Open activiteiten

Open activiteiten rond goed leven en goed sterven

Rond het boek: ‘Op de golven van geboorte en dood. Goed leven en sterven in boeddhistisch perspectief’, rond het boek ‘de vijf Tibetaans boeddhistische wijsheden‘, rond het nog te verschijnen boek ‘Vriendelijkheid en mededogen‘, en rond deze website: ‘Goed Leven en Goed Sterven‘, worden verschillende bijeenkomsten en/of cursussen aangeboden. Aan de hieronder genoemde activiteiten kan iedereen mee doen. Ze staan open voor iedereen. 

Het is altijd mogelijk om zelf een cursus te organiseren over (de visie op) leven en sterven, over vriendelijkheid en mededogen, en/of over de vijf wijsheden, Klik voor meer informatie op aanbod voor de verschillende mogelijkheden, en mail Uw wensen via contact.

Zutphen: de vijf Tibetaanse wijsheden.
Februari – September 2021

Vanaf het voorjaar van 2021 is er in Zutphen op 7 dinsdagavonden een cursus georganiseerd over de vijf wijsheden uit het Tibetaans boeddhisme. De bedoeling was om de cursus te laten plaatsvinden in Dat Bolwerck in Zutphen maar vanwege Corona is die begonnen op internet. De cursus gaat over de de vijf wijsheden en hoe we deze wijsheden op praktische wijze in ons dagelijks leven kunnen inzetten. De cursus wordt gegeven door Sebo Ebbens. Om een ontmoeting mogelijk te maken is er besloten om de cursus af te ronden in september met nog een tweetal avonden. Dat zal gebeuren in Dat Bolwerck. De cursus is daarom na 20 april gestopt en gaat weer verder op de dinsdagavonden 14 en 21 September. 

Meer informatie over de vijf wijsheden is te vinden door te klikken op vijf wijsheden op deze website. Voor meer informatie over de opzet van de zeven avonden, klik op cursus in Zutphen.

Internet: oriëntatie cursus over de Tibetaanse visie op leven en sterven. September  – November 2021

In  het najaar van 2021 zal er  een nieuwe cursus op internet starten over ‘leven en sterven’ vanuit een Tibetaans-boeddhistische perspectief. De cursus bestaat uit 7 avonden en kan worden beschouwd als een introductie cursus. Iedereen kan aan de cursus meedoen. De cursus is gebaseerd op het boek van Sebo Ebbens: ‘Op de golven van geboorte en dood. Goed leven en sterven in boeddhistisch perspectief’ (in 2019 verschenen bij Asoka). Het boek dient daarom aangeschaft. De cursus wordt ook door de schrijver van het boek gegeven: Sebo Ebbens. 

Data
De data voor de cursus zijn de donderdagavonden 16, 23 en 30 september, en 7, 14, 21 en 28 oktober. De cursus zal plaats vinden op donderdagavonden van 19.30 uur – 21.00 uur.

Het programma in grote lijnen
Tijdens de 7 avonden bespreken we de belangrijkste inhouden van het boek uit deel 1, en beoefenen we (vanwege tijdgebrek) met name de beoefening van Shamatha uit deel 2 van het boek. Natuurlijk is er uitgebreid tijd voor onderwerpen of vragen die leven bij de deelnemers. De cursus geeft daarmee een goede eerste indruk hoe het Tibetaans boeddhisme denkt over de cyclus van leven en sterven. 

Van het boek worden de zes bardos, zoals beschreven in deel 1, in grote lijnen besproken. Dat betreft de hoofdstukken 1 t/m 8. Hoofdstuk 1 geeft een introductie in de zes bardos. Dat betreft de kleinere of grotere overgangen in ons dagelijks leven. De hoofdstukken 2 t/m 7 gaan over de overgangen in de cyclus van leven en dood: de natuurlijke bardo van leven (ons leven), de bardo van meditatie (onze meditatie), de bardo van dromen en slapen (er is vooral aandacht voor dromen), de pijnlijke bardo van sterven (het proces van ons sterven), de heldere bardo van dharmata (de periode vlak na het sterven) en de karmische bardo van worden (het proces van wedergeboorte). In hoofdstuk 8 is een samenvatting van de hoofdstukken 2 t/m 7 te vinden in zes coupletten. 

Kosten, opgeven
De kosten voor de cursus zijn E 70,- voor de zeven avonden. Om aan de cursus mee te kunnen doen, is het nodig een computer te hebben waarmee een zoomverbinding mogelijk is, en is het nodig de zoom software te downloaden. Je kunt je vast voor deze cursus opgeven via contact op deze website. Binnenkort kun je je ook opgeven via Nalandabodhi Nederland. Daar kun je ook voor deze cursus betalen.

Zutphen: cursus ‘het levensrad’, inleiding in het boeddhisme . oktober- november 2021

Het plan is om in het najaar in Zutphen een cursus van 7 avonden te houden. De avonden zullen plaats vinden op dinsdagavonden, beginnen op 5 oktober 2021 en eindigen op 16 of 23 november afhankelijk of er in de herfstvakantie een cursusavond wordt gegeven. De avonden beginnen om 19.30 tot eindigen om 21.30 uur. De cursus gaat over ‘het levensrad’ en is een introductie in de basisbeginselen van het boeddhisme. Meer informatie wat betreft plaats, wat betreft de kosten, en wat betreft de inhouden volgen in de 2 week van juli. Als je mee wilt doen, kun je je al opgeven via contact.

Verdiepingsdagen vijf wijsheden, najaar 2021

Voor een kleine groep mensen die de oriëntatie cursussen over de vijf wijsheden hebben gedaan, wordt een verdiepingsprogramma georganiseerd  Het gaat om drie volle dagen in weekenden in november en december dit najaar. Zie voor meer informatie de vijf wijsheden bij verdieping.

Vooraankondiging studiedag zondag 19 september 2021 over ‘leven en sterven’, Jewel Heart, Nijmegen

De werkgroep ‘Rondom Sterven’ van de Jewel Heart organisatie in Nijmegen organiseert op zondag 19 september een studiedag over ‘Aandachtig en intensief leven als voorbereiding op sterven. De dag begint om 10.00 uur en eindigt om 17.00 uur. De locatie is afhankelijk van de op dat moment geldende corona maatregelen en zal óf in het Jewel Heart Centrum in Nijmegen óf online plaatsvinden óf in een combinatie van beide. 

Sebo Ebbens is uitgenodigd om in de ochtend en de middag een lezing te geven. Ook geeft hij bijbehorende begeleide meditaties. De ochtendlezing gaat over overgangen in het dagelijkse leven. De middag lezing gaat over de bardo van sterven.

Praktische informatie
Je kunt meer lezen over het programma op de website van Jewel Heart. Klik op programma studiedag voor meer informatie. Daar staan ook de kosten en kun je je ook opgeven. 

Brummen, open dag uitgesteld naar ??

De geplande open studiedag over de Tibetaans boeddhistische visie op leven en sterven in december 2020 is niet doorgegaan. De reden is het corona. Er zal geprobeerd worden om de dag later alsnog in te plannen. Als dat zo is, zal dat hier vermeld worden.
Klik voor meer informatie over de organisatie de website van de  Vrijzinnigen IJsselstreek..

Besloten cursussen

* Op zaterdag 25 september zal er een workshop plaatsvinden op de Akademie voor Geesteswetenschappen te Utrecht. Het zal gaan over de Tibetaans boeddhistische visie op leven en sterven en de mogelijke consequenties daarvan voor stervensbegeleiding.
* In het najaar van 2021 zal er voor leden en vrienden van Nalandabodhi Nederland een cursus georganiseerd worden over ‘mededogen in de bardos’. Tijdens deze cursus zal de klemtoon liggen op de verschillende visualisaties zoals die in deel 2 van het boek van Sebo Ebbens over ‘leven en sterven’ zijn vermeld. De cursus zal bestaan uit 6 avonden op donderdagavonden en zal beginnen op 16 september. Klik voor meer informatie over het programma op mededogen in de bardos.
* Regelmatig wordt een aantal mensen individueel gecoacht in de vijf wijsheden en vijf wijsheid families. Voor sommigen is het een verdieping van de vijf wijsheden en de vijf wijsheid families met specifieke beoefeningen. Voor anderen is het een kennismaking in de mogelijkheden die de vijf wijsheden en de vijf wijsheid families bieden in het werken met en ondersteunen van anderen. Klik op de vijf wijsheden op deze website voor meer informatie over de wijsheden en de wijsheid families.
* Regelmatig wordt er met een (klein) aantal mensen gesproken over leven en sterven. Het gaat dan vaak om gesprekken met diegenen die de boodschap hebben gekregen dat ze zullen sterven, of om gesprekken met diegenen die iemand ondersteunen bij diens sterven.

Activiteiten die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden

Sinds het verschenen van het boek over ‘leven en sterven’ (juli 2019), hebben er een groot aantal activiteiten rond het boek en de andere boeken plaats gevonden. De belangrijkste activiteiten van het afgelopen jaar (vanaf juni 2020) waren:

* Van april 2021 tot en met juni 2021 is er op 7 donderdagavonden voor leden en vrienden van Nalandabodhi Nederland een cursus georganiseerd over de vijf wijsheden en de zes rijken. Deze cursus was ook gekoppeld aan het 2-jarige pad van studie, zoals dat in Nalandabodhi wordt aangeboden. Van het pad van studie zijn die onderwerpen opgehaald, die verhelderden waar de wijsheden en rijken precies voor staan.
* Een open cursus over de vijf wijsheden op internet. De cursus bestond uit 8 donderdagavonden. De cursus begon in februari 2021 en eindigde begin april 2021. In het najaar van 2021 zal er op verzoek van de deelnemers een verdieping op deze cursus plaats vinden. 
* Een besloten internetcursus van 8 donderdagavonden voor leden van Nalandabodhi Nederland in het najaar van 2020 over vriendelijkheid en mededogen. De cursus ging over twee verschillende lojong beoefeningen. Lojong beoefeningen gaan over het vertrouwd raken van onze geest met die vriendelijkheid en dat mededogen.
* Een cursus van 6 avonden in Zutphen over mededogen in de bardos in de periode September t/m November 2020. Er is met name aandacht besteed aan mededogen op basis van visualisaties, zoals mededogen bij de essentiële Phowa beoefening, bij tonglen, bij de innerlijke vriend(in), bij de beoefening van Chenrezig, enz. Die beoefeningen zijn te vinden in deel 2 van het boek over leven en sterven.
* Een workshop de Akademie voor Geestewetenschappen te Utrecht op 26 September over de Tibetaans boeddhistische visie op leven en sterven en de mogelijke consequenties daarvan voor stervensbegeleiding.
* Een lezing in Bredevoort voor de Koppelkerk (via internet) over leven en sterven in Juni 2020. De lezing ging over de 6 bardos, over hoe onze geest werkt, en over de belangrijke rol van vriendelijkheid en mededogen.
* Een cursus van 9 avonden in Zutphen over leven en sterven in de periode Januari 2020 – September 2020. Na 2 avonden is de cursus vanwege het Corona virus omgezet naar een cursus op zoom van 6 avonden. In September is er een terugkomavond geweest om de vragen die er nog waren, met elkaar door te spreken.
* …

Daarnaast:
* Vonden er veel gesprekken en mail-uitwisselingen plaats met (gezonde en zieke) mensen over omgaan met ‘leven en sterven’ en ‘sterven en leven’;
* Werd er in de lokale en landelijke pers regelmatig over het boek geschreven en gepraat. Klik op over ons voor meer informatie.