'Stralend in de wereld, de vijf Tibetaanse wijsheden in het dagelijkse leven'

Overzicht boek over de vijf Tibetaanse wijsheden

 

Hier is een overzicht te vinden van het boek over de vijf Tibetaanse wijsheden. het boek is uitgegeven bij Asoka in 2013. Het kost in de boekwinkel E 19,25. Het is momenteel uitverkocht maar wel als reprint verkrijgbaar. Het boek is ook te verkrijgen via de docent als er cursussen over worden gegeven (E 15,-). Het boek wordt herschreven en zal waarschijnlijk in 2023 in een tweede herziene druk verschijnen. 

Meer informatie over de inhoud van de vijf stijlen/wijsheden is te vinden op deze website bij overzicht vijf  wijsheden. Meer informatie over cursussen die momenteel rond de vijf wijsheden worden aangeboden zijn te vinden bij open activiteiten. Het is altijd mogelijk zelf een cursus te organiseren over dit onderwerp. Zie op aanbod om te kijken wat er mogelijk is.

Klik op contact, als er verdere vragen zijn.

Eerste deel van het boek, de hoofdstukken 1 t/m 6

In deel één van dit boek maken we kennis met de vijf verschillende stijlen. De boeddhistische benaming van de vijf stijlen is intact gelaten. Er wordt gesproken over de vajra-stijl, de ratna-stijl, de padma-stijl, de karma-stijl en de boeddha-stijl. 

In de eerste vijf hoofdstukken leren we de kwaliteiten van de open, de gesloten en de vastgelopen manifestaties van elk van de stijlen kennen. De kwaliteiten van elke stijl worden zo zuiver mogelijk besproken. Dat lijkt een versimpeling, maar het helpt om duidelijk te krijgen wat precies de kwaliteiten zijn van die ene stijl. Zo leren we een stijl echt goed kennen. In ons dagelijks leven is er vaak sprake van een vermenging van twee of drie favoriete stijlen. Maar om een bepaalde stijl beter te leren kennen, worden ze hier apart besproken. 

In hoofdstuk 6 worden de vijf stijlen op verschillende wijzen samengevat. Er is ongetwijfeld een samenvatting bij die aanspreekt. Er is voor ieder wat wils. Op basis van de verschillende samenvattingen kun je je laten inspireren om je eigen samenvatting te maken.

Om ons de vijf stijlen eigen te maken, om hun sfeer goed te kunnen proeven, beschrijven we in hoofdstuk 7 bij elke stijl oefeningen. Daarmee kunnen we de stijlen echt ervaren. Als we die oefeningen doen, krijgen we meer gevoel voor hoe we de stijlen bij onszelf en anderen kunnen herkennen, en hoe ze onderling verbonden zijn. 

Tweede deel van het boek, de hoofdstukken 7 t/m 10

Het tweede deel van dit boek gaat dieper in op de redenen voor het ontwikkelen van openheid en vandaar uit contact maken met de wereld. Waarom zouden we dat willen? Wat levert het op voor onszelf en voor anderen? Als we goed gemotiveerd zijn, zijn we klaar voor verschillende methoden en technieken om openheid te ontwikkelen. Die worden ook in dit deel aangereikt.

In hoofdstuk 8 is met name aandacht voor het herkennen van onze geslotenheid als manier om onszelf te open. Verder houden we een pleidooi om te vertragen, zodat we beter zien hoe we er zelf voorstaan. Het persoonlijke pad van de vijf stijlen begint immers bij onszelf.

Hoofdstuk 9 reikt een praktische methode aan om ons in ons dagelijks leven te kunnen openen: ‘stop, ontspan, kijk, rust’. Er zijn verschillende variaties, zodat er altijd een paar technieken bij zijn die ons zullen aanspreken.

Hoofdstuk 10 besteedt aandacht aan onze omgang met emoties. Hoe kunnen we zo met onze emoties omgaan dat we open blijven? Als we overmand worden door emoties hebben we meestal de neiging om ons af te sluiten. In dit hoofdstuk worden nieuwe omgangsvormen aangereikt waardoor we bereid en in staat zijn om onze emoties beter te erkennen en de intensiteit vollediger te ervaren. Als we dat vol doen, herkennen we meteen de verschillende stijlen, die bij de verschillende emoties horen.

Derde deel van het boek, hoofdstuk 11

In het derde deel van het boek staat vriendelijkheid en mededogen naar onszelf en anderen centraal. Dit is eigenlijk het belangrijkste doel van het leren kennen van de vijf stijlen. Hoe meer we met de stijlen vertrouwd raken, hoe beter we onszelf leren kennen, hoe aardiger we voor onszelf worden en hoe gelukkiger we zullen zijn. Hoe aardiger we voor onszelf zijn, hoe meedogender we voor anderen kunnen zijn. Vanuit zelfkennis weten we wat anderen nodig hebben. We zijn in staat een meedogende vriend voor hen te zijn.

Beoefeningen in het boek 

De beoefeningen in het boek staan ietwat verspreid over de verschillende hoofdstukken. De bedoeling is het boek in een latere fase te herschrijven. In de nieuwe versie van het boek zal er een deel komen met beoefeningen.

Van die beoefeningen zullen er vier beoefeningen te vinden zijn die ook in de andere twee boeken voorkomen. Dat zijn de beoefeningen van shamatha (temmen van de geest), van vriendschap sluiten met onszelf, van tonglen (mededogen voor anderen), en van de innerlijke en behulpzame vriend(in). Dit zijn essentiële beoefeningen ten behoeve van zowel ons leven als ons sterven.