Open activiteiten

Open activiteiten rond goed leven en goed sterven

Rond het boek: ‘Op de golven van geboorte en dood. Goed leven en sterven in boeddhistisch perspectief’, rond het boek ‘Stralend in de Wereld. De vijf Tibetaans wijsheden in het dagelijks leven‘, rond het binnenkort verschenen boek ‘Vriendelijk en vol mededogen. Wijs en vaardig handelen in het leven van alledag‘, en rond deze website: ‘Goed Leven en Goed Sterven‘, worden regelmatig verschillende bijeenkomsten en/of cursussen georganiseerd.

Veel cursussen tot nu toe werden georganiseerd door de personen achter deze website. Met het organiseren daarvan houden ze na 1 januari 2023 op. Zij organiseren alleen nog de weekenden rond de vijf wijsheden. De overige cursussen zullen georganiseerd moeten worden door belangstellenden, samen met kennissen, vrienden vriendinnen, …; spirituele gemeenschappen; of welke groepen dan ook. Zij kunnen daarbij voor een bepaald onderwerp of voor een aantal onderwerpen kiezen.   Het is zonder meer mogelijk die cursus samen met ons vorm te geven en ons uit te nodigen om die cursus te geven. We horen graag van U.  Zie het aanbod op deze website voor de verschillende mogelijkheden.

Zutphen, zeven cursusavonden over het nieuwe boek ‘Vriendelijk en vol mededogen’, Oktober-November 2022

Eind Mei 2022 is het nieuwe boek van Sebo Ebbens over vriendelijkheid en mededogen verschenen. De titel van het boek is: ‘Vriendelijk en vol mededogen. Wijs en vaardig handelen in het leven van alledag’.
Het is niet meer mogelijk om aan de cursus mee te doen. Die is vol.

In Oktober en November wordt er in Zutphen een cursus aangeboden van 7 dinsdagavonden, waarin het  boek met elkaar wordt doorgesproken en een aantal van de beoefeningen worden gedaan. Het gaat om de 7 dinsdagavonden van 4 oktober, 11 oktober, 18 oktober, 25 oktober, 1 november, 8 november en 15 november. De avonden beginnen om 19.30 uur en duren tot ongeveer 21.30 uur. Zie voor een globale opzet van de cursus cursus Zutphen
Om mee te doen is het noodzakelijk het boek aan te schaffen. De cursus wordt gegeven door de schrijver van het boek: Sebo Ebbens. De cursus van 7 avonden kost E 80,- Dat is inclusief koffie en thee en dergelijke. Het boek kost bij de boekhandel E 24,95, Bij het begin van de cursus kost het E 20,-.

Varsseveld, open ochtend. Zondagmorgen 9 oktober

Op zondagmorgen 9 oktober zal er voor de ‘Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Varsseveld’ in Varsseveld een lezing gehouden worden, met gesprek. De lezing zal gaan over vriendelijkheid en mededogen naar aanleiding van het nieuwe boek van Sebo Ebbens: ‘Vriendelijk en vol mededogen’. De kosten zijn E 10,- incl. koffie en/of thee. Het adres van de plek waar de lezing wordt gegeven (het witte kerkje) is Doetinchemseweg 5, 7051 AA Varsseveld. De lezing begint om 10.30 uur.

Zutphen, verdiepingsdagen vijf wijsheden, 17-19 februari 2023

Voor diegenen die geïnteresseerd zijn in de vijf wijsheden uit het Tibetaans boeddhisme wordt een verdiepingsprogramma georganiseerd. De cursus vindt plaats van 17 februari t/m 19 februari 2023. Het programma begint op vrijdag om 14.00 uur, en duurt tot 21.00 uur. Op zaterdag en zondag begint het programma om 9.30-10.00 uur en duurt tot ongeveer 17.00 uur.  Wellicht wordt er op zaterdag na 17.00 uur in het midden van deze dagen ook aandacht besteed aan de sociale kant van een weekend samenzijn. De kosten bedragen E 75,- per dag; het weekend kost dus totaal E 225,-. Dat is inclusief koffie, thee, lunches, diners, achtergrond-informatie, en dergelijke. De drie dagen worden gehouden op een plek 10 minuten lopen van het station in Zutphen, worden geleid door Sebo Ebbens, en zijn gebaseerd op zijn boek ‘Stralend in de Wereld, de vijf Tibetaanse wijsheden in het dagelijks leven‘. Dat boek moet daarom aangeschaft worden. Er kunnen 5-6 deelnemers meedoen. Zie voor meer informatie aanbod vijf stijlen/wijsheden bij verdieping. Daar staan ook de voorwaarden vermeld om mee te kunnen doen. Eén van de voorwaarden is dat de deelnemers regelmatig een vorm van meditatie beoefenen of bereid zijn dat te doen. 

Naast de langere weekenden worden er regelmatig terugkom-dagen of -middagen georganiseerd voor mensen die dit programma hebben doorlopen. Er bestaat dan de mogelijkheid om de ervaringen verder te verdiepen of te verfijnen. Vraag eventueel meer informatie via contact. Een eerste middag/dag zal plaatsvinden in Januari 2023.

Besloten cursussen
* Op 12 november wordt een er een studiedag gehouden voor docenten van het Boeddhistische Vormingsonderwijs.
* Regelmatig wordt er met mensen gesproken over of worden mensen gecoacht in de thematiek van leven en sterven. Het gaat dan vaak om gesprekken met diegenen die de boodschap hebben gekregen dat ze zullen sterven of wellicht zullen sterven, om gesprekken over hoe ze kunnen omgaan met het al dan niet onverwacht sterven van geliefden, of om gesprekken met diegenen die iemand ondersteunen bij diens sterven. Het gaat in die gevallen altijd om gesprekken waarin de Tibetaans boeddhistische versie op leven en sterven een belangrijke rol speelt. Daarbij is het altijd aan diegene met wie het gesprek wordt gevoerd, wat hij of zij van die inzichten voor zichzelf wil overnemen of overneemt.
* Regelmatig wordt een aantal mensen individueel gecoacht in de vijf wijsheden en vijf wijsheid families. Voor sommigen is het een verdieping van de vijf wijsheden en de vijf wijsheid families met specifieke beoefeningen. Voor anderen is het een kennismaking in de mogelijkheden die de vijf wijsheden en de vijf wijsheid families bieden in het werken met en ondersteunen van anderen. Klik op de vijf wijsheden op deze website voor meer informatie over de wijsheden en de wijsheid families.

Activiteiten die in de afgelopen periode hebben plaats gevonden 

De afgelopen periode heeft een groot aantal activiteiten rond de twee boeken plaats gevonden. De belangrijkste activiteiten van het afgelopen jaar  waren:

* Op zondagmorgen 25 september is er een lezing gehouden voor de ‘Vrijzinnigen IJsselstreek’ in hun kerkje in Brummen. Het onderwerp was mededogen naar aanleiding van het nieuwe boek van Sebo Ebbens. De deelnemers waren actief betrokken en de ontmoeting was levendig.  
* In het weekend van 15, 16 en 17 september 2022 is er uitgebreid aandacht besteed aan de verdieping van de vijf wijsheden in het Tibetaans boeddhisme. Het doel van zo’n weekend is het direct ervaren van de vijf wijsheden via speciale beoefeningen. Na die directe ervaring konden de deelnemers kijken wat dat voor hen betekende, en wat dat betekende als ze met die ervaringen de wereld in zouden gaan.  Een kleine groep (5 mensen) deed aan het weekend mee. Het weekend beviel goed. 
* In het begin van Mei 2022 vond uiteindelijk de lezing plaats voor de ‘Vrijzinnigen IJsselstreek’ in Brummen in hun kerkgebouw. De bijeenkomst was vanwege Corona een aantal keren uitgesteld. De bijeenkomst begon met een inleiding in de Tibetaans boeddhistische visie op leven en sterven. Na de koffie was er uitgebreid tijd voor vraag, antwoord en gesprek. Het was een goed bezochte bijeenkomst met een actieve deelname en veel persoonlijke inbreng van de aanwezigen. 
* Afgelopen april 2022 vond er een lezing plaats in Breedenbroek over het Tibetaanse boeddhisme, en de Tibetaans boeddhistische visie op leven en sterven. De lezing werd gehouden voor Probus Varsseveld. 
* In november 2021 en januari 2022 is een verdiepingscursus aangeboden rond de vijf Tibetaanse wijsheden in één aparte dag en twee aaneengesloten dagen. Het doel van de verdiepingsdagen is het direct ervaren van de vijf wijsheden, en op basis van die ervaring te kijken en te onderzoeken wat ons dat doet als we daarmee de wereld ingaan. Aan deze verdiepingsdagen deed een kleine groep van drie belangstellenden mee.
* In het najaar van 2021 is er gedurende de maanden oktober en november een internet cursus aangeboden over de Tibetaans-boeddhistische visie op leven en sterven. In 7 bijeenkomsten zijn de verschillende bardos in het Tibetaans boeddhisme geïntroduceerd en besproken. Het boek: ‘Op de golven van geboorte en dood‘ was daarbij het uitgangspunt. De verschillende bardos zijn tijdens de bijeenkomsten met verschillende meditatie beoefeningen geïllustreerd.
* In het najaar van 2021 gedurende de maanden oktober en november is er in Zutphen een open cursus gegeven over ‘het levensrad‘. In het levensrad staan de zes rijken centraal. De zes rijken zijn ook te zien als de gesloten vormen van de vijf wijsheden. Daarnaast staat centraal in het levensrad hoe we die geslotenheid zelf vormgeven en wat we eraan kunnen doen om daaruit te komen. Over het levensrad is een boekje geschreven door Sebo Ebbens dat aan de deelnemers is uitgereikt.
* Op zaterdag 25 september 2021 is er een workshop geven bij de opleiding voor stervensbegeleiders bij de Academie voor Geesteswetenschappen te Utrecht. Tijdens die workshop is er aandacht besteed aan de Tibetaans boeddhistische visie op leven en sterven, en aan de consequenties van die visie voor stervensbegeleiding (met casuïstiek en een beoefening van hoe aanwezig te zijn bij een ernstig zieke of stervende persoon).
* Op zondag 19 september 2021 heeft een open studiedag plaats gevonden, georganiseerd door Jewel Heart in Nijmegen. De dag was goed bezocht. In de ochtend was er een lezing over de bardos, een beoefening met aandacht voor de uitademing (in analogie met ‘de laatste adem’), en een discussie over overgangen of tussenfases. In de middag was er een lezing over de pijnlijke bardo van sterven, een beoefening over de innerlijke vriend(in), en een discussie over wat het voor de kwaliteit van ons leven betekent als we ons realiseren dat we ooit zullen sterven.
* Van februari tot en met september 2021 heeft er op 8 dinsdagavonden een cursus in Zutphen plaats gevonden over de vijf wijsheden van het Tibetaans boeddhisme op basis van het boek Stralend in de wereld. Het grootste deel van de cursus vond via internet plaats vanwege het Corona virus in de periode februari t/m april 2021. In september 2021 is er een avond georganiseerd waar de cursus met die deelnemers die aanwezig konden zijn, is afgerond. Het doel daarvan was ook om elkaar ook een keer in het echt te ontmoeten.
* …

Daarnaast:
* Werd er in de lokale en landelijke pers regelmatig over het boek geschreven en gepraat. Klik op over ons voor meer informatie. 

Tot slot
Het is altijd mogelijk om zelf een cursus te organiseren over (de visie op) leven en sterven, over vriendelijkheid en mededogen, en/of over de vijf wijsheden, Klik voor meer informatie op aanbod voor de verschillende mogelijkheden, en mail Uw wensen via contact.