Activiteiten

Activiteiten rond de drie boeken (en nog meer)

Rond het boek: ‘Op de golven van geboorte en dood. Goed leven en sterven in boeddhistisch perspectief’, rond het boek ‘Stralend in de Wereld. De vijf Tibetaans wijsheden in het dagelijks leven‘, rond het binnenkort verschenen boek ‘Vriendelijk en vol mededogen. Wijs en vaardig handelen in het leven van alledag‘, en rond deze website: ‘Goed Leven en Goed Sterven‘, worden regelmatig verschillende bijeenkomsten en/of cursussen georganiseerd. Er zijn intussen nog een 4e en 5e boekje bij gekomen: ‘het levensrad’ en ‘mededogen in 59 spreuken’.

Veel cursussen werden tot nu toe georganiseerd door de personen achter deze website. Dat houdt na 1 januari 2023 op. Vanaf dat moment organiseren zij nog de weekenden rond de vijf wijsheden. De overige cursussen zullen vanaf dat moment alleen samen met belangstellenden georganiseerd worden. De cursus wordt dan in overleg vorm gegeven. Niet alle activiteiten zijn dan nog open voor iedereen. Wel geven de activiteiten hopelijk een goede indruk over alle mogelijkheden. Zie het aanbod op deze website voor de verschillende mogelijkheden.

Zutphen. Vervolgcursus mededogen. Maart – Mei 2023

In het najaar van 2022 is er een cursus geweest in Zutphen over het boek ‘Vriendelijk en vol mededogen’. Door de deelnemers is de wens uitgesproken om dieper in te gaan op de verschillende hoofdstukken in dat boek. Deze vervolgcursus gaat over de 6 vaardige handelwijzen, zoals beschreven in hoofdstuk 3 van het boek. De 6 vaardige handelwijzen gaan   over de praktijk van het in ons leven brengen van met name mededogen. Dezesvaardige handelwijzen worden één voor één besproken en afgesproken is om die tussen de studiemomenten in praktijk te brengen. Hert gaat om 7 bijeenkomsten. De cursus vindt plaats om de 3 weken en begint op donderdagavond 9 maart 2023. De eerste vier bijeenkomsten vinden plaats op 9 maart, 30 maart, 20 april, en 11 mei. 

Zutphen. Opera over het Tibetaanse dodenboek (3),16 april 2023

In de de zomer van 2023 zal op zaterdagavond 26 augustus in het licht van de Cellofestival een opera worden uitgevoerd: Goed leven en goed sterven. Deze opera gaat over het Tibetaanse dodenboek en wordt georganiseerd door Cellowercken Zutphen. De teksten worden o.a.ontleend aan het boek van Sebo Ebbens: ‘Op de golven van geboorten dood‘, dat het Tibetaanse dodenboek beschrijft (in gewoon Nederlands). De opera zal bestaan uit vier onderdelen, de vier bardos. Op deze avond zal het derde deel van die opera worden uitgevoerd (de 3e bardo). Die betreft de heldere bardo van dharmata. Op basis van de ervaringen met die 3 delen zal de opera worden bijgesteld en op 26 augustus in zijn geheel worden uitgevoerd (in de Walburgiskerk).
Het derde deel van de opera zal op zondagmiddag 16 april worden opgevoerd in de Elisabeth kapel in Zutphen. Klik voor meer informatie en voor het bestellen van kaartjes op Cellowercken, goed leven en goed sterven.  

Westendorp. Lezing voor Probus Varsseveld, 18 april 2023

Op 18 april wordt er een lezing gehouden voor Probus Varsseveld. Het onderwerp voor de lezing is nog niet bekend, en wordt binnenkort in overleg vastgesteld. De lezing wordt gehouden in Kulturhus De Vos in Westendorp. De lezing begint om 13.30 uur. 

Zutphen. Verdiepingsdagen vijf wijsheden, 12-14 mei 2023

In het weekend van 12-14 mei 2023 wordt er weer een lang weekend georganiseerd, waarin de vijf Tibetaanse wijsheden worden verdiept. Dit weekend is open voor alle belangstellenden. Het weekend begint vrijdag om14.00 uur en eindigt zondag om uiterlijk 17.00 uur. De vrijdagavond is ook inbegrepen. Op de zaterdagavond kan eventueel een sociale gebeurtenis plaats vinden bijvoorbeeld samen te borrelen en/of te eten.
De kosten voor het weekend bedragen E 225,-. Dat bedrag is inclusief maaltijden op vrijdagavond en eventueel zaterdagavond, en inclusief lunches op zaterdag en zondag. Daarnaast is er natuurlijk voortdurend thee en koffie en dergelijke.
De voorwaarden om mee toe doen zijn:

  1. Een regelmatige meditatiebeoefening;
  2. Het hele weekend aanwezig;
  3. Het vooraf bestuderen van delen van het boek van Sebo Ebbens: ‘Stralend in de wereld‘.

Indien U belangstelling heeft, of meer informatie wenst: klik eerst op de algemene achtergrondinformatie over een weekend als deze. Klik daarna eventueel op contact voor Uw vragen.
De bijeenkomst wordt gehouden op ongeveer 10 minuten lopen van het station in Zutphen. Er kunnen maximaal 6 mensen meedoen.
Er dient zelf voor een verblijfplaats gezorgd te worden. Vraag eventueel via contact meer informatie over ‘BenB’s’.

Verdiepingsdag vijf wijsheden, 8 juli 2023

Op zaterdag 8 juli In wordt er een dag georganiseerd waarin nogmaals de vijf Tibetaanse wijsheden worden verdiept. Deze dag is bedoeld voor leden van Nalandabodhi Nederland, die het verdiepingsweekend over de vijf wijsheden gedaan hebben. De dag is bedoeld om de kennis van de vijf wijsheden op te halen,, te verfrissen, en steeds meer toepasbaar te maken in het eigen leven.
De dag wordt bij iemand thuis gehouden en is gratis.

Zutphen. Hele opera Tibetaanse dodenboek, 26 augustus 2023

Op zaterdagavond 26 augustus zal de hele opera worden opgevoerd. Die opera gaat over het Tibetaanse dodenboek en wordt georganiseerd door Cellowercken Zutphen. De opera kent 4 delen, die elk gaan over één van de bardos. Drie van die delen zijn al eerder uitgevoerd (zie hierboven); het vierde deel wordt die avond voor het eerst opgevoerd. De opera wordt opgevoerd in het licht van het Cellofestival.
De opera zal plaats vinden in de Walburgiskerk. De opera wordt opgevoerd om 20.00 uur en om 22.00 uur.
Klik voor meer informatie en voor het bestellen van de kaartjes op Cellowercken, goed leven en goed sterven.  

Zutphen. Verdiepingsdagen vijf wijsheden, 20-22 Oktober 2023

In het weekend van 20-22 oktober wordt er een lang weekend georganiseerd, waarin de vijf Tibetaanse wijsheden worden verdiept. Dit weekend is bedoeld voor leden van Nalandabodhi Nederland. Het weekend begint vrijdag om 14.00 uur en eindigt zondag om uiterlijk 17.00 uur. De vrijdagavond is ook inbegrepen. Op de zaterdagavond kan eventueel een sociale gebeurtenis plaats vinden bijvoorbeeld door samen te borrelen en/of te eten.
De kosten voor het weekend bedragen E 225,-. Dat bedrag is inclusief maaltijden op vrijdagavond en zaterdagavond, en inclusief lunches op zaterdag en zondag. Daarnaast is er natuurlijk voortdurend thee en koffie en dergelijke.
De bijeenkomst wordt gehouden op ongeveer 10 minuten lopen van het station in Zutphen. Er kunnen maximaal 6 leden meedoen. Klik voor meer informatie over de algemene opzet van zo’n weekend op achtergrondinformatie.

Besloten cursussen, begeleiding
* Regelmatig wordt er met mensen gesproken over of worden mensen gecoacht in de thematiek van leven en sterven. Het gaat dan vaak om gesprekken met diegenen die de boodschap hebben gekregen dat ze zullen sterven of wellicht zullen sterven, om gesprekken over hoe ze kunnen omgaan met het al dan niet onverwacht sterven van geliefden, of om gesprekken met diegenen die iemand ondersteunen bij diens sterven. Het gaat in die gevallen altijd om gesprekken waarin de Tibetaans boeddhistische versie op leven en sterven een belangrijke rol speelt. Klik op begeleiding van Anne-Marie Beelaerts van Emmichoven, of op begeleiding Sebo Ebbens.  Daarbij is het altijd aan diegene met wie het gesprek wordt gevoerd, wat hij of zij van die inzichten voor zichzelf wil overnemen of overneemt.
* Regelmatig wordt een aantal mensen individueel gecoacht in de vijf wijsheden en vijf wijsheid families. Voor sommigen is het een verdieping van de vijf wijsheden en de vijf wijsheid families met specifieke beoefeningen. Voor anderen is het een kennismaking in de mogelijkheden die de vijf wijsheden en de vijf wijsheid families bieden in het werken met en ondersteunen van anderen. Klik op de vijf wijsheden op deze website voor meer informatie over de wijsheden en de wijsheid families.

Activiteiten die in de afgelopen periode hebben plaats gevonden 

In de afgelopen periode heeft een groot aantal activiteiten rond de drie boeken plaats gevonden. De belangrijkste activiteiten waren:

* Op zatedag 25 maart is er een tweede studiedag geweest over mededogen. Die dag was opnieuw voor alleen leden van Nalandabodhi. Op de dag is veel aandacht besteed aan de hoofdstukken 3 en 4, en ook aan welke rol mededogen speelt bij het pad van beoefening en pad van studie van Nalandabodhi.  Die rol blijkt belangrijk. De dag was verder een levendige en interessante dag.
* Op zaterdag 18 maart  is er een workshop gegeven bij Tuinhof Vitaal in Leiderdorp over vriendelijkheid en mededogen. De verschillende begrioppen zijn omschreven. De bijeenkomst was bijzonder persoonlijk en levendig. Een belangrijk onderwerp bleek de balans in mededogen naar onszelf en naar anderen. De uitspraak ‘we doen er zelf ook toe’ bleek belangrijk.
* In de periode oktober 2022 – februari 2023 heeft er in Zutphen een extra vervolg
cursus plaats gevonden over het boek ‘Vriendelijk en vol mededogen’. In die (korte) cursus zijn de hoofdstukken 2 en 4 van dat boek verder verdiept. Het werd door de aanwezigen zeer op prijs gesteld om met wat meer tijd wat dieper te kunnen ingaan op het belang van mededogen en hoe dat vorm te geven.
* Op zaterdag 11 februari is er een vervolg studiedag geweest over de vijf wijsheden. Die dag werd georganiseerd voor diegenen die het verdiepingsweekend over de vijf wijsheden hadden gedaan. Het doel van de dag was het ophalen van de kennis van en ervaringen met de vijf wijsheden, en die aanvullen. De dag vond plaats in Rotterdam bij iemand thuis. Er deden 7 deelnemers mee.
* Op zaterdagavond 14 Januari 2023 is de eerste avond geweest van een serie van 4 avonden over de opera ‘goed leven en goed sterven’ in de Elisabethkapel in Zutphen.  De opera is gebaseerd op het ‘Het Tibetaanse dodenboek’. Deze avond ging over de 1e bardo, de natuurlijke bardo van leven. Zie hierboven voor de volgende bardos op de verschillende avonden.
* Op zaterdag 19 november is er een studiedag gehouden voor leden van Nalandabodhi Nederland over het boek ‘Vriendelijk en vol mededogen’. Er werd tijdens de discussie over dat boek en tijdens de beoefeningen ook een relatie gelegd met het pad van beoefening en het pad van studie, zoals dat door Nalandabodhi Nederland wordt aangeboden. Daarmee werd de plaats van dit boek in de traditie helderder. De dag vroeg om een betrokken groep. Die was er. Omdat lang niet alles op één dag besproken kon worden, wordt de dag vervolgd op 25 maart 2023. Zie boven. 
* Afgelopen oktober en november heeft er in Zutphen een cursus plaatsgevonden van 7 dinsdagavonden waarin met elkaar het boek ‘Vriendelijk en vol mededogen’ met elkaar is doorgesproken en verschillende beoefeningen in het boek zijn gedaan. De cursus was bijzonder levendig. Er is door de deelnemers nagedacht over een vervolgcursus. Dat leidde tot 2 vervolgcursussen. Zie boven.
* Op zaterdag 12 november is een er een studiedag gehouden in Arnhem voor de docenten van het Boeddhistische Vormingsonderwijs. De dag ging over ‘drie niveaus van lesgeven’. Die drie niveaus zorgen er tezamen voor dat een docent (meer dan) goed functioneert.
* Op zondagmorgen 9 oktober is er een lezing gehouden voor de Vrijzinnigen in Varsseveld en omstreken in hun Witte Kerkje in Varsseveld. Het onderwerp was vriendelijkheid en mededogen naar aanleiding van het nieuwe boek van Sebo Ebbens over mededogen. Er was op basis van de lezing een levendige ontmoeting met veel vragen en antwoorden.
*. Op zondagmorgen 25 september is er een lezing gehouden voor de ‘Vrijzinnigen IJsselstreek’ in hun kerkje in Brummen. Het onderwerp was mededogen naar aanleiding van het nieuwe boek van Sebo Ebbens. De deelnemers waren actief betrokken en de ontmoeting was levendig.
* In het weekend van 15, 16 en 17 september 2022 is er uitgebreid aandacht besteed aan de verdieping van de vijf wijsheden in het Tibetaans boeddhisme. Het doel van zo’n weekend is het direct ervaren van de vijf wijsheden via speciale beoefeningen. Na die directe ervaring konden de deelnemers kijken wat dat voor hen betekende, en wat dat betekende als ze met die ervaringen de wereld in zouden gaan.  Een kleine groep (5 mensen) deed aan het weekend mee. Het weekend beviel goed.
* In het begin van Mei 2022 vond uiteindelijk de lezing plaats voor de ‘Vrijzinnigen IJsselstreek’ in Brummen in hun kerkgebouw. De bijeenkomst was vanwege Corona een aantal keren uitgesteld. De bijeenkomst begon met een inleiding in de Tibetaans boeddhistische visie op leven en sterven. Na de koffie was er uitgebreid tijd voor vraag, antwoord en gesprek. Het was een goed bezochte bijeenkomst met een actieve deelname en veel persoonlijke inbreng van de aanwezigen.
* Afgelopen april 2022 vond er een lezing plaats in Breedenbroek over het Tibetaanse boeddhisme, en de Tibetaans boeddhistische visie op leven en sterven. De lezing werd gehouden voor Probus Varsseveld.
* In november 2021 en januari 2022 is een verdiepingscursus aangeboden rond de vijf Tibetaanse wijsheden in één aparte dag en twee aaneengesloten dagen. Het doel van de verdiepingsdagen is het direct ervaren van de vijf wijsheden, en op basis van die ervaring te kijken en te onderzoeken wat ons dat doet als we daarmee de wereld ingaan. Aan deze verdiepingsdagen deed een kleine groep van drie belangstellenden mee.
* …

Daarnaast:
* Werd er in de lokale en landelijke pers regelmatig over het boek geschreven en gepraat. Klik op over ons voor meer informatie. 

Tot slot
Het is altijd mogelijk om zelf een cursus te organiseren over (de visie op) leven en sterven, over vriendelijkheid en mededogen, en/of over de vijf wijsheden. Het kan daarbij gaan om lezingen, of om kortere of langere cursussen. Klik voor meer informatie op aanbod voor de verschillende mogelijkheden, en/of mail Uw wensen via contact.