Het levensrad

Ons bevrijden van lijden en gedoe

Het levensrad

Over het levensrad heeft Sebo Ebbens een boekje geschreven met dezelfde titel als de titel van deze pagina. Dat boekje wordt hieronder kort beschreven en toegelicht. Het boekje is in eigen beheer uitgegeven. Zie de afbeelding hiernaast.

Het levensrad is een afbeelding uit de tijd van de Boeddha. Zie de afbeelding hieronder.
Het levensrad laat zien, beschrijft hoe wij voortdurend in ons huidige leven lijden en gedoe creëren. Ook geeft het levensrad aan dat, als we begrijpen hoe we dat doen, we ons daarvan ook kunnen bevrijden. In elk geval zijn we dan in staat om ons lijden en gedoe te verzachten. Zie de tekst ‘de zeven levenslessen uit het Tibetaanse dodenboek‘ over het belang van het levensrad (de tweede levensles) op deze website. 

De afbeelding van het levensrad was vroeger vaak te vinden in de hal van boeddhistische kloosters. Bezoekers konden dan zien waarom het goed zou zijn aandacht te besteden aan de boeddhistische leringen omdat ze daarmee hun lijden en gedoe konden verzachten of opheffen.

Het boekje is te bestellen via contact. Het boekje kost E 7,50 excl, verzendkosten. Daarnaast is het mogelijk om een afbeelding van een levensrad te downloaden. Zie onderaan deze pagina. Er zijn daarbij twee verschillende mogelijkheden. Ook is het mogelijk om verschillende afbeeldingen die in het levensrad zichtbaar zijn, te downloaden. Het gaat om die afbeeldingen die ook in het boekje opgenomen zijn. In het boekje zijn ze in zwart-wit geprint. Hieronder zijn ze in kleur te vinden.

Het boekje ‘Het levensrad’ toegelicht

Levensrad, Wheel of LifeHieronder is een inhoudsopgave te vinden van het boekje ‘Het levensrad, ons bevrijden van lijden en gedoe’. Bij deze inhoudsopgave wordt een korte toelichting op de inhoud daarvan gegeven. Zie hier links voor een afbeelding van dat levensrad. 

Voorwoord
Inhoudsopgave
Inleiding.

Hoofdstuk 1: De drie belemmerende emoties (de binnenste cirkel in het levensrad). De drie belemmerende emoties zijn gehechtheid, agressie en onwetendheid.
Hoofdstuk 2: 
Tien deugdzame en ondeugdzame handelingen (de 2e cirkel in het levensrad). Deugdzame handelingen zijn handelingen die ons en andermans lijden en gedoe verzachten, ondeugdzame handelingen zijn handelingen die ons en andermans lijden en gedoe versterken. Denk bij deugdzaam aan: respect voor anderen, vrijgevigheid, oprechtheid, openheid. Denk bij ondeugdzame handelingen aan: fysiek kwetsen, stelen, roddelen, hebzucht. 
Hoofdstuk 3: De zes rijken (de 3e cirkel in het levensrad). In dit hoofdstuk worden het hellerijk, het hongerige geesten rijk, het dierenrijk, het mensenrijk, het jaloerse godenrijk, en het godenrijk beschreven.  De zes rijken beschrijven hoe we vormgeven aan ons lijden en gedoe. Elk rijk kent bijvoorbeeld een eigen specifieke belemmerende emotie.
Hoofdstuk 4: De 12 nidanas (de 4e cirkel in het levensrad). In dit hoofdstuk worden de 12 nidana beschreven: onwetendheid, formatie, bewustzijn, naam en vorm, zes zintuigen, contact, gevoel, smachten resp. afwijzen, grijpen resp. de rug toekeren, worden, geboorte, ouderdom en dood. De 12 nidanas lichten toe hoe het komt dat we steeds onze cyclus van lijden en gedoe intact houden, dat we er steeds weer intrappen. De visie is dat, als we snappen hoe we dat doen, we de cyclus kunnen doorbreken en eruit kunnen stappen. 
Hoofdstuk 5: Yama (degene die het levensrad vasthoudt). Yama staat ervoor hoe we steeds opnieuw in ‘het dwingend nu’ onze gewoontepatronen inzetten. Yama waarschuwt ons om daar wat meer aandacht aan te besteden. Als we begrijpen hoe het werkt, kunnen we er gemakkelijker mee ophouden, en daarmee uit de cyclus van steeds opnieuw lijden en gedoe stappen. 
Hoofdstuk 6: Dankzij de leringen van de Boeddha uit de kringloop van lijden en gedoe stappen. De Boeddha staat vaak rechtsboven in het levensrad afgebeeld.  Hij geeft aan welke mogelijkheden we hebben om uit de cyclus van het levensrad te stappen. 

Nawoord
Bijlage 1. Beoefening Shamatha meditatie
Bijlage 2. Oefeningen rond de 12 nidanas (hoofdstuk 4)
Korte literatuurlijst
Eindnoten 

Downloaden van de verschillende afbeeldingen

Het boekje ‘Het levensrad’ licht de afbeelding van het levensrad toe. Ook licht het de verschillende afbeeldingen die in het levensrad te vinden zijn, toe. Hieronder kunnen die afbeeldingen gedownload worden. Door op de betreffende links te klikken komt de afbeelding tevoorschijn. Door op de afbeelding te klikken met én de Control-knop én de spatie-balk komt er in het beeld ‘opslaan als’ te voorschijn. Door daarop te klikken is het mogelijk het beeld op de eigen computer op te slaan. Er is veel zorg aan besteed om na te gaan of alle afbeeldingen vrij zijn van copyright. Dat lijkt voor deze afbeeldingen het geval te zijn.

De afbeelding van het levensrad kan gedownload als een 1 MB afbeelding. Het gaat dan om de afbeelding die ook hierboven te vinden is. Klik op downloaden afbeelding levensrad 1. Er is ook een andere afbeelding van het levensrad, ook van 1 Mb, die gedownload kan worden. Klik daartoe op downloaden afbeelding levensrad 2.

Ook kunnen de verschillende afbeeldingen van de zes rijken gedownlaod worden die in het boekje in hoofdstuk 3 te vinden zijn. De afbeeldingen zijn te downloaden als een afbeelding van ongeveer 600 kB. Klik om de afbeeldingen te downloaden op het hellerijk, het dierenrijk, het hongerige geestenrijk, het mensenrijk, het jaloerse godenrijk, en/of het godenrijk.

Daarnaast kunnen de afbeeldingen van de 12 nidanas gedownlaod worden, zoals in het boekje in hoofdstuk 4 zijn beschreven. Het gaat daar om kleinere afbeeldingen van rond de 120-140 kB. Klik daartoe op resp. de nidanas van onwetendheid (1), formatie (2), bewustzijn (3), de vijf zintuigen (4), naam en vorm (5), contact (6), gevoel (7), smachten (8), hechten (9), worden (10), geboorte (11), en ouderdom en dood (12).

Tot slot: ook de afbeeldingen van Yama en de Boeddha kunnen gedownload worden. Yama wordt in het boekje besproken in hoofdstuk 5 en de leringen van de Boeddha in hoofdstuk 6. Klik daartoe op Yama, respectievelijk de Boeddha.