Open activiteiten

Open activiteiten rond goed leven en goed sterven

Rond het boek: ‘Op de golven van geboorte en dood. Goed leven en sterven in boeddhistisch perspectief’, rond het boek ‘de vijf Tibetaans boeddhistische wijsheden‘, rond het nog te verschijnen boek ‘Vriendelijkheid en mededogen‘, en rond deze website: ‘Goed Leven en Goed Sterven‘, worden verschillende bijeenkomsten en/of cursussen aangeboden. De hieronder genoemde activiteiten staan open voor iedereen. 

Het is altijd mogelijk om zelf een cursus te organiseren over (de visie op) leven en sterven, over vriendelijkheid en mededogen, en/of over de vijf wijsheden, Klik voor meer informatie op aanbod voor de verschillende mogelijkheden, en mail Uw wensen via contact.

Zutphen, verdiepingsdagen vijf wijsheden. November 2021 – Januari 2022

Voor een kleine groep mensen die de oriëntatie cursussen over de vijf wijsheden hebben gedaan, is een verdiepingsprogramma georganiseerd. Eén van de verdiepingsdagen heeft al in december plaats gevonden; de andere twee  verdiepingsdagen zijn in januari gepland. De drie dagen worden geleid door Sebo Ebbens, en zijn gebaseerd op zijn boek ‘Stralend in de Wereld‘. Zie voor meer informatie aanbod vijf stijlen/wijsheden bij extra verdieping. Als deze cursus voorbij is worden diegenen die de oriëntatie cursus gedaan hebben uitgenodigd ook aan een dergelijke verdiepingscursus mee te doen.

Zutphen, cursus   ‘vriendelijk en vol mededogen (1)’.
Februari – Maart 2022 

Vanaf begin februari (8 februari) zal er op 6 dinsdagavonden een cursus gegeven worden over de hoofdstukken 1 en 2 van het in Januari te verschijnen nieuwe boek van Sebo Ebbens. De titel van het boek is: ‘Vriendelijk en vol mededogen’. Deze cursus zal plaats vinden op dinsdagavonden van 19.30 – 21.30 uur. De cursus begint op 8 februari en eindigt op 15 maart. Voor de cursus is het nodig het boek van Sebo Ebbens aan te schaffen. Het boek is inbegrepen bij de prijs van de cursus van E 130,-. Als het boek al is aangeschaft. kost de cursus E 110,- De cursus wordt gegeven in Dat Bolwerck op de Zaadmarkt in Zutphen. Het is mogelijk je binnenkort voor die cursus op te geven. 
Het is goed mogelijk deze cursus te combineren met de cursus hieronder vermeld. 

Zutphen, cursus   ‘vriendelijk en vol mededogen (2)’.
Maart – April 2022 

Vanaf eind maart (29 maart) zal er op 6 dinsdagavonden een cursus gegeven worden over de hoofdstukken 3 en 4 van het in Januari te verschijnen nieuwe boek van Sebo Ebbens. De titel van het boek is: ‘Vriendelijk en vol mededogen’. Deze cursus zal plaats vinden op dinsdagavonden van 19.30 – 21.30 uur. Die begint op 22 maart en eindigt op 26 april. Voor de cursus is het nodig het boek van Sebo Ebbens aan te schaffen. Het boek is inbegrepen bij de prijs van de cursus van E 130,-. Indien het boek al is aangeschaft, kost de cursus E 110,-. De cursus wordt gegeven in Dat Bolwerck op de Zaadmarkt in Zutphen. Het is mogelijk je binnenkort voor die cursus op te geven. 
Het is goed mogelijk deze cursus te combineren met de cursus hierboven vermeld. 

Nederland, internet-cursus ‘vriendelijk en vol mededogen’.
Februari- April 2022 

Vanaf 10 februari zal er op 7 donderdagavonden een internet cursus gegeven worden over het in Januari 2022 te verschijnen nieuwe boek van Sebo Ebbens: ‘Vriendelijk en vol mededogen’. De cursus zal worden georganiseerd door Nalandabodhi Nederland. De bijeenkomsten zullen plaatsvinden op donderdagavonden van 19.30 – 21.00 uur. De cursus eindigt op 24 maart. Voor deze cursus is het nodig het boek van Sebo Ebbens aan te schaffen. Dat boek is in de boekhandel te koop of bij de schrijver tegen gereduceerd tarief (exclusief verzendkosten). 

Hoe de cursus precies vorm krijgt, wordt binnenkort bekend gemaakt. De kosten zijn waarschijnlijk E 70,- voor een cursus van 7 avonden. 

Brummen, lezing leven en sterven, 19 april 2022

De eerder geplande open studiedag over de Tibetaans boeddhistische visie op leven en sterven, die vanwege het corona virus niet is doorgegaan, zal nu alsnog gehouden worden. De lezing zal plaats vinden op 19 april 2022 van 13.30 uur tot uiterlijk 14.45 uur. 
Klik voor meer informatie over de organisatie die deze studiedag organiseert (Vrijzinnigen IJsselstreek in Brummen), op de website Vrijzinnigen IJsselstreek.

Besloten cursussen
* Regelmatig wordt een aantal mensen individueel gecoacht in de vijf wijsheden en vijf wijsheid families. Voor sommigen is het een verdieping van de vijf wijsheden en de vijf wijsheid families met specifieke beoefeningen. Voor anderen is het een kennismaking in de mogelijkheden die de vijf wijsheden en de vijf wijsheid families bieden in het werken met en ondersteunen van anderen. Klik op de vijf wijsheden op deze website voor meer informatie over de wijsheden en de wijsheid families.
* Regelmatig wordt er met mensen gesproken over leven en sterven. Het gaat dan vaak om gesprekken met diegenen die de boodschap hebben gekregen dat ze zullen sterven, om gesprekken over hoe om te gaan met het al dan niet onverwacht sterven van geliefden, of om gesprekken met diegenen die iemand ondersteunen bij diens sterven. Het gaat dan altijd om een gesprek waarin de Tibetaans boeddhistische versie op leven en sterven een belangrijke rol speelt. Daarbij is het altijd een keuze aan diegene die het aangaat, wat hij of zij daarvan voor zichzelf overneemt. 

Activiteiten die het afgelopen periode hebben plaatsgevonden

Sinds het verschenen van het boek over ‘leven en sterven’ (juli 2019), hebben er een groot aantal activiteiten rond het boek en de andere boeken plaats gevonden. De belangrijkste activiteiten van het afgelopen jaar  waren:

* In het najaar van 2021 is er gedurende de maanden oktober en november een internet cursus aangeboden over de Tibetaans boeddhistische visie op leven en sterven. In 7 bijeenkomsten zijn de verschillende bardos in het Tibetaans boeddhisme geïntroduceerd en besproken. Het boek van Sebo Ebbens: ‘Op de golven van geboorte en dood’ was daarbij het uitgangspunt. De verschillende bardos zijn tijdens de bijeenkomsten met verschillende meditatie beoefeningen geïllustreerd. 
* In het najaar van 2021 gedurende de maanden oktober en november is er in Zutphen een open cursus gegeven over ‘het levensrad’. In het levensrad staan de zes rijken centraal. De zes rijken zijn ook te zien als de gesloten vormen van de vijf wijsheden. Daarnaast staat centraal in het levensrad hoe we die geslotenheid zelf vormgeven en wat we eraan kunnen doen om daaruit te komen. Over het levensrad heeft Sebo Ebbens een boekje geschreven dat aan de deelnemers is uitgereikt.
* Op zaterdag 25 september 2021 is er een workshop geven bij de opleiding voor stervensbegeleiders bij de Academie voor Geesteswetenschappen te Utrecht. Tijdens die workshop is er aandacht besteed aan de Tibetaans boeddhistische visie op leven en sterven, en aan de consequenties van die visie voor stervensbegeleiding (met casuïstiek en een beoefening van hoe aanwezig te zijn bij een ernstig zieke of stervende).
* Op zondag 19 september 2021 heeft een open studiedag plaats gevonden, georganiseerd door Jewel Heart in Nijmegen. De dag was goed bezocht. In de ochtend was er een lezing over de bardos, een beoefening met aandacht voor de uitademing (in analogie met ‘de laatste adem’), en een discussie over overgangen, tussenfases. In de middag was er een lezing over de pijnlijke bardo van sterven, een beoefening over de innerlijke vriend(in), en een discussie over wat het voor de kwaliteit van ons leven betekent als we ons realiseren dat we ooit zullen sterven. 
* Van februari tot en met september 2021 heeft er op 8 dinsdagavonden een cursus in Zutphen plaats gevonden over de vijf wijsheden. Het grootste deel van de cursus heeft via internet plaats gevonden vanwege het Corona virus in de periode februari t/m april 2021. Afgelopen September is er een avond geweest waarin de cursus met een aantal deelnemers die aanwezig konden zijn, is afgerond. Het doel daarvan was ook om elkaar een keer in het echt te ontmoeten. 
* Van april 2021 tot en met juni 2021 is er op 7 donderdagavonden voor leden en vrienden van Nalandabodhi Nederland een cursus georganiseerd over de vijf wijsheden en de zes rijken. Deze cursus was ook gekoppeld aan het 2-jarige pad van studie, zoals dat in Nalandabodhi wordt aangeboden. Van het pad van studie zijn die onderwerpen opgehaald, die verhelderden waar de wijsheden en rijken precies voor staan.
* Een open cursus over de vijf wijsheden op internet. De cursus bestond uit 8 donderdagavonden. De cursus begon in februari 2021 en eindigde in april 2021. In het najaar van 2021 zal er op verzoek van de deelnemers een verdieping van deze cursus plaats vinden. 
* Een besloten internetcursus van 8 donderdagavonden voor leden van Nalandabodhi Nederland in het najaar van 2020 over vriendelijkheid en mededogen. De cursus ging over twee verschillende lojong beoefeningen. Lojong beoefeningen gaan over het vertrouwd raken van onze geest met die vriendelijkheid en dat mededogen.
* Een cursus van 6 avonden in Zutphen over mededogen in de bardos in de periode September t/m November 2020. Er is met name aandacht besteed aan mededogen op basis van visualisaties, zoals mededogen bij de essentiële Phowa beoefening, bij tonglen, bij de innerlijke vriend(in), bij de beoefening van Chenrezig, enz. Die beoefeningen zijn te vinden in deel 2 van het boek over leven en sterven
* …

Daarnaast:
* Vonden er veel gesprekken plaats met (gezonde en zieke) mensen over omgaan met ‘leven en sterven’ en ‘sterven en leven’;
* Werd er in de lokale en landelijke pers regelmatig over het boek geschreven en gepraat. Klik op over ons voor meer informatie.