Stralend in de wereld. De vijf Tibetaanse wijsheden in het dagelijkse leven

Overzicht boek over de vijf Tibetaanse wijsheden

Van het boek ‘Stralend in de wereld, ‘De vijf Tibetaanse wijsheden in het dagelijkse leven’ is met ingang van 1 oktober 2024 een 2e herziene versie beschikbaar. Ook dat boek beschrijft de vijf Tibetaanse wijsheden/stijlen. Het is ook mogelijk van die wijsheden/stijlen gebruik te maken tijdens en na ons sterven. Op deze pagina is een beschrijving te vinden Van de 1e versie van het boek over de vijf Tibetaanse stijlen/wijsheden.
Het boek is in 2013 bij Asoka uitgegeven, de 2e herzien versie verschijnt  voor 1 oktober 2024. De 1e druk kost in de boekwinkel E 19,25, van de 2e druk is dat nog niet bekend. Het boek is ook te verkrijgen via de docent als er cursussen over worden gegeven. Het kost dan E 15,-. Even verderop is een beschrijving van de drie delen van het boek te vinden, na een paar opmerkingen vooraf. De 2e herzien versie van het boek kent twee delen. Als het boek 1 oktober verschenen is, zal deze pagina vernieuwd worden. 

  • Er is Informatie te vinden over cursussen die momenteel worden aangeboden, eventueel ook over de vijf stijlen/wijsheden, door te klikken op open activiteiten.
  • Er is een aanbod aan cursussen en dergelijke te vinden, waaronder die over de vijf stijlen/wijsheden, door te klikken op aanbodHet is altijd mogelijk om naar aanleiding van het aanbod zelf een cursus te organiseren. 
  • Er is meer informatie te vinden over de vijf stijlen/wijsheden door te klikken op: inleiding vijf stijlen/wijsheden op de website toegepast-boeddhisme.
  • Er is informatie te vinden over een algemeen raamwerk achter de drie boeken, ook het boek oer de vijf wijsheden. Klik daartoe op acht lessen uit het Tibetaanse dodenboek voor ons leven.

Klik op contact voor mogelijke vragen.

(Extra informatie: er is ook een boek over de vijf wijsheden, stijlen verschenen voor studenten van 16-26 jaar. Dat is het boek ‘Vijf x Eigen-Wijs, Vijf stijlen voor een veelzijdige persoonlijke en professionele ontwikkeling‘. Dat boek is uitgegeven bij Noordhoff Uitgevers en bedoeld voor het onderwijs. De benadering van de vijf stijlen blijkt veel jongeren aan te spreken. Het wordt ook op een aantal scholen gebruikt. Dit boek is vrij van elk boeddhistisch jargon).

Opzet eerste deel van het boek, de hoofdstukken 1 t/m 6

In deel één van dit boek maken we kennis met de vijf verschillende stijlen/wijsheden. De boeddhistische naamgeving van de vijf stijlen is intact gelaten. Er wordt gesproken over de vajra-stijl, de ratna-stijl, de padma-stijl, de karma-stijl en de boeddha-stijl. 

In de eerste vijf hoofdstukken leren we de kwaliteiten van de open, de gesloten en de vastgelopen manifestaties van elk van de stijlen/wijsheden kennen. De kwaliteiten van elke stijl/wijsheid worden zo zuiver mogelijk besproken. Dat lijkt een versimpeling, maar het helpt om duidelijk te krijgen wat precies diens kwaliteiten zijn. Zo leren we een stijl of wijsheid goed kennen. In ons dagelijks leven is er vaak sprake van een vermenging van twee of drie favoriete stijlen/wijsheden. Maar om een bepaalde stijl/wijsheid beter te leren kennen, worden ze hier apart besproken. 

In hoofdstuk 6 worden de vijf stijlen/wijsheden op verschillende wijzen samengevat. Er is ongetwijfeld een samenvatting bij die aanspreekt.

Om ons de vijf stijlen/wijsheden eigen te maken, om hun sfeer goed te kunnen proeven, beschrijven we in hoofdstuk 7 bij elk van hen oefeningen. Daarmee kunnen we de stijlen/wijsheden echt ervaren. Door de oefeningen te doen, krijgen we meer gevoel voor de verschillende stijlen/wijsheden bij onszelf en bij anderen. 

Opzet tweede deel van het boek, de hoofdstukken 7 t/m 10

Het tweede deel van dit boek gaat dieper in op de redenen voor het ontwikkelen van openheid en vandaar uit contact maken met de wereld. Waarom zouden we dat willen? Wat levert het op voor onszelf en voor anderen? Als we goed gemotiveerd zijn, zijn we klaar voor verschillende methoden en technieken om openheid te ontwikkelen. Die worden ook in dit deel aangereikt.

In hoofdstuk 8 is met name aandacht voor het herkennen van onze geslotenheid als manier om onszelf te open. Verder is er een pleidooi om te vertragen, zodat we beter zien hoe we er zelf voorstaan. Het persoonlijke pad van de vijf stijlen/wijsheden begint immers bij onszelf.

Hoofdstuk 9 reikt een praktische methode aan om ons in ons dagelijks leven te kunnen openen: ‘stop, ontspan, kijk, rust’. Er zijn verschillende variaties, zodat er altijd een paar technieken bij zijn die ons zullen aanspreken.

Hoofdstuk 10 besteedt aandacht aan onze omgang met emoties. Hoe kunnen we zo met onze emoties omgaan dat we open blijven? Als we overmand worden door emoties hebben we meestal de neiging om ons af te sluiten. In dit hoofdstuk worden omgangsvormen aangereikt die ons kunnen helpen om onze emoties beter te leren kennen en ons in staat stelt de intensiteit van een emotie vollediger te ervaren. Als we dat vol doen, herkennen we meteen de verschillende stijlen/wijsheden, die bij de verschillende emoties horen.

Opzet derde deel van het boek, hoofdstuk 11

In het derde deel van het boek staan vriendelijkheid en mededogen naar onszelf en anderen centraal. Vriendelijk en meedogend zijn is een belangrijk doel van het leren werken met de vijf stijlen. Hoe meer we met de stijlen vertrouwd raken, hoe beter we onszelf leren kennen, hoe vriendelijker we voor onszelf worden en hoe gelukkiger we zullen zijn. Hoe vriendelijker we voor onszelf zijn, hoe meedogender we voor anderen zullen en kunnen zijn. We zijn dan voor hen een meedogende vriend(in) .

Beoefeningen in het boek 

De beoefeningen in het boek staan verspreid over de verschillende hoofdstukken. Het is de bedoeling is in een latere fase het boek te herschrijven naar een deel met meer theorie en achtergrond informatie, en een deel met meer beoefeningen.
In hoofdstuk 7 is een 6-tal beoefeningen beschreven waarmee we vertrouwd kunnen raken met de vijf stijlen/wijsheden.
In hoofdstuk 9 staat de beoefening ‘stop, ontspan, kijk, rust’ beschreven. Die stappen kunnen ons helpen om beter te kijken naar welke stijl/wijsheid we op een bepaald moment het beste kunnen inzetten, of welke stijl/wijsheid zich aan ons voordoet.
In hoofdstuk 10 zijn er twee beoefeningen te cinden die ons kunnen helpen om te gaan met emoties die zich aan ons voordoen. Als we daar vertrouwd mee zijn, kunnen we in onze emoties de vijf stijlen/wijsheden (h)erkennen.
In hoofdstuk 11 wordt beschreven hoe we ons als meedogende vriend(in) kunnen opstellen naar anderen, afhankelijk van hun (gesloten) stijl/wijsheid.
In de bijlage is de Shamatha meditatie te vinden. Dat is de meditatie die onze geest temt, tot rust brengt.

Van die beoefeningen zullen er te zijner tijd vier beoefeningen te vinden zijn die ook in de andere twee boeken voorkomen. Bij deze beoefeningen wordt verwezen naar de website ’toegepast-boeddhisme’. Het gaat om de beoefeningen van:
* shamatha meditatie (temmen van de geest). Klik op shamatha meditatie voor een korte instructie;
* van vriendschap sluiten met onszelf. Klik op de beoefening van vriendelijkheid voor een korte instructie;
* van tonglen (mededogen ontwikkelen voor anderen). Klik op oe beoefening van tonglen voor een korte instructie;
* en van de innerlijke en behulpzame vriend(in). Klik daartoe op vol aanwezig zijn. Volle aanwezigheid heeft direct te maken met de innerlijke en behulpzame vriend(in).

Deze beoefeningen kunnen ons zowel helpen bij het versterken van de kwaliteit van ons leven als die van ons sterven (en daarna).