Open activiteiten

Open activiteiten rond goed leven en sterven

Rond het boek van Sebo Ebbens: ‘Op de golven van geboorte en dood. Goed leven en sterven in boeddhistisch perspectief’ en rond deze website: ‘Goed Leven en Sterven‘ worden verschillende bijeenkomsten en cursussen aangeboden. De hier genoemde activiteiten zijn die activiteiten die open staan voor iedereen.
Mocht U zelf een cursus willen organiseren in Uw omgeving, klik dan op aanbod om de verschillende mogelijkheden die er zijn en mail Uw wensen via contact.

Rotterdam, zes studiedagen in het komende voorjaar

In het voorjaar van 2020 worden er zes open studiedagen georganiseerd in Rotterdam. De cursus is helaas vol. 
Tijdens de studiedagen worden de belangrijkste theorieën van het boek besproken en worden de belangrijke beoefeningen uit het boek samen beoefend. De data zijn: zondag 19 januari (deze dag is geweest), zaterdag 22 februari (deze dag is geweest), zondag 22 maart (deze dag heeft via een internet bijeenkomst plaats gevonden), zaterdag 18 april, zaterdag 23 mei, en zondag 21 juni. De dagen zullen verder via internet plaats vinden.  
De internet dagen beginnen om 11.00 uur en duren tot uiterlijk 15.00 uur. De dagen worden gegeven door de schrijver van het boek, Sebo Ebbens. De cursus vindt via internet plaats. Zie voor meer informatie de uitnodiging open dagen Rotterdam op deze website. Dat geeft een indruk hoe deze cursus eruit ziet. 

Zutphen, zes dinsdagavonden in maart en april

Gedurende de komende weken in maart en begin april worden er zes open dinsdagavonden georganiseerd over het onderwerp ‘Leven en sterven’ in Zutphen. Het gaat om de data: 3 maart (deze avond is geweest) en 10 maart (deze avond is geweest).  Vanwege het corona virus is na 2 weken besloten de cursus te vervolgen via internet. Het vervolg van de cursus begint op 31 maart (deze bijeenkomst is geweest) en zal een verder vervolg vinden op 7 april, 14 april, 21 april en 28 april. Eventueel worden er nog 2 avonden aan toe gevoegd omdat internet cursussen vaak iets anders uitpakken. De tijden zijn van 19.30 uur tot 21.00 uur.  
Informatie over de opzet van de avonden en de te behandelen onderwerpen is te vinden op zes avonden in Zutphen. De prijs voor de zes avonden bedraagt E 125,-. De cursus gaat door. Er zijn genoeg deelnemers. Je kunt je voor deze cursus inschrijven bij Xera Alberts via haar mail (xera@datbolwerck.nl).
De cursus is georganiseerd door Dat Bolwerck is Zaadmarkt 112 in Zutphen samen met Nalandabodhi Nederland. 

Bredevoort, een open avond in juni

Op zaterdagavond 20 juni zal er in Bredevoort (in de Achterhoek) in de Koppelkerk een lezing gehouden worden over het boek: ‘Op de golven van geboorte en dood’. De lezing wordt gegeven door de schrijver van het boek: Sebo Ebbens. De lezing begint om 20.00 en duurt tot uiterlijke 22.00 uur. Halverwege is een pauze inbegrepen. Het precieze programma volgt nog. Klik voor meer informatie over de Koppelkerk en de activiteiten aldaar op www.koppelkerk.nl 

Activiteiten die tot nu toe hebben plaats gevonden

Sinds het boek over ‘leven en sterven’ uit is (juli 2019), hebben er een redelijk aantal activiteiten rond het boek plaats gevonden. De hier genoemde activiteiten zijn geweest en staan los van de lopende cursussen zoals die hierboven beschreven staan. De belangrijkste activiteiten tot nu toe waren:
* Een middag voor leden van Nalandabodhi Nederland begin September 2019;
* T
wee open avonden in Zutphen. De eerste avond ging over de algemene visie van de Tibetaanse boeddhisten op leven en sterven. De tweede avond ging over de consequenties van dit denken voor ons huidige leven. Deze avonden vonden plaats in November 2019 in Dat Bolwerck;
* E
en avond voor vrijwilligers van het Hospice ‘de Liefde’ in Rotterdam. Dit hospice is boeddhistisch (humanistisch) geïnspireerd en zal in maart 2020 de deuren openen. Deze activiteit vond begin december 2019 plaats;
* Een open avond voor geïnteresseerden in Arnhem. De avond vond begin maart 2020 plaats op het Shambhala Centrum te Arnhem;

* Ook vonden er veel gesprekken en mail-uitwisselingen plaats met (gezonde en zieke) mensen over omgaan met ‘leven en sterven; sterven en leven’;
* Ook is er in landelijke en locale pers over het boek geschreven en gepraat. Zie over ons voor meer informatie.

Besloten cursussen
* Op dit moment is er ook een cursus gaande voor leden en vrienden van Nalandabodhi. Deze cursus vindt plaats via internet en vindt plaats op de donderdagavonden 2 april, 9 april, 16 april, 23 april, 30 april, en 7 mei. Er kan eventueel nog een vervolg komen van 2 avonden. Die avonden zullen dan  plaats vinden op 14 mei en 21 mei. De avonden zijn van 19.30 – 21.00 uur.