Over ons

Deze website ondersteunt de vertaalslag van de visie van het (Tibetaans) boeddhisme over goed leven en goed sterven naar de Nederlandse situatie. De website is een aanvulling op de drie boeken van Sebo Ebbens, zoals die op de homepagina zijn genoemd: ‘Op de golven van geboorte en dood. Goed leven en sterven in boeddhistisch perspectief’, ‘Stralend in de Wereld. De vijf Tibetaanse wijsheden in het dagelijks leven’, en ‘Vriendelijk en vol mededogen. Wijs en vaardig handelen in het leven van alledag’. De boeken zijn verschenen bij uitgeverij Asoka. 

Waarom een website over goed leven en goed sterven?

De reden om deze boeken te schrijven en daarbij deze website te ontwikkelen, is dat we het belangrijk vinden om ons leven en ons sterven op een goede manier dichterbij elkaar te brengen. De verwachting is dat, als we ons meer bewust zijn van onze sterfelijkheid, we ons leven met meer aandacht en intensiteit zullen leven. Dat verrijkt ons leven. Andersom geldt hetzelfde. Als we ons leven met aandacht en intensiteit geleefd hebben, zullen we beter met ons sterven kunnen omgaan. Leven en sterven zijn in het Tibetaans boeddhisme direct met elkaar verbonden. In ons eigen dagelijkse (Westerse) leven krijgt die relatie slechts beperkt aandacht (al is de aandacht de laatste tijd aan het toenemen). 

 Het Tibetaans boeddhisme heeft veel te bieden waarmee wij de verbinding tussen leven en sterven vorm kunnen geven. Er is een goed ontwikkelde en al eeuwen bestaande theorie beschikbaar over de relatie leven en sterven, in de 8e eeuw geschreven door Padmasambhava: het Tibetaanse dodenboek.. De vijf Tibetaanse wijsheden en onze vriendelijkheid en ons mededogen zowel voor onszelf als anderen spelen in die relatie ook een belangrijke rol. Eén van de grote voordelen van de (Tibetaans) boeddhistische traditie is dat er veel beoefeningen beschikbaar zijn die ons kunnen helpen om die verbinding op een voor ons juiste wijze vorm te geven. 

Activiteiten rond ‘Goed Leven en Goed Sterven’

De volgende activiteiten worden ondernomen om bovenstaande vorm te geven: 

Deze website

* Allereerst besteden we onze aandacht aan het ‘bij de tijd’ houden van deze website.
* Daarnaast besteden we uitgebreid aandacht aan de Tibetaans boeddhistische versie op leven en sterven in de Nederlandse situatie. Op deze website is daarover bijvoorbeeld meer te vinden door op aanvullingen te klikken. Daar wordt over onderwerpen geschreven als euthanasie, zelfdoding, pijnmedicatie orgaantransplantatie, abortus, …. met de Tibetaans boeddhistische visie en de vertaalslag naar de Nederlandse situatie. 
* Daarnaast besteden we ook uitgebreid aandacht aan de vijf Tibetaanse wijsheden en de boeddhistische visie op vriendelijkheid en mededogen. Die zijn een grote steun bij het met kwaliteit vormgeven van zowel ons leven als ons sterven.

Het is, mits met bronvermelding en mits alleen voor eigen gebruik, toegestaan teksten van deze website over te nemen. In andere gevallen wordt verzocht contact met ons op te nemen 

Workshops, studiedagen, lezingen, begeleiding 

We verzorgen cursussen, studiedagen, en lezingen. 

* We doen dat door open cursussen te organiseren, open voor iedereen. Klik op open activiteiten voor wat er op dit moment wordt aangeboden.
* We bieden ook de mogelijkheid dat geïnteresseerden zelf een cursus organiseren. Klik voor de verschillende mogelijkheden op aanbod.  Dat kan gaan over losse lezingen, één studiedag, of een cursus van meerdere studiedagen.
* We bieden ook 
persoonlijke begeleiding aan. 

 We hebben voor verzoeken voor cursussen en persoonlijke begeleiding beperkt de tijd. De andere kant is dat dit onderwerp ons zeer aan het hart gaat. 

Over ons

Verantwoordelijk voor de website, het geven van de verschillende cursussen en eventuele begeleiding van individuele personen zijn Anne-Marie Beelaerts van Emmichoven (psycholoog) en Sebo Ebbens (leraar boeddhisme). Sebo Ebbens is lid van de Tibetaans boeddhistische organisatie Nalandabodhi Nederland. Beide zijn zeer geïnteresseerd in dit onderwerp en hebben directe ervaring met leven en sterven, ieder op een eigen manier. Beide zijn te bereiken via contact. Anne-Marie is expert rouwverwerking en verlies. Klik voor een mogelijke begeleiding van haar bij dat onderwerp op  aanbod Anne-Marie. Klik op mogelijke begeleiding van Sebo Ebbens op aanbod Sebo

Met Sebo Ebbens is een interview verschenen in de Stentor in september 2019. Klik op interview Stentor voor meer informatie.
Ook is een interview met hem verschenen in Trouw op 21 oktober 2019. Klik op interview Trouw voor meer informatie.
In Maart 2020 is er met hem een interview verschenen op TV Berkelstroom (lokale omroep voor Zutphen en omgeving) ten behoeve van een cursus die hij in Zutphen zou geven. Klik op TV-interview voor meer informatie.
Op 27 Juni 2020 is er met hem en nog iemand een interview gehouden over hoe het boeddhisme tegen de situatie met het Coronavirus aankijkt. Klik op artikel Trouw  voor meer informatie.
In het NELmagazine (november 2020, editie 3) is er met hem een interview verschenen in het artikel ‘Wereldwijde Rouw. Verlies in andere culturen’. Klik op nelmagazine voor meer informatie.
In de NRC van 27 februari 2021 is er met hem en zijn vrouw Carien Engelhard een interview verschenen over de dagelijks gang van zaken thuis in ‘Spitsuur’. Klik op spitsuur voor het artikel.
In ‘Contact’ van 28 juli 2022 is met hem een interview verschenen over zijn derde boek over mededogen. Klik op interview Contact voor het interview.
In ‘Trouw’ van 2 november 2022 is een ‘Trouw tipt’ gegeven voor het boek ‘Vriendelijk en vol mededogen’ van Sebo Ebbens. Zie hiernaast.
Op de website van bodhiTV is er 5 januari 2023 een artikel van Sebo Ebbens verschenen over Tukdam, een bijzondere beoefening die kan plaats vinden op de grens van sterven en overlijden. Het artikel is verschenen naar aanleiding van een uitzending over Tiukdam op BodhiTv (op 8 januari). Klik voor het artikel op beoefening Tukdam. Voor diegenen die ook de uitzending over Tukdam willen zien, klik op Tukdam-uitzending.
Op de website van bodhiTV is er op 16 februari een artikel van Sebo Ebbens verschenen over zeven levenslessen die af te leiden zijn uit het Tibetaanse dodenboek. Klik op Zeven levenslessen voor meer informatie.
Op de website van Bodhi-tv is er op 25 mei 2023 een artikel verschenen over visualisaties in het boeddhisme. Dit artikel gaat over het belang van visualisatie in het algemeen en over visualisaties tijdens de shamatha meditatie in het bijzonder. Klik op visualisatie 1 voor meer informatie.
* Op de website van Bodhi-tv is er op 15 september het tweede artikel van Sebo Ebbens verschenen over visualisaties. Dit artikel gaat over het visualiseren van de bodhisattva Chenrezig (Avalokiteshvara) ten behoeve van het versterken van ons mededogen. Klik op visualisatie 2 voor meer informatie.
* Op de website van Bodhi-tv is er rond 11 december een artikel verschenen over de vijf boeddha families in het Tibetaans boeddhisme. De vijf families zijn o.a. zeer geschikt om beter om te gaan met verschillen tussen mensen. Klik op vijf Tibetaanse stijlen en wijsheden voor meer informatie.
* Op de website van Bodhi-tv is er rond 22 december een interview verschenen met Sebo Ebbens. Dit interview vond plaats in het licht van een uitzending over de wording van een oratorium over het Tibetaanse dodenboek,. Die uitzending vond plaats op 24 december. Sebo Ebbens heeft voor dat oratorium de tekst geschreven. Klik op  interview voor meer informatie.
* Op Zondag 24 december 2023 heeft er een TV uitzending plaats gevonden over ‘de wording van een oratorium over het Tibetaanse Dodenboek’. Dat oratorium is eind augustus 2023 opgevoerd in de Wallisburgiskerk in Zutphen in het kader van de Cello-week. Binnenkort is de uitzending terug te vinden in ‘Uitzending gemist’. Klik daartoe op oratorium Tibetaanse Dodenboek.
De tekst van het oratorium is te vinden door op Tekst oratorium GoedLevenensterven te klikken.

Met Anne-Marie Beelaerts van Emmichoven is een interview verschenen bij de Open Universiteit over rouwverwerking en persoonlijke groei naar aanleiding van een artikel dat ze over dat onderwerp geschreven heeft. Klik op interview Open Universiteit voor meer informatie.

Dank
Dank aan iedereen die in de afgelopen 12 jaren heeft meegeholpen om een verscheidenheid cursussen te organiseren rond leven en sterven, de vijf wijsheden, en vriendelijkheid en mededogen. Dank ook aan alle deelnemers, die door hun bijdragen, hun verhalen en de inbreng van hun ervaringen zoveel verheldering gebracht hebben. Al die bijdragen hebben uiteindelijk tot de drie genoemde boeken en tot deze website. Met name hebben de bijdragen van de deelnemers 
ervoor gezorgd dat de teksten die in de boeken zijn terecht gekomen, goed op de grond gebleven zijn. 

Deze website is ontwikkeld en wordt onderhouden door Jeroen Wiersma van de vormfabriek.