'Vriendelijk, meedogend, en (vol) menselijk. Boeddhisme voor het dagelijks leven'

Overzicht boek: vriendelijk, meedogend en (vol) menselijk

Dit betreft een boek in wording. Het gaat hier om een werktitel. Het boek komt uit in Januari 2022, en wordt uitgegeven door uitgeverij Asoka.

Hieronder is meer informatie te vinden over de opzet van het boek. Verder: 

  • Is er meer informatie te vinden over cursussen die specifiek gaan over vriendelijkheid, mededogen en menselijkheid, door te klikken op vriendelijkheid en mededogen
  • Zijn er diverse aanvullingen bij het boek te vinden door te klikken op aanvullingen boek mededogen (in wording). 
  • Is er meer informatie te vinden over cursussen die momenteel worden aangeboden of op dit moment lopen, door te klikken op open activiteiten.
  • Is het altijd mogelijk zelf een cursus te organiseren over dit onderwerp. Klik op aanbod voor mogelijkheden. 

Klik op contact voor verdere vragen. 

Het boek

Het boek bestaat uit twee delen.
Deel 1 kent 4 hoofdstukken en bevat achtergrondinformatie met een verscheidenheid aan voorbeelden. Daarmee wordt het helder waar het bij onze vriendelijkheid, ons mededogen en onze menselijkheid over gaat en hoe we deze drie inn ons dagelijks leven kunnen inbrengen. 
Deel 2 beschrijft 11 beoefeningen. Deze beoefeningen kunnen ons helpen om onze vriendelijkheid, ons mededogen en onze menselijkheid te versterken en te verdiepen.
In deel 1 wordt regelmatig naar deel 2 verwezen, wanneer specifieke beoefeningen uit deel 2 de tekst in deel 1 ondersteunen. 

Deel 1 van het boek: 4 hoofdstukken

Hoofdstuk 1
Die is een algemene inleiding in vier vormen van ethiek die in het boeddhisme worden onderscheiden. Die vier vormen van ethiek zijn apart van elkaar te beschouwen. Ze zijn ook te zien in een opbouw in ethiek. Het gaat dan van de ethiek van ‘anderen geen schade berokkenen’ tot en met een ethiek
  waarin we ‘ons mededogen vol manifesteren zonder welke vorm van belemmering dan ook voor wie dan ook’

Hoofdstuk 2
Dit hoofdstuk geeft een eerste indruk hoe we onze vriendelijkheid en ons mededogen kunnen versterken door onze houding naar vriendelijkheid en mededogen te verdiepen. De verwachting is de inzichten die daaruit ontstaan er tegelijk voor zorgen dat we onze vriendelijkheid en ons mededogen ook zullen inzetten in de omgang met anderen. 

Hoofdstuk 3
Dit hoofdstuk beschrijft 6 belangrijke vaardigheden waarmee we onze vriendelijkheid en ons mededogen in ons dagelijkse leven kunnen inzetten. Waar het in hoofdstuk 2 vooral gaat over onze houding naar vriendelijkheid en mededogen, gaat het in dit hoofdstuk over die vaardigheden die we nodig hebben als we onze vriendelijkheid, een ons mededogen daadwerkelijk willen inzetten.  

Hoofdstuk 4
Dit hoofdstuk beschrijft vijf uitspraken waarvan een boeddhistische leraar heeft gezegd dat we die volmondig moeten kunnen uitspreken als we vol menselijk in het leven willen staan. Vol menselijk in het leven staan betekent dat we niet aarzelen om om te gaan met wat zich aan ons voordoet. Het betekent vanzelfsprekend ook dat we tegelijk vriendelijk en meedogend blijven.   

Deel 2 van het boek: 11 beoefeningen

In deel 2 van het boek worden 11 beoefeningen besproken die ons ondersteunen in vriendelijk, meedogend en menselijk zijn.
Dat geldt zowel voor beoefeningen als shamatha meditatie waarin we leren onze geest te temmen. Als onze geest getemd is schieten we niet meer alle kanten uit, en kunnen we onze aandacht er goed bijhouden.
Ook zijn er beoefeningen te vinden die ons kunnen helpen vriendelijk en direct met onszelf om te gaan, zodat we vandaar uit weer vriendelijk en meedogend met anderen kunnen omgaan.
Ook zijn er beoefeningen die ons kunnen helpen ons mededogen naar anderen vorm te geven en in balans te houden. Het is belangrijk dat we, in welke situatie we ook zijn, we ook altijd goed voor onszelf blijven zorgen. Als we bijvoorbeeld ziek of overspannen worden, zijn diegenen voor wie we het deden, (wellicht alweer) teleurgesteld, omdat we het laten afweten.
Tot slot zijn er beoefeningen die ons kunnen helpen vol menselijk in het leven te staan. Vol menselijk staat voor dat we ons onvoorwaardelijk en direct aan iemand verbinden. We aarzelen niet om te doen wat nodig is om te doen. 

Vier van de beoefeningen in dit boek zijn ook in de andere twee boeken te vinden (zullen te vinden zijn). Dat zijn de beoefeningen van Shamatha (het temmen van de geest), van vriendschap sluiten met onszelf, van tonglen (ontwikkelen mededogen voor anderen), en van de innerlijke en behulpzame vriend(in), Dit zijn essentiële beoefeningen zowel ten behoeve van de kwaliteit van ons leven als ten behoeve van de kwaliteit van ons sterven (en daarna).