Open activiteiten

Open activiteiten rond goed leven en goed sterven

Rond het boek: ‘Op de golven van geboorte en dood. Goed leven en sterven in boeddhistisch perspectief’, rond het nog te verschijnen boek ‘Vriendelijkheid en mededogen‘, rond het boek ‘de vijf Tibetaans boeddhistische wijsheden‘, en rond deze website: ‘Goed Leven en Goed Sterven‘, worden verschillende bijeenkomsten en/of cursussen aangeboden. Aan de hieronder genoemde activiteiten kan iedereen mee doen. Ze staan open voor iedereen. 

In het najaar van 2020 was er in cursussen veel aandacht voor de ontwikkeling van mededogen in de bardos van zowel ons leven als ons sterven. In het voorjaar van 2021 zal er in de cursussen veel aandacht zijn voor de vijf Tibetaanse wijsheden in de bardos van zowel ons leven als ons sterven. 
Het is altijd mogelijk om zelf een cursus te organiseren over (de visie op) leven en sterven, over mededogen, of over de vijf wijsheden, Klik voor meer informatie op aanbod voor de verschillende mogelijkheden, en mail Uw wensen via contact.

De vijf Tibetaanse wijsheden.
Cursus via internet op donderdagavonden in  Februari – April 2021

In de periode van 4 februari tot en met 1 april 2021 wordt er een cursus gegeven van 8 avonden over de vijf Tibetaanse wijsheden. Deze cursus gaat zowel in op de achtergronden van de vijf wijsheden als op hoe we deze wijsheden op praktische wijze kunnen inzetten in ons dagelijks leven. Klik voor meer informatie over de wijsheden op de vijf Tibetaanse wijsheden

De cursus is begonnen. De cursus vindt plaats op donderdagavonden van 19.30 – 21.00 uur op internet via zoom. Om 19.30 uur gaat de zoom open. Om 19.40 uur begint de cursusavond. Zie voor hoe de cursus er in grote lijnen uitziet: opzet cursus vijf wijsheden. Zie voor een kort filmpje (8′) van Sebo Ebbens (de docent van de cursus) als inleiding op de cursus: Intro Cursus.

Het is bij deze cursus nodig het boek van Sebo Ebbens aan te schaffen. Dat boek heet: ‘Stralend in de wereld. De vijf Tibetaanse wijsheden in het dagelijks leven’. Het is uitgegeven bij Asoka. Omdat het boek is uitverkocht is het mogelijk een reprint te bestellen. Het is mogelijk dat te bestellen bij de boekhandel. Daar kost het E 19,25. Het is ook mogelijk dat te bestellen bij Sebo Ebbens via contact op deze website. Daar kost het E 15,-. Eventueel komen daar nog verzendkosten bij. 

De vijf Tibetaanse wijsheden in Zutphen.
Februari – Maart2021

In het voorjaar van 2021 wordt er in Zutphen op 7 dinsdagavonden een cursus georganiseerd over de vijf wijsheden uit het Tibetaans boeddhisme. De cursus zal plaatsvinden in Dat Bolwerck in Zutphen. De cursus zal zowel gaan over de achtergronden van de vijf wijsheden als op hoe we deze wijsheden op praktische wijze kunnen gebruiken in ons dagelijks leven.

De cursus wordt gegeven door Sebo Ebbens en gaat in elk geval door. Er zijn genoeg deelnemers. Door het corona zal de start van de cursus plaatsvinden op 16 februari en 2 maart op internet (via Zoom). Hopelijk kunnen we daarna de cursus houden in aanwezigheid van elkaar. De vervolgdata zijn dan 9 maart, 16 maart, 23 maart en 30 maart en 6 april. De zoom avonden beginnen om 19.30 uur en duren tot 21.00 uur. Als we weer bij elkaar kunnen komen zijn de avonden van 19.30 uur tot uiterlijk 21.30 uur. Halverwege de avonden in Dat Bolwerck is er een pauze met koffie en thee. Tijdens de avonden zijn de corona maatregelen van kracht, indien dat nodig is. 

De kosten voor de avonden bedragen E 120,-. Het is verder nodig om het boek van Sebo Ebbens aan te schaffen: ‘Stralend in de Wereld. De vijf Tibetaanse wijsheden in het dagelijks leven’. Het boek is uitgegeven door Asoka. Het boek is voor E 15,- verkrijgbaar aan het begin van de cursus (het boek is een reprint omdat het boek is uitverkocht). Ook is het boek voor E 19,25 verkrijgbaar bij de boekhandel. 

Het is mogelijk je voor deze cursus op te geven door te klikken op cursus Dat Bolwerck. Het is ook mogelijk om daar te betalen om je inschrijving definitief te maken. Er kunnen aan deze cursus maximaal 15 mensen meedoen.

Meer informatie over de vijf wijsheden is te vinden door te klikken op vijf wijsheden op deze website.
Voor meer informatie over de opzet van de zeven avonden, klik op cursus in Zutphen.

Brummen, open dag uitgesteld naar het voorjaar 2021

De geplande open studiedag over de Tibetaans boeddhistische visie op leven en sterven op zondag 6 december is niet doorgegaan. De reden is het corona. Er zal geprobeerd worden om de dag in het voorjaar alsnog in te plannen. Als dat zo is, zal dat hier vermeld worden.
Klik voor meer informatie over de organisatie de website van de  Vrijzinnigen IJsselstreek..

Besloten activiteiten

* In de weken na pasen 2021 wordt er voor leden van Nalandabodhi een cursus georganiseerd over de vijf wijsheden en de vijf wijsheid families. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan hoe we deze in ons dagelijks leven vanuit mededogen naar anderen kunnen inzetten. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan hoe de Tibetaanse boeddhisten de vijf wijsheden en de vijf wijsheid families inzetten bij zowel leven als sterven. 
* In het najaar van 2021 wordt er voor leden van Nalandabodhi een cursus georganiseerd over ‘visualisaties rond mededogen in de bardos’. Het blijkt dat veel mensen graag visualiseren als het gaat om mededogen. Velen doen dat graag naast gebruiken van taal. Die visualisaties zijn in te zetten tijdens zowel ons leven als tijdens ons sterven. 
* Regelmatig wordt een aantal mensen individueel gecoacht in de vijf wijsheden en vijf wijsheid families. Voor sommigen is het een verdieping van de vijf wijsheden en de vijf wijsheid families met specifieke beoefeningen. Voor anderen is het een kennismaking in de mogelijkheden die de vijf wijsheden en de vijf wijsheid families bieden in het werken met en ondersteunen van anderen. Klik op de vijf wijsheden op deze website voor meer informatie over de wijsheden en de wijsheid families.
* Regelmatig wordt ook met een (klein) aantal mensen gesproken over leven en sterven. Het gaat vaak om die mensen die de boodschap hebben gekregen dat ze zullen sterven, of om mensen die iemand anders ondersteunen bij diens sterven.

Activiteiten die vanaf juli 2019 hebben plaats gevonden: 

Sinds het boek over ‘leven en sterven’ uit is (juli 2019), hebben er een redelijk aantal activiteiten rond het boek plaats gevonden. De hier genoemde activiteiten zijn geweest en staan los van de lopende cursussen die hierboven beschreven staan. De belangrijkste activiteiten tot nu toe:

* Een besloten internetcursus van 8 donderdagavonden voor leden van Nalandabodhi Nederland in het najaar van 2020. De cursus ging over twee verschillende lojong beoefeningen. Lojong beoefeningen gaan over het vertrouwd raken van onze geest met vriendelijkheid en mededogen.
* Een cursus van 6 avonden in Zutphen over mededogen in de bardos in de periode September t/m November 2020. Er is met name aandacht besteed aan mededogen op basis van visualisaties, zoals mededogen bij de essentiële Phowa beoefening, bij tonglen, bij de innerlijke vriend(in), bij de beoefening van Chenrezig, enz. Die beoefeningen zijn te vinden in deel 2 van het boek over leven en sterven.
* Een workshop de Akademie voor Geestewetenschappen te Utrecht op 26 September over de Tibetaans boeddhistische visie op leven en sterven en de mogelijke consequenties daarvan voor stervensbegeleiding.
* Een lezing in Bredevoort voor de Koppelkerk (via internet) over leven en sterven in Juni 2020. De lezing ging over de 6 bardos, over hoe onze geest werkt, en over de belangrijke rol van vriendelijkheid en mededogen. Na afloop van de lezing was er tijd voor een gesprek.
* Een cursus van 9 avonden in Zutphen over leven en sterven in de periode Januari 2020 – September 2020. Na 2 avonden is de cursus vanwege het Corona virus omgezet naar een cursus op zoom van 6 avonden. In September is er een terugkomavond geweest om de vragen die er nog waren, met elkaar door te spreken.
* Een cursus van 6 dagen in Rotterdam over leven en sterven in de periode Januari – Juni 2020. De cursus is na 2 dagen omgezet naar een cursus op internet, met bijeenkomsten van 1,5 uur in de ochtend en 1,5 uur in de middag.
* Een besloten cursus via internet over het boek voor leden en vrienden van Nalandabodhi in de periode maart t/m eind mei 2020. Die cursus was vooral gericht op de achtergronden van het boek en nam 8 avonden in beslag.
* Een open avond voor geïnteresseerden in Arnhem. De avond vond begin maart 2020 plaats op het Shambhala Centrum te Arnhem;
* Een avond voor vrijwilligers van het Hospice ‘de Liefde’ in Rotterdam. Dit hospice is boeddhistisch (humanistisch) geïnspireerd en zal in maart 2020 de deuren openen. Deze activiteit vond begin december 2019 plaats;
* Twee open avonden in Zutphen. De eerste avond ging over de algemene visie van de Tibetaanse boeddhisten op leven en sterven. De tweede avond ging over de consequenties van dit denken voor ons huidige leven. Deze avonden vonden plaats in November 2019 in Dat Bolwerck;
* Een middag voor leden van Nalandabodhi Nederland begin September 2019. 

Daarnaast:
* Vonden er veel gesprekken en mail-uitwisselingen plaats met (gezonde en zieke) mensen over omgaan met ‘leven en sterven’ en ‘sterven en leven’;
* Werd er steun gegeven aan mensen die stervende waren, of aan mensen die stervenden ondersteunden in hun laatste fase;
* Werd er in de lokale en landelijke pers regelmatig over het boek geschreven en gepraat. Klik op over ons voor meer informatie.