Over ons

Deze website ondersteunt de vertaalslag van de visie van het (Tibetaans) boeddhisme over goed leven en goed sterven naar de Nederlandse situatie. De website is een aanvulling op de drie boeken van Sebo Ebbens, zoals die op de homepagina zijn genoemd: ‘Op de golven van geboorte en dood. Goed leven en sterven in boeddhistisch perspectief’, ‘Stralend in de Wereld. De vijf Tibetaanse wijsheden in het dagelijks leven’, en ‘Vriendelijkheid en mededogen in boeddhistisch perspectief (werktitel)’. De eerste twee boeken zijn al verschenen (bij uitgeverij Asoka) ; het 3e boek verschijnt begin 2022 bij dezelfde uitgever. De website heeft overigens ook zonder de boeken genoeg te bieden. 

Waarom een website over goed leven en goed sterven?

De reden om deze boeken te schrijven en daarbij deze website te ontwikkelen, is dat we het belangrijk vinden om ons leven en ons sterven op een goede manier dichterbij elkaar te brengen. De verwachting is dat, als we ons meer bewust zijn van onze sterfelijkheid, we ons leven met meer aandacht en intensiteit zullen leven. Dat verrijkt ons leven. Andersom geldt hetzelfde. Als we ons leven met aandacht en intensiteit geleefd hebben, zullen we beter met ons sterven kunnen omgaan. Leven en sterven zijn in het Tibetaans boeddhisme direct met elkaar verbonden. In ons eigen dagelijkse (Westerse) leven krijgt die relatie slechts beperkt aandacht (al is de aandacht de laatste tijd aan het toenemen). 

 Het Tibetaans boeddhisme heeft veel te bieden waarmee wij de verbinding tussen leven en sterven vorm kunnen geven. Er is een goed ontwikkelde en al eeuwen bestaande theorie beschikbaar over de relatie leven en sterven, in de 8e eeuw geschreven door Padmasambhava: het Tibetaanse dodenboek.. De vijf Tibetaanse wijsheden en onze vriendelijkheid en ons mededogen zowel voor onszelf als anderen spelen in die relatie ook een belangrijke rol. Eén van de grote voordelen van de (Tibetaans) boeddhistische traditie is dat er veel beoefeningen beschikbaar zijn die ons kunnen helpen om die verbinding op een voor ons juiste wijze vorm te geven. 

Activiteiten rond ‘Goed Leven en Goed Sterven’

De volgende activiteiten worden ondernomen om bovenstaande vorm te geven: 

Deze website

* Allereerst besteden we onze aandacht aan het ‘bij de tijd’ houden van deze website.
* Daarnaast besteden we uitgebreid aandacht aan de Tibetaans boeddhistische versie op leven en sterven in de Nederlandse situatie. Op deze website is daarover bijvoorbeeld meer te vinden door op aanvullingen te klikken. Daar wordt over onderwerpen geschreven als euthanasie, zelfdoding, pijnmedicatie orgaantransplantatie, abortus, …. met de Tibetaans boeddhistische visie en de vertaalslag naar de Nederlandse situatie. 
* Daarnaast besteden we ook uitgebreid aandacht aan de vijf Tibetaanse wijsheden en de boeddhistische visie op vriendelijkheid en mededogen. Die zijn een grote steun bij het met kwaliteit vormgeven van zowel ons leven als ons sterven.

Het is, mits met bronvermelding en mits alleen voor eigen gebruik, toegestaan teksten van deze website over te nemen. In andere gevallen wordt verzocht contact met ons op te nemen 

Workshops, studiedagen, lezingen, begeleiding 

We verzorgen cursussen, studiedagen, en lezingen. 

* We doen dat door open cursussen te organiseren, open voor iedereen. Klik op open activiteiten voor wat er op dit moment wordt aangeboden.
* We bieden ook de mogelijkheid dat geïnteresseerden zelf een cursus organiseren. Klik voor de verschillende mogelijkheden op aanbod.  Dat kan gaan over losse lezingen, één studiedag, of een cursus van meerdere studiedagen.
* We bieden ook 
persoonlijke begeleiding aan. 

 We hebben voor verzoeken voor cursussen en persoonlijke begeleiding beperkt de tijd. De andere kant is dat dit onderwerp ons zeer aan het hart gaat. 

Over ons

Verantwoordelijk voor de website, het geven van de verschillende cursussen en eventuele begeleiding van individuele personen zijn Yolande Berendsen en Anne-Marie Beelaerts van Emmichoven (beide psycholoog) en Sebo Ebbens (leraar boeddhisme). Yolande Berendsen en Sebo Ebbens zijn lid van de Tibetaans boeddhistische organisatie Nalandabodhi Nederland. Alle drie zijn ze zeer geïnteresseerd in dit onderwerp. Ook hebben ze alledrie directe ervaring met leven en sterven, ieder op een eigen manier. Deze drie personen zijn te bereiken via contact.

Met Sebo Ebbens is een interview verschenen in de Stentor in september 2019. Klik op interview Stentor voor meer informatie.
Ook is een interview met hem verschenen in Trouw op 21 oktober 2019. Klik op interview Trouw voor meer informatie.
In Maart 2020 is er met hem een interview verschenen op TV Berkelstroom (lokale omroep voor Zutphen en omgeving) ten behoeve van een cursus die hij in Zutphen zou geven. Klik op TV-interview voor meer informatie.
Op 27 Juni 2020 is er met hem en nog iemand een interview gehouden over hoe het boeddhisme tegen de situatie met het Coronavirus aankijkt. Klik op artikel Trouw  voor meer informatie.
In het NELmagazine (november 2020, editie 3) is er met hem een interview verschenen in het artikel ‘Wereldwijde Rouw. Verlies in andere culturen’. Klik op nelmagazine voor meer informatie.
In de NRC van 27 februari 2021 is er met hem en zijn vrouw Carien Engelhard een interview verschenen over de dagelijks gang van zaken thuis in ‘Spitsuur’. Klik op spitsuur voor het artikel.

Met Anne-Marie Beelaerts is een interview verschenen bij de Open Universiteit over rouwverwerking en persoonlijke groei naar aanleiding van een artikel dat ze over dat onderwerp geschreven heeft. Klik op interview Open Universiteit voor meer informatie.

Hierbij dank aan iedereen die in de afgelopen 12 jaren heeft meegeholpen om een verscheidenheid cursussen te organiseren rond leven en sterven, de vijf wijsheden, en vriendelijkheid en mededogen. Dank ook aan alle deelnemers, die door hun bijdragen, verhalen en de inbreng van hun ervaringen zoveel verheldering gebracht hebben. Al die bijdragen hebben uiteindelijk mede geleid tot de drie genoemde boeken en tot deze website. Ook hebben de bijdragen er mede voor gezorgd dat de teksten die in de boeken zijn terecht gekomen ook goed op de grond bleven. 

Deze website is ontwikkeld door Jeroen Wiersma van de vormfabriek.