'Vriendelijkheid en mededogen, een boeddhistisch perspectief'

Overzicht boek over vriendelijkheid en mededogen

 

Dit boek is nog niet uitgegeven. Het is in wording. De titel hierboven is daarom een werktitel. Het komt uit in Januari 2022, en wordt uitgegeven door uitgever Asoka.

Het boek bestaat uit twee delen. Deel 1 kent 4 hoofdstukken en bevat achtergrondinformatie met veel voorbeelden zodat er een helder beeld ontstaat over waar vriendelijkheid en mededogen over gaan. Ook geven ze een helder beeld over verschillende manieren waarop we onze vriendelijkheid en ons mededogen kunnen vormgeven.  

Deel 2 beschrijft tien beoefeningen. Deze beoefeningen kunnen helpen om bewuster naar vriendelijkheid en mededogen te kijken en ermee te oefenen. In deel 1 wordt regelmatig naar deel 2 verwezen, waar het specifieke beoefeningen betreft. 

Meer informatie over de mogelijke inhoud van vriendelijkheid en mededogen bij cursussen is op deze website door te klikken opj vriendelijkheid en mededogen. Meer informatie over cursussen die momenteel rond dit onderwerp wordt aangeboden is te vinden bij open activiteiten. Het is altijd mogelijk zelf een cursus te organiseren over dit onderwerp. Zie op aanbod om te kijken wat er mogelijk is.

Klik op contact, als er verdere vragen zijn. 

Deel 1 van het boek, de hoofdstukken 1 t/m 4

Hoofdstuk 1.
Die is een algemene inleiding in vier vormen van ethiek die in het boeddhisme worden onderscheiden. Die vier vormen van ethiek zijn apart van elkaar te beschouwen. Ze zijn ook te zien in een opbouw in ethiek. Het gaat dan van de ethiek van ‘anderen geen schade berokkenen’ tot en met een ethiek
  waarin we ‘ons mededogen vol manifesteren zonder welke vorm van belemmering dan ook voor wie dan ook’.

Hoofdstuk 2.
Dit hoofdstuk geeft een eerste indruk hoe we onze vriendelijkheid en ons mededogen kunnen versterken door onze mentale houding naar vriendelijkheid en mededogen te verdiepen. De verwachting is onze inzichten die daaruit ontstaan er ook voor zorgen dat we onze vriendelijkheid en ons mededogen zullen inzetten in onze omgang met anderen.
 

Hoofdstuk 3.
Dit hoofdstuk beschrijft 6 belangrijke vaardigheden waarmee we ons mededogen en onze vriendelijkheid kunnen inzetten. Waar het in hoofdstuk 2 vooral gaat over onze houding naar vriendelijkheid en mededogen, gaat het in dit hoofdstuk over de vaardigheden die we nodig hebben om dat adequaat te doen.  

Hoofdstuk 4.
Dit hoofdstuk beschrijft vijf uitspraken waarvan een boeddhistische leraar heeft gezegd dat we die moeten kunnen uitspreken willen we vol menselijk in het leven staan. Vol menselijk in het leven staan betekent dat we niet aarzelen om te gaan met wat zich aan ons voordoet. Dat betekent vanzelfsprekend dat we vriendelijk en meedogend zijn naar wie we tegenkomen.  

Bijlage
In een bijlage wordt de maatschappelijke context waarin vriendelijkheid en mededogen beter of minder functioneren. 

Deel 2 van het boek, 10 beoefeningen

In deel 2 van het boek worden 10 beoefeningen besproken die ons ondersteunen in vriendelijk en meedogend zijn.
Dat geldt zowel voor beoefeningen als shamatha meditatie waarin we leren onze geest te temmen. Als onze geest getemd is schieten we niet meer alle kanten uit, en kunnen we onze aandacht er goed bijhouden.
Ook zijn er beoefeningen te vinden rond aspiraties rond vriendelijkheid en mededogen. Die kunnen ons helpen om onze intenties daarin te versterken.
Ook zijn er beoefeningen te vinden die ons helpen vriendelijk en direct met onszelf om te gaan, zodat we vandaar uit weer vriendelijk en meedogend met anderen kunnen omgaan.
Tot slot: er zijn ook beoefeningen te vinden die ons helpen onze vriendelijkheid en ons mededogen naar anderen in balans te houden. Het is belangrijk dat we, in welke situatie we ook zijn, we ook altijd goed voor onszelf blijven zorgen. Als we bijvoorbeeld ziek of overspannen worden, zijn diegenen voor wie we het deden, (opnieuw alweer) teleurgesteld, omdat we het laten afweten

Vier van de beoefeningen in dit boek zijn ook in de andere twee boeken te vinden (zullen te vinden zijn). Dat zijn de beoefeningen van Shamatha (voor het temmen van de geest), van vriendschap sluiten met onszelf, van tonglen (mededogen voor anderen), en van de innerlijke en behulpzame vriend(in), Dit zijn essentiële beoefeningen zowel ten behoeve van ons leven als ten behoeve van ons sterven.