Recensie boek NBD Biblion

Betreft
Ebbens, Sebo / Op de golven van geboorte en dood : goed leven en sterven in boeddhistisch perspectief – EAN 9789056703936

datum
28 augustus 2019

pagina
1

Geachte relatie,

Bovenstaande titel is onlangs op aanschafinformatie aangeboden aan de openbare bibliotheken.
Hieronder vindt u de recensietekst, zoals die door NBD Biblion is gepubliceerd.

Op de golven van geboorte en dood : goed leven en sterven in boeddhistisch perspectief / Sebo Ebbens; redactie: Bert van Baar. – Eerste druk, [Voorburg] : Asoka, juli 2019. – 342 pagina’s, 2 ongenummerde bladen;

platen: illustraties; 24 cm.

Leven en dood zijn in het Tibetaans boeddhisme nauw met elkaar verbonden. Doel van de auteur is beide dichter bij elkaar brengen. Nadenken over de dood en deze tijdens het leven ‘voorbereiden’ leidt tot een volwaardiger leven én een beter omgaan met de dood. Deel 1 zet deze op het eerste zicht paradoxale stelling theoretisch uiteen aan de hand van heldere voorbeelden, vergelijkingen en metaforen. Het begrip ‘bardo’ – overgangssituatie, tussenfase – is als een leidmotief aanwezig. Uiteindelijk is alles in het leven ‘overgang’. Wat te verstaan onder de geest? En blijft die geest verder bestaan na het verdwijnen van het fysieke lichaam? Hoe leven en dood in de praktijk met elkaar te verbinden, wordt in deel 2 uiteengezet. Aan de hand van een 21-tal ‘beoefeningen’ en reflecties worden alle ‘bardo’s’ aanschouwelijk gemaakt. Het stervensritueel, de stervensbegeleiding, hoe omgaan met de dood van een geliefde tot en met de ‘ideale stervenshouding’ komen uitvoerig aan bod. Eind 2010 verloor de auteur zèlf zijn 24-jarige zoon aan leukemie. Een uitvoerige literatuurlijst sluit dit boek af. Heldere uiteenzetting voor leek en boeddhist van een fundamentele boeddhistische leerstelling.

Recensent: Marc De Pril

Bestelnummer: 2018504360

groet,

NBD Biblion
Afd. Redactie / BU Data
E mi@nbdbiblion.nl
T (079) 344 0156