Activiteiten

Activiteiten rond de drie boeken (en nog meer)

Rond het boek: ‘Op de golven van geboorte en dood. Goed leven en sterven in boeddhistisch perspectief’, rond het boek ‘Stralend in de Wereld. De vijf Tibetaans wijsheden in het dagelijks leven‘, rond het binnenkort verschenen boek ‘Vriendelijk en vol mededogen. Wijs en vaardig handelen in het leven van alledag‘, en rond deze website: ‘Goed Leven en Goed Sterven‘, worden regelmatig verschillende bijeenkomsten en/of cursussen georganiseerd. Er zijn intussen nog een 4e en 5e boekje bij gekomen: ‘het levensrad’ en ‘mededogen in 59 spreuken’.

Veel cursussen werden tot nu toe georganiseerd door de personen achter deze website. Dat houdt na 1 januari 2023 op. Vanaf dat moment organiseren zij nog de weekenden rond de vijf wijsheden. De overige cursussen zullen vanaf dat moment alleen samen met belangstellenden georganiseerd worden. De cursus wordt dan in overleg vorm gegeven. Niet alle activiteiten zijn dan nog open voor iedereen. Wel geven de activiteiten hopelijk een goede indruk over alle mogelijkheden. Zie het aanbod op deze website voor de verschillende mogelijkheden.

Utrecht, Cursusavond Academie voor Geesteswetenschappen (1)

Op 17 oktober zal er een cursus avond plaats vinden over het onderwerp ‘goed leven en goed sterven’ voor de deelnemers van De Academie voor Geesteswetenschappen in Utrecht. Het programma wordt nog nader vastgesteld.

Op 27 januari 2024 wordt het programma vervolgd met een studiedag.

 

Zutphen. Verdiepingsdagen vijf wijsheden, 20-22 Oktober 2023

In het weekend van 20-22 oktober wordt er een lang weekend georganiseerd, waarin de vijf Tibetaanse wijsheden worden verdiept. Dit weekend is bedoeld voor leden van Nalandabodhi Nederland. Het weekend begint vrijdag om 14.00 uur en eindigt zondag om uiterlijk 17.00 uur. De vrijdagavond is ook inbegrepen. Op de zaterdagavond kan eventueel een sociale gebeurtenis plaats vinden bijvoorbeeld door samen te borrelen en/of te eten.
De kosten voor het weekend bedragen E 225,-. Dat bedrag is inclusief maaltijden op vrijdagavond en zaterdagavond, en inclusief lunches op zaterdag en zondag. Daarnaast is er natuurlijk voortdurend thee en koffie en dergelijke.

Niet een lang weekend beschikbaar?
Als het door omstandigheden niet mogelijk is om een lang weekend mee te doen, is het ook mogelijk het lange weekend op te delen in drie losse dagen, versrpreid over een aantal weekenden. Laat het weten. In dat geval vindt de eerste dag van de drie plaats op zaterdag 21 oktober. Die dag is van 10.00 uur tot 17.00 uur. Lunch en dergelijke zijn inbegrepen. De kosten per dag zijn E 60,-

De bijeenkomst wordt gehouden op ongeveer 10 minuten lopen van het station in Zutphen. Er kunnen maximaal 6 leden meedoen, er moeten minimaal 4 leden meedoen. Klik voor meer informatie over de algemene opzet van zo’n weekend op achtergrondinformatie.

Leiderdorp. 4 november (10.00-12.30 uur) en 18 november (10.00-16.00 uur) 2023, Tibetaans boeddhistische visie op leven en sterven. 

(Tibetaans) boeddhistische visie op leven en sterven’
In het najaar van 2023 zal Sebo Ebbens een cursus van drie dagdelen geven over de Tibetaans boeddhistische visie op leven en sterven. Deze visie is gebaseerd op het Tibetaanse Dodenboek.
De cursus kan beschouwd worden als een introductiecursus en geeft een eerste indruk hoe deze vorm van boeddhisme denkt over de relatie tussen leven en sterven. Deze cursus is gebaseerd op het boek dat Sebo Ebbens heeft geschreven ‘Op de golven van geboorte en dood. Goed leven en sterven in boeddhistisch perspectief’. De cursus bestaat uit één dagdeel op zaterdag 4 november en twee dagdelen op zaterdag 18 november. Iedereen kan aan de cursus meedoen.

Kosten
De kosten voor de cursus zijn € 50,- voor de drie dagdelen. Daarin zitten koffie en thee ondergelijke. Een lunch op 18 november moet zelf meegenomen worden. Daarnaast worden de deelnemers geacht het boek ‘Op de golven van geboorte en dood. Goed leven en sterven in boeddhistisch perspectief’, (uitgegeven door Asoka in 2019), aan te schaffen. Dat boek is via de boekhandel te verkrijgen voor € 24,95, maar kan ook via de docent bij het begin van de cursus aangeschaft worden voor € 20,-.

Voor wie bedoeld?
De cursus is bedoeld voor iedereen die nieuwsgierig is naar het Tibetaans-boeddhistische perspectief van leven en dood. Tijdens de cursus is er ook uitgebreid aandacht voor onderwerpen of vragen die leven bij de deelnemers. Vanwege de vele maatschappelijke debatten over leven en dood kan deze cursus een verrijking zijn en een startpunt om hier anders mee om te gaan.

Het programma
Tijdens deze cursus wordt gewerkt vanuit het ‘leven en sterven’ vanuit bovengenoemd boek. We bespreken in het boek met name de hoofdstukken 1, 2, 5 en 6, Hoofdstuk 1 geeft een introductie in de zes bardos, hoofdstuk 2 gaat over de natuurlijke bardo van leven (ons leven); hoofdstuk 5 over de pijnlijke bardo van sterven (het proces van ons sterven); en hoofdstuk 6 over de heldere bardo van dharmata (de periode vlak na het sterven). In hoofdstuk 8 is een samenvatting van de hoofdstukken te vinden.

Contact
Je kunt je aanmelden voor deze drie dagdelen bij Ida Tuinhof: ida@tuinhofvitaal.nl

Utrecht, studiedag Akademie voor Geesteswetenschappen, 24 januari 2024. 

Op 24 januari 2024 zal er een studiedag gehouden worden voor de Akademie voor Geesteswetenschappen in Utrecht. Het onderwerp zal zij: ‘goed leven en gooed sterven en de relatie tussen beide’. Het precieze programma wordt nader bekend gemaakt. Het programma is voor diegenen die in deze akademie een opleiding doen. 

Zutphen. Verdiepingsdagen vijf wijsheden, 24-26 Mei  2024

In het weekend van 24-26 mei 2024 wordt er een lang weekend georganiseerd, waarin de vijf Tibetaanse wijsheden worden verdiept. Dit weekend is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in de vijf wijsheden. Een voorwaarde om mee te doen is dat er regelmatige ervaring is met meditatie. Het weekend begint vrijdag de 24e mei om 14.00 uur en eindigt zondag de 26e mei om uiterlijk 17.00 uur. De vrijdagavond is ook inbegrepen. Op de zaterdagavond kan eventueel een sociale gebeurtenis plaats vinden bijvoorbeeld door samen te borrelen en/of te eten.
De kosten voor het weekend bedragen E 225,-. Dat bedrag is inclusief maaltijden op vrijdagavond en zaterdagavond, en inclusief lunches op zaterdag en zondag. Daarnaast is er natuurlijk voortdurend thee en koffie en dergelijke.
De bijeenkomst wordt gehouden op ongeveer 10 minuten lopen van het station in Zutphen. Er kunnen maximaal 6 mensen meedoen. Klik voor meer informatie over de algemene opzet van zo’n weekend op achtergrondinformatie.
Indien er een sterke behoefte is bij deelnemers om het weekend op te delen in 3 verschillende dagen (zaterdagen of zondagen), dan kan dat ook in onderling overleg. De eerste dag is in elk geval zaterdag 26 mei. 

 

Besloten cursussen, begeleiding
* Regelmatig wordt er met mensen gesproken over of worden mensen gecoacht in de thematiek van leven en sterven. Het gaat dan vaak om gesprekken met diegenen die de boodschap hebben gekregen dat ze zullen sterven of wellicht zullen sterven, om gesprekken over hoe ze kunnen omgaan met het al dan niet onverwacht sterven van geliefden, of om gesprekken met diegenen die iemand ondersteunen bij diens sterven. Het gaat in die gevallen altijd om gesprekken waarin de Tibetaans boeddhistische versie op leven en sterven een belangrijke rol speelt. Klik op begeleiding van Anne-Marie Beelaerts van Emmichoven, of op begeleiding Sebo Ebbens.  Daarbij is het altijd aan diegene met wie het gesprek wordt gevoerd, wat hij of zij van die inzichten voor zichzelf wil overnemen of overneemt.
* Regelmatig wordt een aantal mensen individueel gecoacht in de vijf wijsheden en vijf wijsheid families. Voor sommigen is het een verdieping van de vijf wijsheden en de vijf wijsheid families met specifieke beoefeningen. Voor anderen is het een kennismaking in de mogelijkheden die de vijf wijsheden en de vijf wijsheid families bieden in het werken met en ondersteunen van anderen. Klik op de vijf wijsheden op deze website voor meer informatie over de wijsheden en de wijsheid families.

Activiteiten die in de afgelopen periode hebben plaats gevonden

In de afgelopen periode heeft een groot aantal activiteiten rond de drie boeken plaats gevonden. De belangrijkste activiteiten waren:

* Vanaf januari 2023 heeft er een aantal concerten plaats gevonden in Zutphen met als onderwerp ‘goed leven en goed sterven’, gebaseerd op het Tibetaanse dodenboek. De concerten in januari tot met april waren deelconcerten. Het slotconcert waarin de eerdere waren geïntegreerd (een oratorium), vond plaats op 26 augustus in de Walburgiskerk in Zutphen. De concerten werden georganiseerd door Cellowercken in Zutphen. De tekst voor het oratorium was gebaseerd op het boek van Sebo Ebbens, ‘Op de golven van geboorte en dood‘. Er waren meer dan 500 bezoekers. 
* In de periode mei-augustus 2023 hebben er in Zutphen drie dagen plaats gevonden waarin de vijf wijsheden met de deelnemers zijn verdiept. De dagen zijn als zeer inspirerend ervaren. Op de dagen stonden met name de ervaringen met de vijf wijsheden centraal 
* Op 8 juli 2023 is er een terugkomdag geweest in Zutphen over de vijf wijsheden voor leden van Nalandabodhi. Op die dag is opnieuw naar het raamwerk van de vijf wijsheden gekeken, zijn er ervaringen uitgewisseld, is er gesproken over de taal van de vijf wijsheden en zijn er oefeningen gedaan, en heeft er in de middag een verdieping van de vijf wijsheden plaats gevonden. 
* In de periode februari – juni 2023 heeft er in Zutphen een vervolg cursus plaats gevonden over hoofdstuk 3 van het boek ‘Vriendelijk en vol mededogen’. Dat hoofdstuk gaar over die zes vaardige handelwijzen betreffende mededogen. De zes vaardige handelwijzen zijn met de aanwezigen uitgebreid besproken en door hen in het dagelijks leven uitgeprobeerd. Het was daardoor een praktische en levendige cursus. 
* Op dinsdag 18 april is er een lezing gehouden voor Probus Varsseveld over vriendelijkheid en mededogen naar aanleiding van het bork van Sebo Ebbens. Er ontstond daarna een levendige en brede discussie.  
* Op zaterdag 25 maart is er een tweede studiedag geweest over mededogen. Die dag was opnieuw voor alleen leden van Nalandabodhi. Op de dag is veel aandacht besteed aan de hoofdstukken 3 en 4 van dat boek, en ook aan welke rol mededogen speelt bij het tweejarige pad van beoefening en tweejarige pad van studie, zoals aangeboden door  Nalandabodhi Nederland.  Die rol blijkt belangrijk. De dag was verder een levendige en interessante dag.
* Op zaterdag 18 maart is er een workshop gegeven bij Tuinhof Vitaal in Leiderdorp over vriendelijkheid en mededogen. De verschillende begrioppen zijn omschreven. De bijeenkomst was bijzonder persoonlijk en levendig. Een belangrijk onderwerp bleek de balans in mededogen naar onszelf en naar anderen. De uitspraak ‘we doen er zelf ook toe’ bleek belangrijk.
* In de periode oktober 2022 – februari 2023 heeft er in Zutphen een extra vervolg
cursus plaats gevonden over het boek ‘Vriendelijk en vol mededogen’. In die (korte) cursus zijn de hoofdstukken 2 en 4 van dat boek verder verdiept. Het werd door de aanwezigen zeer op prijs gesteld om met wat meer tijd wat dieper te kunnen ingaan op het belang van mededogen en hoe dat vorm te geven.
* Op zaterdag 11 februari is er een vervolg studiedag geweest over de vijf wijsheden. Die dag werd georganiseerd voor diegenen die het verdiepingsweekend over de vijf wijsheden hadden gedaan. Het doel van de dag was het ophalen van de kennis van en ervaringen met de vijf wijsheden, en die aanvullen. De dag vond plaats in Rotterdam bij iemand thuis. Er deden 7 deelnemers mee.
* Op zaterdag 19 november is er een studiedag gehouden voor leden van Nalandabodhi Nederland over het boek ‘Vriendelijk en vol mededogen’. Er werd tijdens de discussie over dat boek en tijdens de beoefeningen ook een relatie gelegd met het pad van beoefening en het pad van studie, zoals dat door Nalandabodhi Nederland wordt aangeboden. Daarmee werd de plaats van dit boek in de traditie helderder. De dag vroeg om een betrokken groep. Die was er. Omdat lang niet alles op één dag besproken kon worden, wordt de dag vervolgd op 25 maart 2023. Zie boven. 
* Afgelopen oktober en november heeft er in Zutphen een cursus plaatsgevonden van 7 dinsdagavonden waarin met elkaar het boek ‘Vriendelijk en vol mededogen’ met elkaar is doorgesproken en verschillende beoefeningen in het boek zijn gedaan. De cursus was bijzonder levendig. Er is door de deelnemers nagedacht over een vervolgcursus. Dat leidde tot 2 vervolgcursussen. Zie boven.
* Op zaterdag 12 november is een er een studiedag gehouden in Arnhem voor de docenten van het Boeddhistische Vormingsonderwijs. De dag ging over ‘drie niveaus van lesgeven’. Die drie niveaus zorgen er tezamen voor dat een docent (meer dan) goed functioneert.
* Op zondagmorgen 9 oktober is er een lezing gehouden voor de Vrijzinnigen in Varsseveld en omstreken in hun Witte Kerkje in Varsseveld. Het onderwerp was vriendelijkheid en mededogen naar aanleiding van het nieuwe boek van Sebo Ebbens over mededogen. Er was op basis van de lezing een levendige ontmoeting met veel vragen en antwoorden.
*. Op zondagmorgen 25 september is er een lezing gehouden voor de ‘Vrijzinnigen IJsselstreek’ in hun kerkje in Brummen. Het onderwerp was mededogen naar aanleiding van het nieuwe boek van Sebo Ebbens. De deelnemers waren actief betrokken en de ontmoeting was levendig.
* In het weekend van 15, 16 en 17 september 2022 is er uitgebreid aandacht besteed aan de verdieping van de vijf wijsheden in het Tibetaans boeddhisme. Het doel van zo’n weekend is het direct ervaren van de vijf wijsheden via speciale beoefeningen. Na die directe ervaring konden de deelnemers kijken wat dat voor hen betekende, en wat dat betekende als ze met die ervaringen de wereld in zouden gaan.  Een kleine groep (5 mensen) deed aan het weekend mee. Het weekend beviel goed.
* …

Daarnaast:
* Werd er in de lokale en landelijke pers regelmatig over het boek geschreven en gepraat. Klik op over ons voor meer informatie. 

Tot slot
Het is altijd mogelijk om zelf een cursus te organiseren over (de visie op) leven en sterven, over vriendelijkheid en mededogen, en/of over de vijf wijsheden. Het kan daarbij gaan om lezingen, of om kortere of langere cursussen. Klik voor meer informatie op aanbod voor de verschillende mogelijkheden, en/of mail Uw wensen via contact.