Open activiteiten

Open activiteiten rond goed leven en goed sterven

Rond het boek: ‘Op de golven van geboorte en dood. Goed leven en sterven in boeddhistisch perspectief’, rond het boek ‘de vijf Tibetaans boeddhistische wijsheden‘, rond het nog te verschijnen boek ‘Vriendelijkheid en mededogen‘, en rond deze website: ‘Goed Leven en Goed Sterven‘, worden verschillende bijeenkomsten en/of cursussen aangeboden. Aan de hieronder genoemde activiteiten kan iedereen mee doen. Ze staan open voor iedereen. 

Het is altijd mogelijk om zelf een cursus te organiseren over (de visie op) leven en sterven, over vriendelijkheid en mededogen, en/of over de vijf wijsheden, Klik voor meer informatie op aanbod voor de verschillende mogelijkheden, en mail Uw wensen via contact.

Zutphen: cursus ‘het levensrad’, inleiding in het boeddhisme. Oktober- November 2021

Op dit moment wordt er in Zutphen een cursus gegeven over ‘het Levensrad’.  Deze cursus vindt plaats bij iemand thuis en is begonnen op dinsdagavond 12 oktober 2021.  

Alle deelnemers hebben bij het begin van de cursus een boekje met teksten over het levensrad en een afbeelding van het levensrad ontvangen.
Klik voor meer informatie over de inhoud van de cursus op inhoud cursus het levensrad op deze website. Klik voor vragen en dergelijke op contact.

Landelijk: internet cursus over boeddhistische visie op leven en sterven. Oktober- November 2021

Op dit moment loopt er via Nalandabodhi Nederland een onlinecursus over ‘de Tibetaans boeddhistische visie op leven en sterven’. De cursus geeft een eerste indruk hoe het Tibetaans boeddhisme denkt over leven en sterven, en over de relatie tussen leven en sterven. Deze online cursus wordt gegeven door Sebo Ebbens en is gebaseerd op het boek dat hij heeft geschreven ‘Op de golven van geboorte en dood. Goed leven en sterven in boeddhistisch perspectief’. De cursus bestaat uit zeven donderdagavonden van 19.30 – 21.00 uur en is begonnen op 7 oktober.
Klik voor meer informatie over de opzet van de cursus op cursus leven en sterven, najaar 2021

Kosten
De kosten voor online cursussen – en dat geldt ook voor deze cursus van 7 avonden – bedragen E 10,- per avond. Daarnaast dient voordeze cursus het boek van Sebo Ebbens aangeschaft te worden. 

Verdiepingsdagen vijf wijsheden. November-December 2021

Voor een kleine groep mensen die de oriëntatie cursussen over de vijf wijsheden hebben gedaan, wordt een verdiepingsprogramma georganiseerd  Het gaat om een aantal volle dagen in weekenden in november en december dit najaar. Deze dagen worden geleid door Sebo Ebbens. Zie voor meer informatie aanbod vijf stijlen/wijsheden bij extra verdieping.

Brummen, open dag voorjaar 2022

De geplande open studiedag over de Tibetaans boeddhistische visie op leven en sterven in december 2020 is vanwege het corona virus niet doorgegaan. Zoals het er nu naar uitziet, wordt de dag alsnog in het voorjaar van 2022 gehouden. De datum wordt hier binnenkort vermeld. 
Klik voor meer informatie over de organisatie die deze studiedag organiseert (Vrijzinnigen IJsselstreek in Brummen), hun website:  Vrijzinnigen IJsselstreek..

Besloten cursussen
* Regelmatig wordt een aantal mensen individueel gecoacht in de vijf wijsheden en vijf wijsheid families. Voor sommigen is het een verdieping van de vijf wijsheden en de vijf wijsheid families met specifieke beoefeningen. Voor anderen is het een kennismaking in de mogelijkheden die de vijf wijsheden en de vijf wijsheid families bieden in het werken met en ondersteunen van anderen. Klik op de vijf wijsheden op deze website voor meer informatie over de wijsheden en de wijsheid families.
* Regelmatig wordt er met mensen gesproken over leven en sterven. Het gaat dan vaak om gesprekken met diegenen die de boodschap hebben gekregen dat ze zullen sterven, om gesprekken over hoe om te gaan met het al dan niet onverwacht sterven van geliefden, of om gesprekken met diegenen die iemand ondersteunen bij diens sterven. Het gaat dan altijd om een gesprek waarin de Tibetaans boeddhistische versie op leven en sterven een belangrijke rol speelt. Daarbij is het altijd een keuze aan diegene die het aangaat, wat hij of zij daarvan voor zichzelf overneemt. 

Activiteiten die het afgelopen periode hebben plaatsgevonden

2021Sinds het verschenen van het boek over ‘leven en sterven’ (juli 2019), hebben er een groot aantal activiteiten rond het boek en de andere boeken plaats gevonden. De belangrijkste activiteiten van de afgelopen periode waren:

* Op zaterdag 25 september 2021 is er een workshop geven bij de opleiding voor stervensbegeleiders bij de Academie voor Geesteswetenschappen te Utrecht. Tijdens die workshop is er aandacht besteed aan de Tibetaans boeddhistische visie op leven en sterven, en aan de consequenties van die visie voor stervensbegeleiding (met casuïstiek en een beoefening van hoe aanwezig te zijn bij een ernstig zieke of stervende).
* Op zondag 19 september 2021 heeft een open studiedag plaats gevonden, georganiseerd door Jewel Heart in Nijmegen. De dag was goed bezocht. In de ochtend was er een lezing over de bardos, een beoefening met aandacht voor de uitademing (in analogie met ‘de laatste adem’), en een discussie over overgangen, tussenfases. In de middag was er een lezing over de pijnlijke bardo van sterven, een beoefening over de innerlijke vriend(in), en een discussie over wat het voor de kwaliteit van ons leven betekent als we ons realiseren dat we ooit zullen sterven. 
* Van februari tot en met september 2021 heeft er op 8 dinsdagavonden een cursus in Zutphen plaats gevonden over de vijf wijsheden. Het grootste deel van de cursus heeft via internet plaats gevonden vanwege het Corona virus in de periode februari t/m april 2021. Afgelopen September is er een avond geweest waarin de cursus met een aantal deelnemers die aanwezig konden zijn, is afgerond. Het doel daarvan was ook om elkaar een keer in het echt te ontmoeten. 
* Van april 2021 tot en met juni 2021 is er op 7 donderdagavonden voor leden en vrienden van Nalandabodhi Nederland een cursus georganiseerd over de vijf wijsheden en de zes rijken. Deze cursus was ook gekoppeld aan het 2-jarige pad van studie, zoals dat in Nalandabodhi wordt aangeboden. Van het pad van studie zijn die onderwerpen opgehaald, die verhelderden waar de wijsheden en rijken precies voor staan.
* Een open cursus over de vijf wijsheden op internet. De cursus bestond uit 8 donderdagavonden. De cursus begon in februari 2021 en eindigde in april 2021. In het najaar van 2021 zal er op verzoek van de deelnemers een verdieping van deze cursus plaats vinden. 
* Een besloten internetcursus van 8 donderdagavonden voor leden van Nalandabodhi Nederland in het najaar van 2020 over vriendelijkheid en mededogen. De cursus ging over twee verschillende lojong beoefeningen. Lojong beoefeningen gaan over het vertrouwd raken van onze geest met die vriendelijkheid en dat mededogen.
* Een cursus van 6 avonden in Zutphen over mededogen in de bardos in de periode September t/m November 2020. Er is met name aandacht besteed aan mededogen op basis van visualisaties, zoals mededogen bij de essentiële Phowa beoefening, bij tonglen, bij de innerlijke vriend(in), bij de beoefening van Chenrezig, enz. Die beoefeningen zijn te vinden in deel 2 van het boek over leven en sterven
* …

Daarnaast:
* Vonden er veel gesprekken plaats met (gezonde en zieke) mensen over omgaan met ‘leven en sterven’ en ‘sterven en leven’;
* Werd er in de lokale en landelijke pers regelmatig over het boek geschreven en gepraat. Klik op over ons voor meer informatie.