Over ons

Deze website ondersteunt de vertaalslag van de visie van het (Tibetaans) boeddhisme over leven en sterven naar de Nederlandse situatie. De website is een directe aanvulling op het boek van Sebo Ebbens: ‘Op de golven van geboorte en dood. Goed leven en sterven in boeddhistisch perspectief’. Het boek is in juli 2019 bij Asoka verschenen. De website heeft ook zonder boek veel te bieden. 

Waarom een website over goed leven en sterven?

De reden om het boek te schrijven en deze website te ontwikkelen, is dat we het belangrijk vinden om ons leven en ons sterven dichterbij elkaar te brengen. De verwachting is dat wij, als we ons meer bewust zijn van onze sterfelijkheid, ons leven met meer aandacht en intensiteit zullen leven. Dat zal ons leven verrijken. Andersom geldt hetzelfde. Als we ons leven met aandacht en intensiteit geleefd hebben, zullen we beter met ons sterven kunnen omgaan. Die twee zijn in het Tibetaans boeddhisme direct met elkaar verbonden. Zie hiernaast. In ons eigen dagelijkse Westerse leven krijgt die relatie slechts beperkt aandacht (al is de aandacht de laatste tijd aan het toenemen). 

 

Het Tibetaans boeddhisme heeft veel te bieden waarmee wij de verbinding tussen leven en sterven vorm kunnen geven. Er is een goed ontwikkelde en al eeuwen bestaande theorie (uit de 8e eeuw) over hoe ons sterven in het werk gaat en hoe die direct verbonden is met ons leven; en over hoe ons leven in het werk gaat en hoe die direct verbonden is met ons sterven. De (Tibetaans) boeddhistische traditie levert ook een groot aantal beoefeningen die ons kunnen helpen om die verbinding vorm te geven. 

Activiteiten rond ‘Goed Leven en Sterven’

De volgende activiteiten worden ondernomen om bovenstaande vorm te geven:

Deze website 

Allereerst besteden we aandacht aan het ‘bij de tijd’ houden van deze website.
* We doen dat door bijvoorbeeld boeddhistische inzichten te koppelen aan de Nederlandse situatie. Op deze website is daarover meer te vinden door op aanvullingen te klikken. Daar gaat het bijvoorbeeld over onderwerpen als euthanasie, zelfdoding, orgaantransplantatie, ….
* We doen dat ook door belangrijk geachte discussies over leven en sterven op de website te plaatsen. Klik op in gesprek voor meer informatie.

Het is, mits met bronvermelding en mits alleen voor eigen gebruik, toegestaan teksten van deze website over te nemen. In andere gevallen wordt verzocht contact met ons op te nemen.

Workshops, studiedagen, lezingen, begeleiding

We verzorgen cursussen, studiedagen, lezingen en dergelijke.
* We doen dat door open cursussen te organiseren, open voor iedereen. Klik op open activiteiten voor wat er op dit moment wordt aangeboden.
* We bieden ook de mogelijkheid om zelf een cursus te organiseren. Klik voor de verschillende mogelijkheden op aanbod.  Dat kan gaan over losse lezingen, één studiedag, of een cursus van meerdere studiedagen.
We bieden persoonlijke begeleiding aan. In het aanbod worden ook prijzen genoemd. We hebben voor deze activiteiten op verzoek beperkt de tijd. 

Over ons

Verantwoordelijk voor de website, het geven van de verschillende cursussen en eventuele begeleiding van individuele personen zijn Yolande Berendsen en Anne-Marie Beelaerts van Emmichoven (beide psycholoog) en Sebo Ebbens (leraar boeddhisme). Yolande Berendsen en Sebo Ebbens zijn lid van de Tibetaans boeddhistische organisatie Nalandabodhi Nederland. Alle drie zijn ze zeer geïnteresseerd in dit onderwerp. Ook hebben ze alledrie directe ervaring met leven en sterven, ieder op een eigen manier. Deze drie personen zijn te bereiken via contact.

Met Sebo Ebbens is een interview verschenen in de Stentor in september 2019. Klik op interview Stentor voor meer informatie.
Ook is een interview met hem verschenen in Trouw op 21 oktober 2019. Klik op interview Trouw voor meer informatie.
In Maart 2020 is er met hem een interview verschenen op TV Berkelstroom (lokale omroep voor Zutphen en omgeving) ten behoeve van een cursus die hij in Zutphen zou geven. Klik op TV-interview voor meer informatie.
Op 27 Juni 2020 is er met hem en nog iemand een interview gehouden over hoe het boeddhisme tegen de situatie met het Coronavirus aankijkt. Klik op artikel Trouw  voor meer informatie.
In het NELmagazine (november 2020) is er met hem een interview verschenen over ‘Rouw in andere culturen’. Het artikel is alleen te verkrijgen door het tijdschrift te kopen. Klik op nelmagazine voor meer informatie.

Met Anne-Marie Beelaerts is een interview verschenen bij de Open Universiteit over rouwverwerking en persoonlijke groei naar aanleiding van een artikel dat ze over dat onderwerp geschreven heeft. Klik op interview Open Universiteit voor meer informatie.

Dank

Hierbij dank aan iedereen die in de afgelopen 12 jaren heeft meegeholpen om een groot aantal cursussen rond leven en sterven te organiseren. Dank ook aan alle deelnemers, die door hun bijdragen, verhalen en de inbreng van hun ervaringen zoveel verheldering gebracht hebben. Al die bijdragen hebben uiteindelijk geleid tot het bovengenoemde boek en tot deze website.

Deze website is ontwikkeld door Jeroen Wiersma van de vormfabriek.