Activiteiten

Activiteiten rond de drie boeken (en nog meer)

Rond het boek: ‘Op de golven van geboorte en dood. Goed leven en sterven in boeddhistisch perspectief’, rond het boek ‘Stralend in de Wereld. De vijf Tibetaans wijsheden in het dagelijks leven‘, rond het binnenkort verschenen boek ‘Vriendelijk en vol mededogen. Wijs en vaardig handelen in het leven van alledag‘, en rond deze website: ‘Goed Leven en Goed Sterven‘, worden regelmatig verschillende bijeenkomsten en/of cursussen georganiseerd. Er zijn intussen nog een 4e en 5e boekje bij gekomen: ‘het levensrad’ en ‘mededogen in 59 spreuken’.

Veel cursussen werden tot nu toe georganiseerd door de personen achter deze website. Dat houdt na 1 januari 2023 op. Vanaf dat moment organiseren zij nog de weekenden rond de vijf wijsheden. De overige cursussen zullen vanaf dat moment alleen samen met belangstellenden georganiseerd worden. De cursus wordt dan in overleg vorm gegeven. Niet alle activiteiten zijn dan nog open voor iedereen. Wel geven de activiteiten hopelijk een goede indruk over alle mogelijkheden. Zie het aanbod op deze website voor de verschillende mogelijkheden.

Zutphen. Vervolgcursus mededogen. Maart – Mei 2023

In het najaar van 2022 is er een cursus geweest in Zutphen over het boek ‘Vriendelijk en vol mededogen’. Door de deelnemers is de wens uitgesproken om dieper in te gaan op de verschillende hoofdstukken in dat boek. Deze vervolgcursus gaat over de 6 vaardige handelwijzen, zoals beschreven in hoofdstuk 3 van het boek. De 6 vaardige handelwijzen gaan   over de praktijk van het in ons leven brengen van met name mededogen. Dezesvaardige handelwijzen worden één voor één besproken en afgesproken is om die tussen de studiemomenten in praktijk te brengen. Hert gaat om 7 bijeenkomsten. De cursus vindt plaats om de 3 weken en is op donderdagavond 9 maart 2023 begonnen. De eerste vier bijeenkomsten vinden plaats op 9 maart, 30 maart, 20 april, en 11 mei. De 3 bijeenkomsten daarna vinden plaats om de twee weken. Dat betreft de data 25 mei, 8 juni en 22 juni

Verdiepingsdag vijf wijsheden, 8 juli 2023

Op zaterdag 8 juli In wordt er een dag georganiseerd waarin nogmaals de vijf Tibetaanse wijsheden worden verdiept. Deze dag is bedoeld voor leden van Nalandabodhi Nederland, die het verdiepingsweekend over de vijf wijsheden gedaan hebben. De dag is bedoeld om de kennis van de vijf wijsheden op te halen,, te verfrissen, en steeds meer toepasbaar te maken in het eigen leven.
De dag wordt bij iemand thuis gehouden en is gratis.

Verdiepingsdagen vijf wijsheden, 22 juli en 19 augustus 2023

Op de zaterdagen 22 juli en 19 augustus 2023 worden er twee studiedagen georganiseerd, waarin de vijf Tibetaanse wijsheden worden besproken en verdiept. De dag is niet open. Het zijn twee vervolgdagen voor mensen die al eerder hebben meegedaan. De dag begint rond 10.00 uur in de ochtend en duurt tot ruim 16.00 uur in de middag. In de ochtend en in de middag is er aandacht voor één van de vijf wijsheden. De dag is gebaseeerd op het boek van Sebo Ebbens waarin de vijf wijsheden woden besproken. Dat boek is ‘Stralend in de Wereld. De vijf Tibetaanse wijsheden in het dagelijks leven‘.
De kosten voor de dag bedragen E 60,-. Bij dat bedrag is een maaltijd en thee en koffie inbegrepen.
De voorwaarden om mee toe doen zijn:

  1. Een regelmatige meditatiebeoefening;
  2. De hele dag aanwezig;
  3. Het vooraf bestuderen van delen van het boek van Sebo Ebbens: ‘Stralend in de wereld‘.

De bijeenkomst wordt gehouden op ongeveer 10 minuten lopen van het station in Zutphen.

Zutphen. Hele opera Tibetaanse dodenboek, 26 augustus 2023

Op zaterdagavond 26 augustus zal de hele opera worden opgevoerd. Die opera gaat over het Tibetaanse dodenboek en wordt georganiseerd door Cellowercken Zutphen. De opera kent 4 delen, die elk gaan over één van de bardos. Drie van die delen zijn al eerder uitgevoerd (zie hierboven); het vierde deel wordt die avond voor het eerst opgevoerd. De opera wordt opgevoerd in het licht van het Cellofestival.
De opera zal plaats vinden in de Walburgiskerk. De opera wordt opgevoerd om 20.00 uur en om 22.00 uur.
Klik voor meer informatie en voor het bestellen van de kaartjes op Cellowercken, goed leven en goed sterven.  

Europa. Cursus over de vijf wijsheden, september-december 2023

In de herfst van 2023 zal er een cursus georganiseerd worden over de vijf wijsheden voor Nalandabodhi Europa. De cursus zal in het Engels gegeven worden, en zal in het Duits vertaald worden voor de Duits sprekenden. De cursus is bedoeld voor die leden van Nalandabodhi Europa en voor die mensen in Europa die het tweejarige pad van studie hebben afgerond. Het gaat om 7 bijeenkomsten op zaterdagmorgens van 10.00 uur t/m ongeveer 12.15 uur. De data zijn: 16 en 30 September (1, 2); 14 en 28 Oktober (3, 4); 11 and 25 November (5, 6); and 9 December (7).
De vijf wijsheden zijn manieren waarop we ons in de wereld kunnen manifesteren. We kunnen dat op een open of een gesloten manier doen. Als we open zijn, zijn we met de wereld verbonden. Als we gesloten zijn, zijn we dat niet. Ook in de bardos van leven en sterven helpen de vijf wijsheden ons om ons te bevrijden van de cyclus van leven en sterven. De klemtoon in deze cursus ligt vooral op hoe we met de vijf wijsheden kunnen omgaan in ons dagelijkse leven.
Nadere informatie over de kosten en hoe je je op kunt geven volgt binnenkort.

Zutphen. Verdiepingsdagen vijf wijsheden, 20-22 Oktober 2023

In het weekend van 20-22 oktober wordt er een lang weekend georganiseerd, waarin de vijf Tibetaanse wijsheden worden verdiept. Dit weekend is bedoeld voor leden van Nalandabodhi Nederland. Het weekend begint vrijdag om 14.00 uur en eindigt zondag om uiterlijk 17.00 uur. De vrijdagavond is ook inbegrepen. Op de zaterdagavond kan eventueel een sociale gebeurtenis plaats vinden bijvoorbeeld door samen te borrelen en/of te eten.
De kosten voor het weekend bedragen E 225,-. Dat bedrag is inclusief maaltijden op vrijdagavond en zaterdagavond, en inclusief lunches op zaterdag en zondag. Daarnaast is er natuurlijk voortdurend thee en koffie en dergelijke.
De bijeenkomst wordt gehouden op ongeveer 10 minuten lopen van het station in Zutphen. Er kunnen maximaal 6 leden meedoen. Klik voor meer informatie over de algemene opzet van zo’n weekend op achtergrondinformatie.

Leiderdorp. 4 november (10.00-12.30 uur) en 18 november (10.00-16.00 uur) 2023, Tibetaans boeddhistische visie op leven en sterven. 

(Tibetaans) boeddhistische visie op leven en sterven’
In het najaar van 2023 zal Sebo Ebbens een cursus van drie dagdelen geven over de Tibetaans boeddhistische visie op leven en sterven. Deze visie is gebaseerd op het Tibetaanse Dodenboek.
De cursus kan beschouwd worden als een introductiecursus en geeft een eerste indruk hoe deze vorm van boeddhisme denkt over de relatie tussen leven en sterven. Deze cursus is gebaseerd op het boek dat Sebo Ebbens heeft geschreven ‘Op de golven van geboorte en dood. Goed leven en sterven in boeddhistisch perspectief’. De cursus bestaat uit één dagdeel op zaterdag 4 november en twee dagdelen op zaterdag 18 november. Iedereen kan aan de cursus meedoen.

Kosten
De kosten voor de cursus zijn € 50,- voor de drie dagdelen. Daarin zitten koffie en thee ondergelijke. Een lunch op 18 november moet zelf meegenomen worden. Daarnaast worden de deelnemers geacht het boek ‘Op de golven van geboorte en dood. Goed leven en sterven in boeddhistisch perspectief’, (uitgegeven door Asoka in 2019), aan te schaffen. Dat boek is via de boekhandel te verkrijgen voor € 24,95, maar kan ook via de docent bij het begin van de cursus aangeschaft worden voor € 20,-.

Voor wie bedoeld?
De cursus is bedoeld voor iedereen die nieuwsgierig is naar het Tibetaans-boeddhistische perspectief van leven en dood. Tijdens de cursus is er ook uitgebreid aandacht voor onderwerpen of vragen die leven bij de deelnemers. Vanwege de vele maatschappelijke debatten over leven en dood kan deze cursus een verrijking zijn en een startpunt om hier anders mee om te gaan.

Het programma
Tijdens deze cursus wordt gewerkt vanuit het ‘leven en sterven’ vanuit bovengenoemd boek. We bespreken in het boek met name de hoofdstukken 1, 2, 5 en 6, Hoofdstuk 1 geeft een introductie in de zes bardos, hoofdstuk 2 gaat over de natuurlijke bardo van leven (ons leven); hoofdstuk 5 over de pijnlijke bardo van sterven (het proces van ons sterven); en hoofdstuk 6 over de heldere bardo van dharmata (de periode vlak na het sterven). In hoofdstuk 8 is een samenvatting van de hoofdstukken te vinden.

Contact
Je kunt je aanmelden voor deze drie dagdelen bij Ida Tuinhof: ida@tuinhofvitaal.nl

Besloten cursussen, begeleiding
* Regelmatig wordt er met mensen gesproken over of worden mensen gecoacht in de thematiek van leven en sterven. Het gaat dan vaak om gesprekken met diegenen die de boodschap hebben gekregen dat ze zullen sterven of wellicht zullen sterven, om gesprekken over hoe ze kunnen omgaan met het al dan niet onverwacht sterven van geliefden, of om gesprekken met diegenen die iemand ondersteunen bij diens sterven. Het gaat in die gevallen altijd om gesprekken waarin de Tibetaans boeddhistische versie op leven en sterven een belangrijke rol speelt. Klik op begeleiding van Anne-Marie Beelaerts van Emmichoven, of op begeleiding Sebo Ebbens.  Daarbij is het altijd aan diegene met wie het gesprek wordt gevoerd, wat hij of zij van die inzichten voor zichzelf wil overnemen of overneemt.
* Regelmatig wordt een aantal mensen individueel gecoacht in de vijf wijsheden en vijf wijsheid families. Voor sommigen is het een verdieping van de vijf wijsheden en de vijf wijsheid families met specifieke beoefeningen. Voor anderen is het een kennismaking in de mogelijkheden die de vijf wijsheden en de vijf wijsheid families bieden in het werken met en ondersteunen van anderen. Klik op de vijf wijsheden op deze website voor meer informatie over de wijsheden en de wijsheid families.

Activiteiten die in de afgelopen periode hebben plaats gevonden

In de afgelopen periode heeft een groot aantal activiteiten rond de drie boeken plaats gevonden. De belangrijkste activiteiten waren:

* Op dinsdag 18 april is er een lezing gehouden voor Probus Varsseveld over vriendelijkheid en mededogen naar aanleiding van het bork van Sebo Ebbens. Er ontstond daarna een levendige en brede discussie.  
* Op zondag 16 april is de derde concert geweest van een serie van 4 concerten over de opera ‘goed leven en goed sterven’ in de Elisabethkapel in Zutphen. De opera is gebaseerd op het ‘Het Tibetaanse dodenboek’. Deze middag ging over de 3e bardo, de heldere bardo van dharmata. Zie hierboven voor het eindconcert op 26 augustus, waarin alle  4 bardos een plek krijgen. 
* Op zaterdag 25 maart is er een tweede studiedag geweest over mededogen. Die dag was opnieuw voor alleen leden van Nalandabodhi. Op de dag is veel aandacht besteed aan de hoofdstukken 3 en 4 van dat boek, en ook aan welke rol mededogen speelt bij het tweejarige pad van beoefening en tweejarige pad van studie, zoals aangeboden door  Nalandabodhi Nederland.  Die rol blijkt belangrijk. De dag was verder een levendige en interessante dag.
* Op zaterdag 18 maart  is er een workshop gegeven bij Tuinhof Vitaal in Leiderdorp over vriendelijkheid en mededogen. De verschillende begrioppen zijn omschreven. De bijeenkomst was bijzonder persoonlijk en levendig. Een belangrijk onderwerp bleek de balans in mededogen naar onszelf en naar anderen. De uitspraak ‘we doen er zelf ook toe’ bleek belangrijk.
* In de periode oktober 2022 – februari 2023 heeft er in Zutphen een extra vervolg
cursus plaats gevonden over het boek ‘Vriendelijk en vol mededogen’. In die (korte) cursus zijn de hoofdstukken 2 en 4 van dat boek verder verdiept. Het werd door de aanwezigen zeer op prijs gesteld om met wat meer tijd wat dieper te kunnen ingaan op het belang van mededogen en hoe dat vorm te geven.
* Op zaterdag februari is de tweede avond geweest van een serie van 4 avonden over de opera ‘goed leven en goed sterven’ in de Elisabethkapel in Zutphen. De opera is gebaseerd op het ‘Het Tibetaanse dodenboek’. Deze avond ging over de 2e bardo, de pijnlijke bardo van sterven. Zie hierboven het eindconcert op 26 augustus, waarin alle vier bardos een plek krijgen. 
* Op zaterdag 11 februari is er een vervolg studiedag geweest over de vijf wijsheden. Die dag werd georganiseerd voor diegenen die het verdiepingsweekend over de vijf wijsheden hadden gedaan. Het doel van de dag was het ophalen van de kennis van en ervaringen met de vijf wijsheden, en die aanvullen. De dag vond plaats in Rotterdam bij iemand thuis. Er deden 7 deelnemers mee.
* Op zaterdagavond 14 Januari 2023 is de eerste avond geweest van een serie van 4 avonden over de opera ‘goed leven en goed sterven’ in de Elisabethkapel in Zutphen.  De opera is gebaseerd op het ‘Het Tibetaanse dodenboek’. Deze avond ging over de 1e bardo, de natuurlijke bardo van leven. Zie hierboven voor de volgende bardos op de verschillende avonden.
* Op zaterdag 19 november is er een studiedag gehouden voor leden van Nalandabodhi Nederland over het boek ‘Vriendelijk en vol mededogen’. Er werd tijdens de discussie over dat boek en tijdens de beoefeningen ook een relatie gelegd met het pad van beoefening en het pad van studie, zoals dat door Nalandabodhi Nederland wordt aangeboden. Daarmee werd de plaats van dit boek in de traditie helderder. De dag vroeg om een betrokken groep. Die was er. Omdat lang niet alles op één dag besproken kon worden, wordt de dag vervolgd op 25 maart 2023. Zie boven. 
* Afgelopen oktober en november heeft er in Zutphen een cursus plaatsgevonden van 7 dinsdagavonden waarin met elkaar het boek ‘Vriendelijk en vol mededogen’ met elkaar is doorgesproken en verschillende beoefeningen in het boek zijn gedaan. De cursus was bijzonder levendig. Er is door de deelnemers nagedacht over een vervolgcursus. Dat leidde tot 2 vervolgcursussen. Zie boven.
* Op zaterdag 12 november is een er een studiedag gehouden in Arnhem voor de docenten van het Boeddhistische Vormingsonderwijs. De dag ging over ‘drie niveaus van lesgeven’. Die drie niveaus zorgen er tezamen voor dat een docent (meer dan) goed functioneert.
* Op zondagmorgen 9 oktober is er een lezing gehouden voor de Vrijzinnigen in Varsseveld en omstreken in hun Witte Kerkje in Varsseveld. Het onderwerp was vriendelijkheid en mededogen naar aanleiding van het nieuwe boek van Sebo Ebbens over mededogen. Er was op basis van de lezing een levendige ontmoeting met veel vragen en antwoorden.
*. Op zondagmorgen 25 september is er een lezing gehouden voor de ‘Vrijzinnigen IJsselstreek’ in hun kerkje in Brummen. Het onderwerp was mededogen naar aanleiding van het nieuwe boek van Sebo Ebbens. De deelnemers waren actief betrokken en de ontmoeting was levendig.
* In het weekend van 15, 16 en 17 september 2022 is er uitgebreid aandacht besteed aan de verdieping van de vijf wijsheden in het Tibetaans boeddhisme. Het doel van zo’n weekend is het direct ervaren van de vijf wijsheden via speciale beoefeningen. Na die directe ervaring konden de deelnemers kijken wat dat voor hen betekende, en wat dat betekende als ze met die ervaringen de wereld in zouden gaan.  Een kleine groep (5 mensen) deed aan het weekend mee. Het weekend beviel goed.
* In het begin van Mei 2022 vond uiteindelijk de lezing plaats voor de ‘Vrijzinnigen IJsselstreek’ in Brummen in hun kerkgebouw. De bijeenkomst was vanwege Corona een aantal keren uitgesteld. De bijeenkomst begon met een inleiding in de Tibetaans boeddhistische visie op leven en sterven. Na de koffie was er uitgebreid tijd voor vraag, antwoord en gesprek. Het was een goed bezochte bijeenkomst met een actieve deelname en veel persoonlijke inbreng van de aanwezigen.
* Afgelopen april 2022 vond er een lezing plaats in Breedenbroek over het Tibetaanse boeddhisme, en de Tibetaans boeddhistische visie op leven en sterven. De lezing werd gehouden voor Probus Varsseveld.
* …

Daarnaast:
* Werd er in de lokale en landelijke pers regelmatig over het boek geschreven en gepraat. Klik op over ons voor meer informatie. 

Tot slot
Het is altijd mogelijk om zelf een cursus te organiseren over (de visie op) leven en sterven, over vriendelijkheid en mededogen, en/of over de vijf wijsheden. Het kan daarbij gaan om lezingen, of om kortere of langere cursussen. Klik voor meer informatie op aanbod voor de verschillende mogelijkheden, en/of mail Uw wensen via contact.