'Stralend in de wereld, de vijf Tibetaanse wijsheden in het dagelijkse leven'

Overzicht boek over de vijf Tibetaanse wijsheden

Hier is een overzicht te vinden van het boek over de vijf Tibetaanse wijsheden. Het boek is uitgegeven bij Asoka in 2013. Het kost in de boekwinkel E 19,25. Het is momenteel uitverkocht maar wel als reprint verkrijgbaar. Het boek is ook te verkrijgen via de docent als er cursussen over worden gegeven (E 15,-). Het boek wordt herschreven en zal waarschijnlijk in 2023 in een tweede herziene druk verschijnen. 

  • Op deze website is over de vijf stijlen/wijsheden meer informatie te vinden bij overzicht vijf  wijsheden.
  • Meer informatie over cursussen die momenteel rond de vijf wijsheden (en de andere boeken) worden aangeboden zijn te vinden bij open activiteiten.
  • Het is altijd mogelijk zelf een cursus te organiseren over dit onderwerp. Klik op aanbod om te zien wat er mogelijk is.

Klik op contact voor mogelijke vragen.

Opzet eerste deel van het boek, de hoofdstukken 1 t/m 6

In deel één van dit boek maken we kennis met de vijf verschillende stijlen. De boeddhistische benaming van de vijf stijlen is intact gelaten. Er wordt gesproken over de vajra-stijl, de ratna-stijl, de padma-stijl, de karma-stijl en de boeddha-stijl. 

In de eerste vijf hoofdstukken leren we de kwaliteiten van de open, de gesloten en de vastgelopen manifestaties van elk van de stijlen kennen. De kwaliteiten van elke stijl worden zo zuiver mogelijk besproken. Dat lijkt een versimpeling, maar het helpt om duidelijk te krijgen wat precies de kwaliteiten zijn van die ene stijl. Zo leren we een stijl echt goed kennen. In ons dagelijks leven is er vaak sprake van een vermenging van twee of drie favoriete stijlen. Maar om een bepaalde stijl beter te leren kennen, worden ze hier apart besproken. 

In hoofdstuk 6 worden de vijf stijlen op verschillende wijzen samengevat. Er is ongetwijfeld een samenvatting bij die aanspreekt. Er is voor ieder wat wils. Op basis van de verschillende samenvattingen kun je je laten inspireren om je eigen samenvatting te maken.

Om ons de vijf stijlen eigen te maken, om hun sfeer goed te kunnen proeven, beschrijven we in hoofdstuk 7 bij elke stijl oefeningen. Daarmee kunnen we de stijlen echt ervaren. Als we die oefeningen doen, krijgen we meer gevoel voor hoe we de stijlen bij onszelf en anderen kunnen herkennen, en hoe ze onderling verbonden zijn. 

Opzet tweede deel van het boek, de hoofdstukken 7 t/m 10

Het tweede deel van dit boek gaat dieper in op de redenen voor het ontwikkelen van openheid en vandaar uit contact maken met de wereld. Waarom zouden we dat willen? Wat levert het op voor onszelf en voor anderen? Als we goed gemotiveerd zijn, zijn we klaar voor verschillende methoden en technieken om openheid te ontwikkelen. Die worden ook in dit deel aangereikt.

In hoofdstuk 8 is met name aandacht voor het herkennen van onze geslotenheid als manier om onszelf te open. Verder houden we een pleidooi om te vertragen, zodat we beter zien hoe we er zelf voorstaan. Het persoonlijke pad van de vijf stijlen begint immers bij onszelf.

Hoofdstuk 9 reikt een praktische methode aan om ons in ons dagelijks leven te kunnen openen: ‘stop, ontspan, kijk, rust’. Er zijn verschillende variaties, zodat er altijd een paar technieken bij zijn die ons zullen aanspreken.

Hoofdstuk 10 besteedt aandacht aan onze omgang met emoties. Hoe kunnen we zo met onze emoties omgaan dat we open blijven? Als we overmand worden door emoties hebben we meestal de neiging om ons af te sluiten. In dit hoofdstuk worden nieuwe omgangsvormen aangereikt waardoor we bereid en in staat zijn om onze emoties beter te erkennen en de intensiteit vollediger te ervaren. Als we dat vol doen, herkennen we meteen de verschillende stijlen, die bij de verschillende emoties horen.

Opzet derde deel van het boek, hoofdstuk 11

In het derde deel van het boek staan vriendelijkheid en mededogen naar onszelf en anderen centraal. Vriendelijk en meedogend zijn is een belangrijk doel van het leren werken met de vijf stijlen. Hoe meer we met de stijlen vertrouwd raken, hoe beter we onszelf leren kennen, hoe vriendelijker we voor onszelf worden en hoe gelukkiger we zullen zijn. Hoe vriendelijker we voor onszelf zijn, hoe meedogender we voor anderen zullen zijn. We zijn dan in staat een meedogende vriend voor hen te zijn.

Beoefeningen in het boek 

De beoefeningen in het boek staan verspreid over de verschillende hoofdstukken. De bedoeling is om het boek in een latere fase te herschrijven. 

Van die beoefeningen zullen er vier beoefeningen te vinden zijn die ook in de andere twee boeken voorkomen. Dat zijn de beoefeningen van shamatha (temmen van de geest), van vriendschap sluiten met onszelf, van tonglen (mededogen ontwikkelen voor anderen), en van de innerlijke en behulpzame vriend(in). Dit zijn essentiële beoefeningen ten behoeve van zowel ons leven als ons sterven.