Cursus internet over lojong, de 59 spreuken van Atisha

Internet cursus April – Mei 2022

Hieronder is een eerste aanzet voor een programma te vinden over de zes avonden over lojong, de 59 spreuken van Atisha. Lojong staat voor het trainen van de geest in mededogen; of  het vertrouwd raken van de geest met mededogen. In lojong staat ‘Lo’ voor onze intellectuele geest en staat ‘jong’ voor training of vertrouwd raken. De veronderstelling is dat, als we beter begrijpen wat het betekent om meedogend te zijn en beter weten hoe we dat kunnen vormgeven, we ons ook in ons dagelijkse leven meer meedogend zullen opstellen. Dat is wat Atisha nastreefde toen hij de 59 spreuken ontwikkelde. Zie hiernaast de afbeelding van de voorkant van het boekje over de 59 spreuken van Atisha (met Atisha), die aan alle deelnemers wordt toegestuurd (dat boekje is aan het eind van de zomer voor iedereen te koop voor E 10,- excl. verzendkosten. Het wordt in de zomer nog een keer herschreven). 

Hierboven staat dat de beschrijving van dit programma. Dat is te zien als een eerste aanzet. De reden daarvoor is dat er tijdens de cursus, mede door de inbreng van de deelnemers, vaak veranderingen optreden. Soms willen de deelnemers langer bij een bepaald onderwerp stilstaan, soms willen ze graag verder. Soms willen ze de diepte in, soms willen ze er sneller doorheen. Met die wensen wordt rekening gehouden. Vandaar.

Global opzet programma
Op de eerste avond is er vooral aandacht voor de eerste zes spreuken, met name de spreuken 2 t/m 6. Deze 6 spreuken geven de grond van de lojong beoefening weer. Later komt daar spreuk 14 bij. Deze spreuken gaan over ons natuurlijk heldere gewaarzijn, dat we allemaal in ons aanwezig hebben. Een van de kenmerken daarvan is ons inherente mededogen. Als we open staan voor wat zich aan ons voordoet, is het inherente mededogen er als vanzelf. De lojong cursus met alles wat daarbij komt (meditatie, studeren, reflecteren, uitproberen, …) helpt ons om die kwaliteit vaker in te zetten. Vaak doen we dat al.

Op de tweede avond is er aandacht voor de spreuken 7 t/m 10. Die spreuken gaan over de beoefening van tonglen. Deze beoefening wordt door Atisha bijzonder belangrijk geacht. Daarom wordt die al in het begin genoemd. De beoefening helpt ons om onze weerstand tegen het lijden en gedoe van anderen (en onszelf) te verminderen. Door die beoefening te doen, openen we ons meer voor het lijden en gedoe van anderen (zonder dat we het lijden en gedoe van die anderen op onze schouders nemen). Op deze avond gaan we die beoefening ook (kort) doen. Het verzoek is dat de deelnemers deze tonglen beoefening gedurende de cursus regelmatig ook zelf doen.

Op de derde avond komen we terug op de tonglen beoefening en bespreken we daarna de spreuken 11 t/m 13. Deze spreuken gaan over hoe we ongunstige omstandigheden, die we regelmatig tegenkomen, kunnen aanpakken. We kunnen dat omdat we al enigszins vertrouwd zijn met de spreuken 1 t/m 10. Dit zijn overigens redelijk heftige spreuken. Als er tijd is kunnen we nog aandacht besteden aan spreuk 14, die stelt dat we onze verwarring vol moeten aangaan, als we willen dat die verzacht of oplost. Anders gaan we daar de vierde avond mee verder. 

Op de vierde avond gaan we verder in op spreuk 14. We gaan met name in op hoe we al die verwarring die we tegenkomen als we dit pad lopen, kunnen aanpakken. We doen dat door onze innerlijke en/of behulpzame vriend(in) in te zetten.

Op de vijfde en zesde avond wordt er een selectie gemaakt uit de verschillende spreuken die er nog resten: de spreuken 15 t/m 22, en de spreken 16 t/m 59. Een aantal van die spreuken worden met elkaar besproken. Van een aantal spreuken wordt de deelnemers gevraagd om die zelf te bestuderen, en eventuele vragen daarover ervaringen in te brengen. Aan het eind van de zesde avond kijken we ook terug op de cursus als geheel. 

Zoals altijd, hoop ik op leerzame en sfeervolle bijeenkomsten.
Sebo Ebbens