Open activiteiten

Open activiteiten rond goed leven en goed sterven

Rond het boek: ‘Op de golven van geboorte en dood. Goed leven en sterven in boeddhistisch perspectief’, rond het boek ‘Stralend in de Wereld. De vijf Tibetaans wijsheden in het dagelijks leven‘, rond het hopelijk binnenkort te verschijnen boek ‘Vriendelijk en vol mededogen. Wijs en vaardig handelen in het leven van alledag‘, en rond deze website: ‘Goed Leven en Goed Sterven‘, worden regelmatig verschillende bijeenkomsten en/of cursussen aangeboden.

Op dit moment lijkt het erop dat het boek ‘Vriendelijk en vol mededogen’ eind Mei of in Juni zal verschijnen. Het boek ‘Op de golven van geboorte en dood‘ is weer verkrijgbaar. Het was uitverkocht. Het aanbod zal daarom binnenkort wat uitgebreider worden. 
Alle activiteiten hieronder genoemd, staan open voor iedereen. Het is altijd mogelijk om zelf in overleg een activiteit te organiseren. Zie aanbod op deze website.

Zutphen, verdiepingsdagen vijf wijsheden, September 2022

Voor diegenen die al eerder een oriëntatie cursus over de vijf wijsheden hebben gedaan, wordt een verdiepingsprogramma georganiseerd (deze cursus staat dus niet open voor iedereen). De cursus vindt plaats in het weekend van 16 t/m 18 september in Zutphen. Het weekend is het beste te zien als een retreat. Het programmabegin op vrijdag om 14.00 uur, en duurt tot 21.00 uur. Op zaterdag en zondag begint het programma om 10.00 uur en duurt tot ongeveer 17.00 uur.  Wellicht wordt er op zaterdag na 17.00 uur in het midden van de retreat ook aandacht besteed aan de sociale kant van het weekend. De kosten bedragen E 75,- per dag, dus totaal E 225,-. Dat is inclusief koffie, thee, lunches, diners, achtergrond-informatie, en dergelijke. De drie dagen worden gehouden op een plek 10 minuten lopen van het station Zutphen, worden geleid door Sebo Ebbens, en zijn gebaseerd op zijn boek ‘Stralend in de Wereld, de vijf Tibetaanse wijsheden in het dagelijks leven‘. Dat boek moet daarom aangeschaft  

Er kunnen 6 deelnemers meedoen. Zie voor meer informatie aanbod vijf stijlen/wijsheden bij verdieping. Daar staan ook de voorwaarden vermeld om mee te kunnen doen. Eén van de voorwaarden is dat de deelnemers al eerder een cursus over de vijf wijsheden gedaan hebben (zie boven). Een tweede voorwaarde is dat de deelnemers een regelmatige meditatie beoefening hebben.

Een dergelijk lang weekend wordt opnieuw in februari 2023 georganiseerd. Vraag meer informatie via contact. Ook worden er regelmatig middagen/dagen georganiseerd voor mensen die zo’n verdiepingsprogramma hebben meegedaan om de ervaringen aldaar opgedaan verder te verfijnen en te verdiepen. Een eerste middag zal plaatsvinden in Januari 2023. 

Nederland, internet-cursus: zeven avonden over het boek ‘Vriendelijk en vol mededogen’, Oktober-November 2022

In mei 2022 is het nieuwe boek van Sebo Ebbens over vriendelijkheid en mededogen verschenen. De titel van het boek is: ‘Vriendelijk en vol mededogen. Wijs en vaardig handelen in het leven van alledag’.

In Oktober en November wordt er een cursus aangeboden van 7 donderdagavonden, waarin dat boek met elkaar via een internet cursus wordt doorgenomen. Om mee te doen is het noodzakelijk het boek aan te schaffen en een zoom verbinding te hebben. De cursus wordt gegeven door de schrijver van het boek: Sebo Ebbens. De cursus kost E 70,- Het boek kost bij de boekhandel E 24,95. De data volgen zodra het boek is verschenen.

Het is wel mogelijk je al voorlopig op te geven via contact op deze website. Je krijgt dan bericht zodra het boek uit is. Begin September worden de data van de cursus bekend.

Zutphen, zeven cursusavonden over het nieuwe boek ‘Vriendelijk en vol mededogen’, Oktober-November 2022

In Mei 2022 verschijnt is  nieuwe boek van Sebo Ebbens over vriendelijkheid en mededogen verschenen. De titel van het boek is: ‘Vriendelijk en vol mededogen. Wijs en vaardig handelen in het leven van alledag’. 

In Oktober en November wordt er een cursus aangeboden van 7 dinsdagavonden, waarin dat boek met elkaar wordt doorgesproken en een aantal van de beoefeningen worden gedaan. Om mee te doen is het noodzakelijk het boek aan te schaffen. De cursus wordt gegeven door de schrijver van het boek: Sebo Ebbens. De cursus van 7 avonden kost E 70,- Het boek kost bij de boekhandel E 24,95, Bij het begin van de cursus kost het E 20,-. De data volgen zodra het boek is verschenen.

Het is wel mogelijk je al voorlopig op te geven via contact op deze website. Je krijgt dan bericht zodra het boek uit is. Begin September worden de data van de cursus bekend.

Varsseveld, open ochtend. Zondagmorgen 8 oktober

Op zondagmorgen 8 oktober zal er voor de ‘Vrijzinnige Geloofsgemeenschap’ in Varsseveld een lezing gehouden worden, met gesprek. Het precieze onderwerp en de vormgeving van de ochtend wordt nog nader vastgesteld.

Besloten cursussen
* Regelmatig wordt er met mensen gesproken over of worden mensen gecoacht in de thematiek van leven en sterven. Het gaat dan vaak om gesprekken met diegenen die de boodschap hebben gekregen dat ze zullen sterven of wellicht zullen sterven, om gesprekken over hoe ze kunnen omgaan met het al dan niet onverwacht sterven van geliefden, of om gesprekken met diegenen die iemand ondersteunen bij diens sterven. Het gaat in die gevallen altijd om gesprekken waarin de Tibetaans boeddhistische versie op leven en sterven een belangrijke rol speelt. Daarbij is het altijd aan diegene met wie het gesprek wordt gevoerd, wat hij of zij van die inzichten voor zichzelf wil overnemen of overneemt. 
* Regelmatig wordt een aantal mensen individueel gecoacht in de vijf wijsheden en vijf wijsheid families. Voor sommigen is het een verdieping van de vijf wijsheden en de vijf wijsheid families met specifieke beoefeningen. Voor anderen is het een kennismaking in de mogelijkheden die de vijf wijsheden en de vijf wijsheid families bieden in het werken met en ondersteunen van anderen. Klik op de vijf wijsheden op deze website voor meer informatie over de wijsheden en de wijsheid families.

Activiteiten die in de afgelopen periode hebben plaatsgevonden

In de afgelopen periode heeft een groot aantal activiteiten rond de twee boeken plaats gevonden. De belangrijkste activiteiten van het afgelopen jaar  waren:

* in het begin van Mei 2022 vond uiteindelijk de lezing plaats voor de ‘Vrijzinnigen IJsselstreek’ in Brummen in hun kerkgebouw. De bijeenkomst was vanwege Corona een aantal keren uitgesteld. De bijeenkomst begon met een inleiding in de Tibetaans boeddhistische visie op leven en sterven. Na de koffie was er uitgebreid tijd voor vraag, antwoord en gesprek. Het was een goed bezochte bijeenkomst met een actieve deelname en veel persoonlijke inbreng van de aanwezigen. 
* Afgelopen april 2022 vond er een lezing plaats in Breedenbroek over het Tibetaanse boeddhisme, en de Tibetaans boeddhistische visie op leven en sterven. De lezing werd gehouden voor Probus Varsseveld. 
* In november 2021 en januari 2022 is een verdiepingscursus aangeboden rond de vijf Tibetaanse wijsheden in één aparte dag en twee aaneengesloten dagen. Het doel van de verdiepingsdagen is het direct ervaren van de vijf wijsheden, en op basis van die ervaring te kijken en te onderzoeken wat ons dat doet als we daarmee de wereld ingaan. Aan deze verdiepingsdagen deed een kleine groep belangstellenden mee.
* In het najaar van 2021 is er gedurende de maanden oktober en november een internet cursus aangeboden over de Tibetaans-boeddhistische visie op leven en sterven. In 7 bijeenkomsten zijn de verschillende bardos in het Tibetaans boeddhisme geïntroduceerd en besproken. Het boek: ‘Op de golven van geboorte en dood‘ was daarbij het uitgangspunt. De verschillende bardos zijn tijdens de bijeenkomsten met verschillende meditatie beoefeningen geïllustreerd.
* In het najaar van 2021 gedurende de maanden oktober en november is er in Zutphen een open cursus gegeven over ‘het levensrad‘. In het levensrad staan de zes rijken centraal. De zes rijken zijn ook te zien als de gesloten vormen van de vijf wijsheden. Daarnaast staat centraal in het levensrad hoe we die geslotenheid zelf vormgeven en wat we eraan kunnen doen om daaruit te komen. Over het levensrad is een boekje geschreven door Sebo Ebbens dat aan de deelnemers is uitgereikt.
* Op zaterdag 25 september 2021 is er een workshop geven bij de opleiding voor stervensbegeleiders bij de Academie voor Geesteswetenschappen te Utrecht. Tijdens die workshop is er aandacht besteed aan de Tibetaans boeddhistische visie op leven en sterven, en aan de consequenties van die visie voor stervensbegeleiding (met casuïstiek en een beoefening van hoe aanwezig te zijn bij een ernstig zieke of stervende persoon).
* Op zondag 19 september 2021 heeft een open studiedag plaats gevonden, georganiseerd door Jewel Heart in Nijmegen. De dag was goed bezocht. In de ochtend was er een lezing over de bardos, een beoefening met aandacht voor de uitademing (in analogie met ‘de laatste adem’), en een discussie over overgangen of tussenfases. In de middag was er een lezing over de pijnlijke bardo van sterven, een beoefening over de innerlijke vriend(in), en een discussie over wat het voor de kwaliteit van ons leven betekent als we ons realiseren dat we ooit zullen sterven.
* Van februari tot en met september 2021 heeft er op 8 dinsdagavonden een cursus in Zutphen plaats gevonden over de vijf wijsheden op basis van het boek Stralend in de wereld. Het grootste deel van de cursus vond via internet plaats vanwege het Corona virus in de periode februari t/m april 2021. In september 2021 is er een avond georganiseerd waar de cursus met die deelnemers die aanwezig konden zijn, is afgerond. Het doel daarvan was ook om elkaar ook een keer in het echt te ontmoeten.
* Van april 2021 tot en met juni 2021 is er op 7 donderdagavonden voor leden en vrienden van Nalandabodhi Nederland een cursus georganiseerd over de vijf wijsheden en de zes rijken. Deze cursus was ook gekoppeld aan het 2-jarige pad van studie, zoals dat in Nalandabodhi wordt aangeboden. Van het pad van studie zijn die onderwerpen opgehaald, die verhelderden waar de wijsheden en rijken precies voor staan. Het boek Stralend in de wereld is daarnaast als uitgangspunt gebruikt.
* Van februari tot en met april 2021 heeft een open cursus over de vijf wijsheden op internet plaats gevonden. De cursus bestond uit 8 donderdagavonden en was gebaseerd op het boek Stralend in de wereld. In het najaar van 2021 en het begin van 2022 zal er op verzoek van de deelnemers een verdieping van deze cursus plaats vinden.
* …

Daarnaast:
* Werd er in de lokale en landelijke pers regelmatig over het boek geschreven en gepraat. Klik op over ons voor meer informatie. 

Tot slot
Het is altijd mogelijk om zelf een cursus te organiseren over (de visie op) leven en sterven, over vriendelijkheid en mededogen, en/of over de vijf wijsheden, Klik voor meer informatie op aanbod voor de verschillende mogelijkheden, en mail Uw wensen via contact.