Activiteiten

Activiteiten rond de drie boeken (en nog meer)

Rond het boek: ‘Op de golven van geboorte en dood. Goed leven en sterven in boeddhistisch perspectief’, rond het boek ‘Stralend in de Wereld. De vijf Tibetaans wijsheden in het dagelijks leven‘, rond het binnenkort verschenen boek ‘Vriendelijk en vol mededogen. Wijs en vaardig handelen in het leven van alledag‘, en rond deze website: ‘Goed Leven en Goed Sterven‘, worden regelmatig verschillende bijeenkomsten en/of cursussen georganiseerd. Er zijn intussen nog een 4e en 5e boekje bij gekomen: ‘het levensrad’ en ‘mededogen in 59 spreuken’.

Veel cursussen werden tot nu toe georganiseerd door de personen achter deze website. Dat houdt na 1 januari 2023 op. Vanaf dat moment organiseren zij nog de weekenden rond de vijf wijsheden. De overige cursussen zullen vanaf dat moment alleen samen met belangstellenden georganiseerd worden. De cursus wordt dan in overleg vorm gegeven. Niet alle activiteiten zijn dan nog open voor iedereen. Wel geven de activiteiten hopelijk een goede indruk over alle mogelijkheden. Zie het aanbod op deze website voor de verschillende mogelijkheden. 

Zutphen. Verdiepingsdagen vijf wijsheden, 15-17 november 2024

In het najaar wordt er een nieuw weekend over de vijf wijsheden gepland op 15-16-17 november. Het gaat om een lang weekend van vrijdagmiddag 14.00 uur tot en met zondag 17.00 uur  waarin de diepte van de vijf Tibetaanse wijsheden met elkaar worden verkend.
Dit weekend is in eerste intantie bedoeld voor leden van Nalandabodhi Nederland. Als zich daarvoor te weinig leden aanmelden, kunnen ook anderen meedoen. Een voorwaarden om mee te kunnen doen is dat er enige vorm van ervaring met meditatie (of mindfullness) is. Dat helpt zeer bij de verdieping.
De inhoud van het weekend is gebaseerd op de herziene versie van het boek ‘Stralen in de wereld’ (2e druk). Dat boek komt rond 1 oktober 2024 uit en wordt uitgegeven bij Asoka. Dat boek dient voor het weekend aangeschaft te worden.  
De kosten voor het weekend bedragen E 225,-. Dat bedrag is inclusief maaltijden op vrijdagavond en zaterdagavond, en inclusief lunches op zaterdag en zondag. Daarnaast is er natuurlijk voortdurend thee en koffie en dergelijke. Als de zaterdagavond liever wordt vrij gehouden, zal het weekend iets goedkoper worden.
De bijeenkomst wordt gehouden op ongeveer 10 minuten lopen van het station in Zutphen. Klik voor meer informatie over de  opzet van het weekend op achtergrondinformatie. Wel kan het schema iets veranderd worden, mede op basis van de wensen van de deelnemers.

Klik voor meer informatie op contact en stel je vraag of vragen.

Zutphen. Goed leven en goed sterven (uitgesteld naar najaar 2024)

Deze cursus van drie dagen is uitgesteld. De oorspronkelijke data waren zaterdag 15 juni, op zondag 23 juni en op zaterdag 6 juli. De cursus wordt later nog een keer gepland. Het onderwerp is ‘Goed leven en goed sterven’ volgens de Tibetaans boeddhistische visie.

De cursus wordt gegeven in DatBolwerck op de Zaadmarkt in Zutphen. De dagen beginnen om 10.00 uur in de ochtend en duren tot ongeveer 16.00 uur in de middag. Een lunch , koffie en thee is elk van de dagen inbegrepen. De drie dagen worden gegeven door Sebo Ebbens. 

De cursus kan beschouwd worden als een introductie cursus en geeft een goede eerste indruk over deze vorm van boeddhisme denkt over dit  onderwerp. Iedereen kan daarom meedoen. Diverse vormen van (korte) meditaties zijn onderdeel van de drie dagen.
Het boek dat als achtergrond voor deze cursus wordt gebruikt is het boek van Sebo Ebbens ‘Op de golven van geboorte en dood. Goed leven en sterven in boeddhistische perspectief’. Dat boek is gebaseerd op het Tibetaanse dodenboek. Dat boek dient aangeschaft te worden. Het boek  kost E 20,- bij het begin van de cursus en E 24,95 in de boekhandel.

Binnenkort volgt hier meer informatie over hoe je je voor deze cursus kunt opgeven. Er kunnen maximaal 16 mensen aan deze drie dagen meedoen.

Besloten cursussen, begeleiding
* Regelmatig wordt er met mensen gesproken over of worden mensen gecoacht in de thematiek van leven en sterven. Het gaat dan vaak om gesprekken met diegenen die de boodschap hebben gekregen dat ze zullen sterven of wellicht zullen sterven, om gesprekken over hoe ze kunnen omgaan met het al dan niet onverwacht sterven van geliefden, of om gesprekken met diegenen die iemand ondersteunen bij diens sterven. Het gaat in die gevallen altijd om gesprekken waarin de Tibetaans boeddhistische versie op leven en sterven een belangrijke rol speelt. Klik op begeleiding van Anne-Marie Beelaerts van Emmichoven, of op begeleiding Sebo Ebbens.  Daarbij is het altijd aan diegene met wie het gesprek wordt gevoerd, wat hij of zij van die inzichten voor zichzelf wil overnemen of overneemt.
* Regelmatig wordt een aantal mensen individueel gecoacht in de vijf wijsheden en vijf wijsheid families. Voor sommigen is het een verdieping van de vijf wijsheden en de vijf wijsheid families met specifieke beoefeningen. Voor anderen is het een kennismaking in de mogelijkheden die de vijf wijsheden en de vijf wijsheid families bieden in het werken met en ondersteunen van anderen. Klik op de vijf wijsheden op deze website voor meer informatie over de wijsheden en de wijsheid families.

Activiteiten die in de afgelopen periode hebben plaats gevonden

In de afgelopen periode heeft een groot aantal activiteiten rond de drie boeken plaats gevonden. De belangrijkste activiteiten waren:

* In de maanden januari tot en met Maart 2024 zijn er drie dagen georganiseerd in Leiderdorp over het onderwerp ‘goed leven en sterven’. De dagen vonden plaats bij Tuinhof Vitaal. Het boek ‘Op de golven van geboorte en dood‘ was voor die drie dagen de basis. Er deden 15 mensen aan die drie dagen mee. De dagen waren levendig, open en daarom  voor alle deelnemers interessant.  Er wordt uitgekeken naar een vervolg hiervan in het najaar van 2024. 
* Op 28 januari 2024 is er een workshop georganiseerd over de Tibetaanse boeddhistische visie op leven en sterven, en wat dat betekent voor rouwverwerking. De workshop werd georganiseerd in  de opleiding voor stervensbegeleiding in de Academie voor Geesteswetenschappen 
* Vanaf januari 2023 heeft er een aantal concerten plaats gevonden in Zutphen met als onderwerp ‘goed leven en goed sterven’, gebaseerd op het Tibetaanse dodenboek. De concerten in januari tot met april waren deelconcerten. Het slotconcert waarin de eerdere waren geïntegreerd (een oratorium), vond plaats op 26 augustus in de Walburgiskerk in Zutphen. De concerten werden georganiseerd door Cellowercken in Zutphen. De tekst voor het oratorium was gebaseerd op het boek van Sebo Ebbens, ‘Op de golven van geboorte en dood‘. Er waren meer dan 500 bezoekers. Op zondag de 24e december heeft er op TV (Nederland 2, 15.20 uur) over de wording van dit oratorium een uitzending plaats gevonden. 
* In de periode mei-augustus 2023 hebben er in Zutphen drie losse dagen plaats gevonden waarin de vijf wijsheden met de deelnemers zijn verdiept. De dagen zijn als zeer inspirerend ervaren. Op de dagen stonden met name de ervaringen met de vijf wijsheden centraal. 
* Op 8 juli 2023 is er een terugkomdag geweest in Zutphen over de vijf wijsheden voor leden van Nalandabodhi. Op die dag is opnieuw naar het raamwerk van de vijf wijsheden gekeken, zijn er ervaringen uitgewisseld, is er gesproken over de taal van de vijf wijsheden en zijn er oefeningen gedaan, en heeft er in de middag een verdieping van de vijf wijsheden plaats gevonden. 
* In de periode februari – juni 2023 heeft er in Zutphen een vervolg cursus plaats gevonden over hoofdstuk 3 van het boek ‘Vriendelijk en vol mededogen’. Dat hoofdstuk gaar over die zes vaardige handelwijzen betreffende mededogen. De zes vaardige handelwijzen zijn met de aanwezigen uitgebreid besproken en door hen in het dagelijks leven uitgeprobeerd. Het was daardoor een praktische en levendige cursus. 
* Op dinsdag 18 april is er een lezing gehouden voor Probus Varsseveld over vriendelijkheid en mededogen naar aanleiding van het bork van Sebo Ebbens. Er ontstond daarna een levendige en brede discussie.  
* Op zaterdag 25 maart is er een tweede studiedag geweest over mededogen. Die dag was opnieuw voor alleen leden van Nalandabodhi. Op de dag is veel aandacht besteed aan de hoofdstukken 3 en 4 van dat boek, en ook aan welke rol mededogen speelt bij het tweejarige pad van beoefening en tweejarige pad van studie, zoals aangeboden door  Nalandabodhi Nederland.  Die rol blijkt belangrijk. De dag was verder een levendige en interessante dag.
* Op zaterdag 18 maart is er een workshop gegeven bij Tuinhof Vitaal in Leiderdorp over vriendelijkheid en mededogen. De verschillende begrioppen zijn omschreven. De bijeenkomst was bijzonder persoonlijk en levendig. Een belangrijk onderwerp bleek de balans in mededogen naar onszelf en naar anderen. De uitspraak ‘we doen er zelf ook toe’ bleek belangrijk.
* In de periode oktober 2022 – februari 2023 heeft er in Zutphen een extra vervolg
cursus plaats gevonden over het boek ‘Vriendelijk en vol mededogen’. In die (korte) cursus zijn de hoofdstukken 2 en 4 van dat boek verder verdiept. Het werd door de aanwezigen zeer op prijs gesteld om met wat meer tijd wat dieper te kunnen ingaan op het belang van mededogen en hoe dat vorm te geven.
* Op zaterdag 11 februari is er een vervolg studiedag geweest over de vijf wijsheden. Die dag werd georganiseerd voor diegenen die het verdiepingsweekend over de vijf wijsheden hadden gedaan. Het doel van de dag was het ophalen van de kennis van en ervaringen met de vijf wijsheden, en die aanvullen. De dag vond plaats in Rotterdam bij iemand thuis. Er deden 7 deelnemers mee.
* Op zaterdag 19 november is er een studiedag gehouden voor leden van Nalandabodhi Nederland over het boek ‘Vriendelijk en vol mededogen’. Er werd tijdens de discussie over dat boek en tijdens de beoefeningen ook een relatie gelegd met het pad van beoefening en het pad van studie, zoals dat door Nalandabodhi Nederland wordt aangeboden. Daarmee werd de plaats van dit boek in de traditie helderder. De dag vroeg om een betrokken groep. Die was er. Omdat lang niet alles op één dag besproken kon worden, wordt de dag vervolgd op 25 maart 2023. Zie boven. 
* Afgelopen oktober en november heeft er in Zutphen een cursus plaatsgevonden van 7 dinsdagavonden waarin met elkaar het boek ‘Vriendelijk en vol mededogen’ met elkaar is doorgesproken en verschillende beoefeningen in het boek zijn gedaan. De cursus was bijzonder levendig. Er is door de deelnemers nagedacht over een vervolgcursus. Dat leidde tot 2 vervolgcursussen. Zie boven.
* Op zaterdag 12 november is een er een studiedag gehouden in Arnhem voor de docenten van het Boeddhistische Vormingsonderwijs. De dag ging over ‘drie niveaus van lesgeven’. Die drie niveaus zorgen er tezamen voor dat een docent (meer dan) goed functioneert.
* Op zondagmorgen 9 oktober is er een lezing gehouden voor de Vrijzinnigen in Varsseveld en omstreken in hun Witte Kerkje in Varsseveld. Het onderwerp was vriendelijkheid en mededogen naar aanleiding van het nieuwe boek van Sebo Ebbens over mededogen. Er was op basis van de lezing een levendige ontmoeting met veel vragen en antwoorden.
*. Op zondagmorgen 25 september is er een lezing gehouden voor de ‘Vrijzinnigen IJsselstreek’ in hun kerkje in Brummen. Het onderwerp was mededogen naar aanleiding van het nieuwe boek van Sebo Ebbens. De deelnemers waren actief betrokken en de ontmoeting was levendig.
* In het weekend van 15, 16 en 17 september 2022 is er uitgebreid aandacht besteed aan de verdieping van de vijf wijsheden in het Tibetaans boeddhisme. Het doel van zo’n weekend is het direct ervaren van de vijf wijsheden via speciale beoefeningen. Na die directe ervaring konden de deelnemers kijken wat dat voor hen betekende, en wat dat betekende als ze met die ervaringen de wereld in zouden gaan.  Een kleine groep (5 mensen) deed aan het weekend mee. Het weekend beviel goed.
* …

Daarnaast:
* Werd er in de lokale en landelijke pers regelmatig over het boek geschreven en gepraat. Klik op over ons voor meer informatie. 

Tot slot
Het is altijd mogelijk om zelf een cursus te organiseren over (de visie op) leven en sterven, over vriendelijkheid en mededogen, en/of over de vijf wijsheden. Het kan daarbij gaan om lezingen, of om kortere of langere cursussen. Klik voor meer informatie op aanbod voor de verschillende mogelijkheden, en/of mail Uw wensen via contact.