'Vriendelijk en vol mededogen. Wijs en vaardig handelen in het leven van alledag'

Overzicht boek: vriendelijk en vol mededogen


Dit boek, geschreven door Sebo Ebbens, verschijnt in februari/maart 2022. Het
wordt uitgegeven door uitgeverij Asoka. Dit boek beschrijft verschillende vormen waarmee we onze vriendelijkheid en ons mededogen in ons dagelijks leven naar onszelf en anderen kunnen vormgeven. Even verderop is meer informatie te vinden over de opzet van het boek.
Vooraf een paar opmerkingen naar aanleiding van dit boek:

  • Er worden verschillende cursussen aangeboden over vriendelijkheid en mededogen, gebaseerd op dit boek. Zie voor aanbod op deze website alle cursussen van de drie boeken. Daar wordt u verder verwezen. 
  • Het is altijd mogelijk om zelf een cursus over één of meer van deze onderwerpen te organiseren. 
  • Er zijn diverse aanvullingen bij het boek te vinden door te klikken op aanvullingen boek mededogen (in wording).
  • Er is meer informatie te vinden over cursussen die momenteel worden aangeboden of op dit moment lopen, ook over vriendelijkheid en mededogen. Klik daartoe op open activiteiten.

Indien er verdere vragen zijn, klik op contact . 

Deel 1 van het boek: 4 hoofdstukken

Hoofdstuk 1
Die is een algemene inleiding in vier vormen van ethiek die in het boeddhisme worden onderscheiden. Die vier vormen van ethiek zijn apart van elkaar te beschouwen. Ze zijn ook te zien in een opbouw in ethiek. Het gaat dan van de ethiek van ‘anderen geen schade berokkenen’ tot en met een ethiek
  waarin we ‘ons mededogen vol manifesteren zonder welke vorm van belemmering dan ook voor wie dan ook’

Hoofdstuk 2
Dit hoofdstuk geeft een eerste indruk hoe we onze vriendelijkheid en ons mededogen kunnen versterken door onze houding naar vriendelijkheid en mededogen te verdiepen. De verwachting is de inzichten die daaruit ontstaan er tegelijk voor zorgen dat we onze vriendelijkheid en ons mededogen ook zullen inzetten in de omgang met anderen. 

Hoofdstuk 3
Dit hoofdstuk beschrijft 6 belangrijke vaardigheden waarmee we onze vriendelijkheid en ons mededogen in ons dagelijkse leven kunnen inzetten. Waar het in hoofdstuk 2 vooral gaat over onze houding naar vriendelijkheid en mededogen, gaat het in dit hoofdstuk over die vaardigheden die we nodig hebben als we onze vriendelijkheid, een ons mededogen daadwerkelijk willen inzetten.  

Hoofdstuk 4
Dit hoofdstuk beschrijft vijf uitspraken waarvan een boeddhistische leraar heeft gezegd dat we die volmondig moeten kunnen uitspreken als we vol menselijk in het leven willen staan. Vol menselijk in het leven staan betekent dat we niet aarzelen om om te gaan met wat zich aan ons voordoet. Het betekent vanzelfsprekend ook dat we tegelijk vriendelijk en meedogend blijven.   

Deel 2 van het boek: 11 beoefeningen

In deel 2 van het boek worden 11 beoefeningen besproken die ons ondersteunen in vriendelijk en meedogend zijn.
Dat geldt zowel voor beoefeningen als shamatha meditatie waarin we leren onze geest te temmen. Als onze geest getemd is schieten we niet meer alle kanten uit, en kunnen we onze aandacht er goed bijhouden.
Ook zijn er beoefeningen te vinden die ons kunnen helpen vriendelijk en direct met onszelf om te gaan, zodat we vandaar uit weer vriendelijk en meedogend met anderen kunnen omgaan.
Ook zijn er beoefeningen die ons kunnen helpen ons mededogen naar anderen vorm te geven en in balans te houden. Het is belangrijk dat we, in welke situatie we ook zijn, we ook altijd goed voor onszelf blijven zorgen. Als we bijvoorbeeld ziek of overspannen worden, zijn diegenen voor wie we het deden, (wellicht alweer) teleurgesteld, omdat we het laten afweten.
Tot slot zijn er beoefeningen die ons kunnen helpen vol en met mededogen in het leven te staan. Dit betekent dat we ons onvoorwaardelijk en direct aan iemand verbinden. We aarzelen niet om te doen wat nodig is om te doen.

Vier van de beoefeningen in dit boek zijn ook in de andere twee boeken te vinden. Voor een korte instructie voor deze beoefeningen wordt er verwezen naar de website ’toegepast-boeddhisme’. Het gaat om de beoefeningen van:
* shamatha meditatie (het temmen van de geest). Klik op shamatha meditatie voor een korte instructie;
* van vriendschap sluiten met onszelf. Klik op de beoefening van vriendelijkheid voor een korte instructie;
* tonglen (ontwikkelen mededogen voor anderen). Klik op de beoefening van tonglen voor een korte instructie;
* de innerlijke en behulpzame vriend(in). Klik daartoe op vol aanwezig zijn. Volle aanwezigheid is direct verwant met de innerlijke en behulpzame vriend(in).

Deze beoefeningen kunnen ons helpen bij het versterken van de kwaliteit van ons leven en ons sterven (en daarna).