Open activiteiten

Open activiteiten rond goed leven en sterven

Rond het boek van Sebo Ebbens: ‘Op de golven van geboorte en dood. Goed leven en sterven in boeddhistisch perspectief’ en rond deze website: ‘Goed Leven en Sterven‘ worden verschillende bijeenkomsten en cursussen aangeboden. De hier genoemde activiteiten zijn activiteiten die open staan voor iedereen.
Mocht U zelf een cursus willen organiseren in Uw omgeving, klik dan op aanbod om de verschillende mogelijkheden die er zijn en mail Uw wensen via contact.

Rotterdam, zes studiedagen in het komende voorjaar

In het voorjaar van 2020 worden er zes open studiedagen georganiseerd in Rotterdam. De cursus is helaas vol. 
Tijdens de studiedagen worden de belangrijkste theorieën van het boek besproken en worden de belangrijke beoefeningen uit het boek samen beoefend. De data zijn: zondag 19 januari (deze dag is geweest), zaterdag 22 februari (deze dag is geweest), zondag 22 maart (deze dag heeft plaats gevonden), zaterdag 18 april (deze dag heeft plaats gevonden), zaterdag 23 mei (deze dag heeft plaats gevonden), en zondag 21 juni. De dagen zullen verder via internet plaats vinden.  
De internet dagen beginnen om 11.00 uur en duren tot uiterlijk 15.00 uur. De dagen worden gegeven door de schrijver van het boek, Sebo Ebbens. De cursus vindt via internet plaats. Zie voor meer informatie de uitnodiging open dagen Rotterdam op deze website. Dat geeft een indruk hoe deze cursus eruit ziet. 

Zutphen, acht dinsdagavonden voorjaar, najaar

Afgelopen maart en april zijn er acht open dinsdagavonden georganiseerd geweest over het onderwerp ‘Leven en sterven’ in Zutphen. De cursus was al begonnen maar vanwege het corona virus is na 2 weken besloten de cursus te vervolgen als een internet cursus. Die heeft tot 28 april geduurd. Het plan is om in het najaar nog één of twee extra avonden te organiseren om elkaar nog een keer te ontmoeten en met elkaar (binnen de Corona richtlijnen) belangrijke openstaande vragen te bespreken. 
De avonden in het najaar vinden plaats in Dat Bolwerck, Zaadmarkt 112 in Zutphen. 

In overleg met de deelnemers is besloten om in het najaar in dat Bolwerck een nieuwe cursus van acht dinsdagavonden te starten. Die cursus zal gaan over het versterken van ons mededogen. Dat onderwerp kwam sterk naar voren tijdens de cursus over leven en sterven. De cursus begint op dinsdagavond 29 September om 19.30 uur. Nadere informatie volgt. 

Bredevoort, een open avond in juni

Op zaterdagavond 20 juni zal er in Bredevoort (in de Achterhoek) in de Koppelkerk een lezing gehouden worden over het boek: ‘Op de golven van geboorte en dood’. De lezing zal op internet plaats vinden en wordt gegeven door de schrijver van het boek: Sebo Ebbens. De lezing begint om 20.00 en duurt tot uiterlijke 22.00 uur. Halverwege is een pauze inbegrepen.
Klik voor meer informatie over deze lezing op open lezing koppelkerk. Op die website is het programma te vinden en is aanmelding mogelijk. Op die website is ook een korte video van de inleider te bekijken over de te bespreken onderwerpen tijdens de lezing. Als er voldoende belangstelling is naar aanleiding van de inleiding, kan er in Bredevoort een vervolgcursus georganiseerd worden.  

Activiteiten die vanaf juli 2019 hebben plaats gevonden

Sinds het boek over ‘leven en sterven’ uit is (juli 2019), hebben er een redelijk aantal activiteiten rond het boek plaats gevonden. De hier genoemde activiteiten zijn geweest en staan los van de lopende cursussen zoals die hierboven beschreven staan. De belangrijkste activiteiten tot nu toe waren:
* Een middag voor leden van Nalandabodhi Nederland begin September 2019;
* T
wee open avonden in Zutphen. De eerste avond ging over de algemene visie van de Tibetaanse boeddhisten op leven en sterven. De tweede avond ging over de consequenties van dit denken voor ons huidige leven. Deze avonden vonden plaats in November 2019 in Dat Bolwerck;
* E
en avond voor vrijwilligers van het Hospice ‘de Liefde’ in Rotterdam. Dit hospice is boeddhistisch (humanistisch) geïnspireerd en zal in maart 2020 de deuren openen. Deze activiteit vond begin december 2019 plaats;
* Een open avond voor geïnteresseerden in Arnhem. De avond vond begin maart 2020 plaats op het Shambhala Centrum te Arnhem;

* Ook vonden er veel gesprekken en mail-uitwisselingen plaats met (gezonde en zieke) mensen over omgaan met ‘leven en sterven; sterven en leven’;
* Ook in de landelijke en locale pers is er vaak over het boek geschreven en gepraat. Zie over ons voor meer informatie.

Besloten cursussen
* Ook is er een internet cursus geweest over het boek leven en sterven voor leden en vrienden van Nalandabodhi. Deze cursus was vooral gericht op de achtergronden van het boek. De cursus nam 8 avonden in beslag.