Open activiteiten

Open activiteiten rond goed leven en goed sterven

Rond het boek: ‘Op de golven van geboorte en dood. Goed leven en sterven in boeddhistisch perspectief’, rond het boek ‘de vijf Tibetaans boeddhistische wijsheden‘, rond het nog te verschijnen boek ‘Vriendelijkheid en mededogen‘, en rond deze website: ‘Goed Leven en Goed Sterven‘, worden verschillende bijeenkomsten en/of cursussen aangeboden. Aan de hieronder genoemde activiteiten kan iedereen mee doen. Ze staan open voor iedereen. 

Het is altijd mogelijk om zelf een cursus te organiseren over (de visie op) leven en sterven, over vriendelijkheid en mededogen, en/of over de vijf wijsheden, Klik voor meer informatie op aanbod voor de verschillende mogelijkheden, en mail Uw wensen via contact.

Zutphen: cursus ‘het levensrad’, inleiding in het boeddhisme. Oktober- November 2021

In het najaar zal er in Zutphen een cursus van 7 avonden  gehouden worden over ‘het Levensrad’.  De cursus vindt plaats op dinsdagavonden, begint op 5 oktober 2021 en eindigt op 23 november. In de herfstvakantie (dinsdagavond 26 oktober) is er geen cursusavond. De avonden beginnen om 19.30 tot eindigen om 21.30 uur. De cursus wordt gegeven door Sebo Ebbens.De cursus ‘het levensrad’ is een introductie in de basisbeginselen van het boeddhisme.

De cursisten ontvangen een boekje met teksten over het levensrad en een afbeelding van het levensrad. De avonden worden gehouden in Dat Bolwerck. De kosten bedragen E 115,-. Er kunnen maximaal 15 mensen meedoen. Als je mee wilt doen kun je je opgeven via de website van Dat Bolwerck en daar betalen. Klik daartoe op cursus het levensrad Dat Bolwerck. 
Klik voor meer informatie over de inhoud van de cursus op inhoud cursus het levensrad op deze website.

Landelijk: internet cursus over boeddhistische visie op leven en sterven. Oktober- November 2021

In het najaar start Nalandabodhi met een nieuwe onlinecursus over ‘de Tibetaans boeddhistische visie op leven en sterven’. De cursus kan worden beschouwd als een introductiecursus en geeft een eerste indruk hoe het Tibetaans boeddhisme denkt over de cyclus van leven en sterven. Deze online cursus wordt gegeven door Sebo Ebbens en is gebaseerd op het boek dat hij heeft geschreven ‘Op de golven van geboorte en dood. Goed leven en sterven in boeddhistisch perspectief’. De cursus bestaat uit zeven donderdagavonden van 19.30 – 21.00 uur en wordt gehouden op 7, 14, 21, 28 oktober, en op 4, 11 en 18 november. Iedereen kan aan de cursus meedoen.
Het is mogelijk je voor deze cursus op te geven via de website van Nalandabodhi Nederland door te klikken op cursus leven en sterven. Daar kun je ook voor de cursus betalen.

Kosten
De kosten zijn € 70,- voor de zeven avonden. Om aan de cursus mee te kunnen doen, is het noodzakelijk een computer te hebben waarmee een zoomverbinding mogelijk is. Daarnaast dient het boek ‘Op de golven van geboorte en dood. Goed leven en sterven in boeddhistisch perspectief’, (uitgegeven door Asoka in 2019), te worden aangeschaft. Dat kan via de boekhandel voor € 24,95. Het kan ook via de docent van de cursus, (€ 20,- exclusief verzendkosten). De outline van dit boek kun je vinden op deze website bij boek leven en sterven.

Voor wie bedoeld?
De cursus is vooral bedoeld voor mensen die nieuwsgierig zijn naar het Tibetaans-boeddhistische perspectief op leven en sterven. Tijdens de cursus is er ook uitgebreid aandacht voor onderwerpen of vragen die leven bij de deelnemers. Vanwege de vele maatschappelijke debatten over leven en dood kan deze cursus een verrijking zijn en een startpunt om hier anders mee om te gaan.

Verdiepingsdagen vijf wijsheden. November-December 2021

Voor een kleine groep mensen die de oriëntatie cursussen over de vijf wijsheden hebben gedaan, wordt een verdiepingsprogramma georganiseerd  Het gaat om drie volle dagen in weekenden in november en december dit najaar. Deze dagen worden geleid door Sebo Ebbens. Zie voor meer informatie de vijf wijsheden bij verdieping.

Brummen, open dag uitgesteld naar ??

De geplande open studiedag over de Tibetaans boeddhistische visie op leven en sterven in december 2020 is niet doorgegaan. De reden was het corona virus. Er wordt geprobeerd om de dag later alsnog in te plannen. Als dat zo is, zal dat hier vermeld worden.
Klik voor meer informatie over de organisatie de website van de  Vrijzinnigen IJsselstreek..

Besloten cursussen

* Op zaterdag 25 september zal Sebo Ebbens er een workshop geven op de Akademie voor Geesteswetenschappen te Utrecht. Die workshop zal gaan over de Tibetaans boeddhistische visie op leven en sterven en de mogelijke consequenties daarvan voor stervensbegeleiding.
* Regelmatig wordt een aantal mensen individueel gecoacht in de vijf wijsheden en vijf wijsheid families. Voor sommigen is het een verdieping van de vijf wijsheden en de vijf wijsheid families met specifieke beoefeningen. Voor anderen is het een kennismaking in de mogelijkheden die de vijf wijsheden en de vijf wijsheid families bieden in het werken met en ondersteunen van anderen. Klik op de vijf wijsheden op deze website voor meer informatie over de wijsheden en de wijsheid families.
* Regelmatig wordt er met een (klein) aantal mensen gesproken over leven en sterven. Het gaat dan vaak om gesprekken met diegenen die de boodschap hebben gekregen dat ze zullen sterven, om gesprekken over hoe om te gaan met het al dan niet onverwacht sterven van geliefden, of om gesprekken met diegenen die iemand ondersteunen bij diens sterven.

Activiteiten die het afgelopen periode hebben plaatsgevonden

Sinds het verschenen van het boek over ‘leven en sterven’ (juli 2019), hebben er een groot aantal activiteiten rond het boek en de andere boeken plaats gevonden. De belangrijkste activiteiten van het afgelopen jaar (vanaf juni 2020) waren:

* Op zondag 19 september heeft een open studiedag plaats gevonden, georganiseerd door Jewel Heart in Nijmegen. De dag was goed bezocht. In de ochtend was er plek voor een lezing over de bardos, een beoefening over aandacht voorde uitademing, en een discussie over overgangen, tussenfases. In de middag was er een lezing over de pijnlijke bardo van sterven, een beoefening over de innerlijke vriend(in), en een discussie over wat het voor de kwaliteit van ons leven betekent als we ons realiseren dat we ooit zullen sterven. 
* Van februari tot en met september 2021 heeft er op 8 dinsdagavonden een cursus in Zutphen plaats gevonden over de vijf wijsheden. Het grootste deel van de cursus heeft via internet plaats gevonden vanwege het Corona virus in de periode februari t/m april 2021. Afgelopen September is er een avond geweest waarin de cursus met een aantal deelnemers die aanwezig konden zijn, is afgerond. Het doel daarvan was ook om elkaar een keer in het echt te ontmoeten. 
* Van april 2021 tot en met juni 2021 is er op 7 donderdagavonden voor leden en vrienden van Nalandabodhi Nederland een cursus georganiseerd over de vijf wijsheden en de zes rijken. Deze cursus was ook gekoppeld aan het 2-jarige pad van studie, zoals dat in Nalandabodhi wordt aangeboden. Van het pad van studie zijn die onderwerpen opgehaald, die verhelderden waar de wijsheden en rijken precies voor staan.
* Een open cursus over de vijf wijsheden op internet. De cursus bestond uit 8 donderdagavonden. De cursus begon in februari 2021 en eindigde in april 2021. In het najaar van 2021 zal er op verzoek van de deelnemers een verdieping van deze cursus plaats vinden. 
* Een besloten internetcursus van 8 donderdagavonden voor leden van Nalandabodhi Nederland in het najaar van 2020 over vriendelijkheid en mededogen. De cursus ging over twee verschillende lojong beoefeningen. Lojong beoefeningen gaan over het vertrouwd raken van onze geest met die vriendelijkheid en dat mededogen.
* Een cursus van 6 avonden in Zutphen over mededogen in de bardos in de periode September t/m November 2020. Er is met name aandacht besteed aan mededogen op basis van visualisaties, zoals mededogen bij de essentiële Phowa beoefening, bij tonglen, bij de innerlijke vriend(in), bij de beoefening van Chenrezig, enz. Die beoefeningen zijn te vinden in deel 2 van het boek over leven en sterven.
* Een workshop de Akademie voor Geestewetenschappen te Utrecht op 26 September over de Tibetaans boeddhistische visie op leven en sterven en de mogelijke consequenties daarvan voor stervensbegeleiding.
* Een lezing in Bredevoort voor de Koppelkerk (via internet) over leven en sterven in Juni 2020. De lezing ging over de 6 bardos, over hoe onze geest werkt, en over de belangrijke rol van vriendelijkheid en mededogen.
* Een cursus van 9 avonden in Zutphen over leven en sterven in de periode Januari 2020 – September 2020. Na 2 avonden is de cursus vanwege het Corona virus omgezet naar een cursus op zoom van 6 avonden. In September is er een terugkomavond geweest om de vragen die er nog waren, met elkaar door te spreken.
* …

Daarnaast:
* Vonden er veel gesprekken en mail-uitwisselingen plaats met (gezonde en zieke) mensen over omgaan met ‘leven en sterven’ en ‘sterven en leven’;
* Werd er in de lokale en landelijke pers regelmatig over het boek geschreven en gepraat. Klik op over ons voor meer informatie.