Vertrouwd raken met mededogen

De 59 spreuken van Atisha

Vertrouwd raken met mededogen 

 

Over vertrouwd raken met mededogen heeft Sebo Ebbens een boekje geschreven met dezelfde titel als de titel van deze pagina. Het boekje bestaat uit 95 bladzijden en kent een A5-formaat.
Het boekje wordt hieronder kort beschreven en toegelicht. Het boekje is in eigen beheer uitgegeven. Zie de afbeelding hiernaast voor de voorkant van het boekje. 

Vertrouwd raken met mededogen is gebaseerd op een tekst van Atisha. Atisha leefde in de 11e-12e eeuw, eerst in Noord India, later in Tibet. Atisha was iemand die zich verantwoordelijk voelde om de inzichten die in de kloosters bekend waren, ook voor een grotere groep mensen buiten de kloosters beschikbaar te maken. Hij maakte dat beschikbaar in de vorm van 59 spreuken of slogans. Zijn doel was anderen vertrouwd te maken met mededogen.. Deze vorm wordt in het Tibetaans lojong genoemd. Lojong betekent ‘vertrouwd raken met mededogen via de intellectuele geest. Hij is daarmee een beoefening waarmee we met mededogen vertrouwd raken door het uit te proberen en erop te reflecteren. Deze beoefening is zeer verwant met de 8 coupletten van Langri Tangpa, die zijn beschreven in hoofdstuk 2 van het boek ‘Vriendelijk en vol mededogen’. Ook dat is een lojong beoefening. Dit boekje kan daarmee beschouwd worden als een aanvulling op dat boek. 

Dit boekje is te bestellen via contact. Het boekje kost E 7,50 excl. verzendkosten. 

Het boekje ‘Vertrouwd raken met mededogen’ toegelicht

Hieronder is een inhoudsopgave te vinden van dat boekje. Bij deze inhoudsopgave wordt een korte toelichting gegeven op de inhoud daarvan. 

Voorwoord

Inleiding. In de inleiding zijn ook diverse adviezen opgenomen hoe we deze beoefening in ons dagelijks leven kunnen inzetten. 

De 7 paragrafen met de 59 spreuken:

  1.  De voorbereidende beoefeningen, die de basis zijn voor vertrouwd raken met mededogen. In dit onderdeel wordt aandacht besteed aan de voorwaarden die er nodig zijn om deze beoefening te kunnen doen. Eén van de voorwaarden is de beoefening van Shamatha meditatie. Een andere is gemotiveerd zijn dat te doen. 
  2. De hoofdbeoefening, vertrouwd raken met mededogen. Dit hoofdstuk bestaat uit de slogans 2 t/m 6 die ons helpen ons te openen voor wat zich in ons en om ons heen voordoet. Verder bestaat dit hoofdstuk uit de slogans 7 t/m 10, die de beoefening van tonglen beschrijven. Samen is dit de hoofdbeoefening volgens Atisha. 
  3. Ongunstige omstandigheden op het pad brengen. Dit hoofdstuk beschrijft een aantal slogans die ons kunnen helpen om om te gaan met tegenslagen op ons pad. Het gaat om de slogans 11 t/m 16. 
  4. Vertrouwd raken met de geesttraining bij leven en sterven. Dit hoofdstuk beschrijft twee slogans die ons kunnen helpen resp. een goed leven te leiden (slogan 17), en ons goed voor te bereiden op ons sterven (slogan 18). 
  5. Vaststellen of de geest training werkt. De slogans 19 tm 22 in dit hoofdstuk hebben als doel ons duidelijk te maken of we enige vorderingen hebben geboekt ons pad van mededogen. 
  6. Verscherpen van onze geest bij de geesttraining. De slogans 23 t/m 28 helpen ons om onze intellectuele geest te verscherpen en ons ego-territorium te verzwakken.  
  7. Algemene richtlijnen. De slogans 39 t/m 59 in dit hoofdstuk besteden aandacht aan een aantal algemenere richtlijnen voor hoe we ons mededogen in alledaagse situaties kunnen inzetten. Ze zorgen ervoor dat we mededogen blijven inzetten. 

Nawoord

Beoefening 1: Korte instructie shamatha meditatie
Beoefening 2: Korte instructie tonglen beoefening
Beoefening 3: Korte instructie innerlijke en behulpzame vriend(in)

Literatuur, beperkt

Eindnoten