebbens staat een aantal beoefeningen die direct te maken hebben met het verder ontwikkelen en versterken van onze vriendelijkheid en ons mededogen. Eén van de mogelijkheden in het Tibetaans boeddhisme is om daarbij gebruik te maken van visualisaties. Dat gebeurt dan minder door het bestuderen van teksten maar door visualisaties. In de praktijk is het vaak een combinatie van die twee, omdat er ook studie nodig is om de visualisaties te begrijpen. In deel 2 van het boek over leven en sterven staat een aantal beoefeningen beschreven waarin visualisaties centraal staan. Dat zijn de beoefening van Chenrezig (Avalokiteshvara, beoefening 18), de verschillende beoefeningen van Amitabha (beoefening 19), de essentiële phowa beoefeningen (beoefening 14), de beoefening van de innerlijke en behulpzame vriend(in) (beoefening 16), en de beoefening van tonglen (beoefening 9).
Naast de visualisaties staan er in deel 2 van dat boek nog een aantal andere beoefeningen die ons kunnen helpen onze vriendelijkheid en ons mededogen te versterken. Dat geldt bijvoorbeeld de beoefeningen: vriendelijkheid (beoefening 6); goed in het begin, midden en einde (beoefening 8); en vergeven (beoefening 11).

Als dit het onderwerp is van een cursus is het noodzakelijk het boek van Sebo Ebbens over leven en sterven aan te schaffen: ‘Op de golven van geboorte en dood. Goed leven en sterven in boeddhistisch perspectief‘. Het boek is uitgegeven bij Asoka (2019) en kost E 24,95. Bij een cursus is het mogelijk het boek voor E 20,- aan te schaffen.

2. De 59 spreuken van Atisha

Atisha leefde in de 11e eeuw en heeft de 59 spreuken geformuleerd die tezamen de ontwikkeling en versterking van ons mededogen vormgeven. Die spreuken zijn nog steeds geldig. Een deel van de spreuken zijn praktische spreuken die direct inzetbaar zijn. Een ander deel van de spreuken gaat over onze grondhouding. Van het eerste is een voorbeeld te vinden op de website toegepast boeddhisme. Klik op vijf spreuken voor meer informatie. De tweede serie spreuken gaan over hoe noodzakelijk het is om onszelf minder belangrijk te maken als we anderen willen helpen. De visie daarbij is dat we minder grond onder onze voeten hebben dan we vaak denken. Als we dat inzien is het gemakkelijker om vriendelijker en meedogender te zijn voor anderen. De tonglen beoefening (zie tonglen) is daar een voorbeeld van.

Over de 59 spreuken van Atisha is een Nederlandse tekst beschikbaar. Die tekst kan bij een cursus hierover worden aangeschaft.. 

3. De 8 coupletten van Langri Tangpa 

Langri Tangpa leefde in dezelfde tijd als Atisha. Hij schreef 8 coupletten waarin hij advies geeft over de verschillende facetten van mededogen. Omdat het ‘slechts’ over 8 coupletten van 4-5 regels gaat, is zijn benadering een meer compacte benadering naar mededogen dan de ontwikkeling en versterking van het mededogen via de 59 spreuken van Atisha. De basis in de benadering van Langri Thangpa is tweeledig: 

  1. Het gaat er allereerst om dat we onszelf vertrouwd maken met de gelijkwaardigheid van onszelf en anderen. Wij zijn niet beter dan anderen, we zijn ook niet minder dan anderen;
  2. Het gaat er daarna om dat we onszelf vertrouwd maken met het uitwisselen van zelf en ander. Dat betekent dat het belangrijk is tonglen te beoefenen.De eerste 6 coupletten gaan over het eerste onderdeel. Het 7couplet gaat over het tweede onderdeel. Het 8e couplet gaat erover dat we onszelf minder serieus moeten nemen omdat we niet zo veel grond onder onszelf hebben als we denken. We kunnen dat uitdrukken met een woord als lichtvoetigheid.  

Over de 8 coupletten van Langri Tangpa is een Nederlandse tekst beschikbaar. Die tekst kan bij een cursus hierover worden aangeschaft. 

4. De 6 paramitas van Shantideva

Shantideva leefde in de 8e eeuw. Paramita (Sanskriet) betekent een handeling van mededogen waarbij ons ego eenteen of kleine rol speelt. Als we dat doen zijn we minder met onszelf bezig en zien we ook beter wat nodig is om te doen. We doen dat dan ook.
De zes handelingen zijn: vrijgevigheid, discipline (hier betekent discipline: handelen met aandacht), geduld (wachten tot de ander er klaar voor is), vreugdevolle inspanning, meditatie in dagelijkse actie en intelligentie (in het Sanskriet prajna. Prajna betekent: inzien wat nodig is om te doen).

Over de zes paramitas is een Nederlandse tekst beschikbaar. Die tekst kan bij een cursus hierover worden aangeschaft.