'Vriendelijk, meedogend, en (vol) menselijk. Boeddhisme voor het dagelijks leven'

Overzicht boek over vriendelijkheid, mededogen en menselijkheid

Dit boek is nog niet klaar, het is in wording. De titel hierboven is een werktitel. Het boek komt uit Januari 2022, en wordt uitgegeven door uitgever Asoka.

Het boek bestaat uit twee delen. Deel 1 kent 4 hoofdstukken en bevat achtergrondinformatie met veel voorbeelden zodat er een helder beeld ontstaat over waar onze vriendelijkheid, ons mededogen en onze menselijkheid over gaan. Ook geven ze een helder beeld over de verschillende manieren waarop we vriendelijkheid, mededogen en menselijkheid in ons dagelijks leven kunnen vormgeven. Deel 2 beschrijft elf beoefeningen. Deze beoefeningen kunnen helpen om bewuster met vriendelijkheid, mededogen en menselijkheid te oefenen. In deel 1 wordt regelmatig naar deel 2 verwezen, wanneer specifieke beoefeningen de tekst ondersteunen. 

  • Er is meer informatie te vinden over mogelijke inhouden van cursussen over vriendelijkheid en mededogen door te klikken op vriendelijkheid en mededogen
  • Er is meer informatie te vinden over cursussen die momenteel rond dit onderwerp wordt aangeboden is te vinden bij open activiteiten.
  • Het is altijd mogelijk zelf een cursus te organiseren over dit onderwerp. Klik op aanbod om te zien wat er mogelijk is.

Klik op contact voor verdere vragen. 

Opzet deel 1 van het boek, de hoofdstukken 1 t/m 4

Hoofdstuk 1.
Die is een algemene inleiding in vier vormen van ethiek die in het boeddhisme worden onderscheiden. Die vier vormen van ethiek zijn apart van elkaar te beschouwen. Ze zijn ook te zien in een opbouw in ethiek. Het gaat dan van de ethiek van ‘anderen geen schade berokkenen’ tot en met een ethiek
  waarin we ‘ons mededogen vol manifesteren zonder welke vorm van belemmering dan ook voor wie dan ook’.

Hoofdstuk 2.
Dit hoofdstuk geeft een eerste indruk hoe we onze vriendelijkheid en ons mededogen kunnen versterken door onze mentale houding naar vriendelijkheid en mededogen te verdiepen. De verwachting is onze inzichten die daaruit ontstaan er ook voor zorgen dat we onze vriendelijkheid en ons mededogen zullen inzetten in onze omgang met anderen.
 

Hoofdstuk 3.
Dit hoofdstuk beschrijft 6 belangrijke vaardigheden waarmee we ons mededogen en onze vriendelijkheid in ons leven van alledag kunnen inzetten. Waar het in hoofdstuk 2 vooral gaat over onze houding naar vriendelijkheid en mededogen, gaat het in dit hoofdstuk over de vaardigheden die we nodig hebben om dat adequaat vorm te geven.  

Hoofdstuk 4.
Dit hoofdstuk beschrijft vijf uitspraken waarvan een boeddhistische leraar heeft gezegd dat we die volmondig moeten kunnen uitspreken willen we vol menselijk in het leven staan. Vol menselijk in het leven staan betekent dat we niet aarzelen om te gaan met wat zich aan ons voordoet. Het betekent vanzelfsprekend ook dat we daar vriendelijk en meedogend bij blijven.   

Opzet deel 2 van het boek, 11 beoefeningen

In deel 2 van het boek worden 11 beoefeningen besproken die ons ondersteunen in vriendelijk en meedogend zijn.
Dat geldt zowel voor beoefeningen als shamatha meditatie waarin we leren onze geest te temmen. Als onze geest getemd is schieten we niet meer alle kanten uit, en kunnen we onze aandacht er goed bijhouden.
Ook zijn er beoefeningen te vinden die ons kunnen helpen vriendelijk en direct met onszelf om te gaan, zodat we vandaar uit weer vriendelijk en meedogend met anderen kunnen omgaan.
Ook zijn er beoefeningen die ons kunnen helpen ons mededogen naar anderen vorm te geven en in balans te houden. Het is belangrijk dat we, in welke situatie we ook zijn, we ook altijd goed voor onszelf blijven zorgen. Als we bijvoorbeeld ziek of overspannen worden, zijn diegenen voor wie we het deden, (wellicht alweer) teleurgesteld, omdat we het laten afweten.
Tot slot zijn er beoefeningen die ons kunnen helpen vol menselijk in het leven te staan. Vol menselijk staat voor dat we ons onvoorwaardelijk en direct aan iemand verbinden. We aarzelen niet om te doen wat nodig is om te doen. 

Vier van de beoefeningen in dit boek zijn ook in de andere twee boeken te vinden (zullen te vinden zijn). Dat zijn de beoefeningen van Shamatha (het temmen van de geest), van vriendschap sluiten met onszelf, van tonglen (ontwikkelen mededogen voor anderen), en van de innerlijke en behulpzame vriend(in), Dit zijn essentiële beoefeningen zowel ten behoeve van de kwaliteit van ons leven als ten behoeve van de kwaliteit van ons sterven (en daarna).