Internet, cursus vijf wijsheden, voorjaar 2021

In het voorjaar van 2021 wordt er op internet (via zoom) een een oriëntatie cursus gegeven van 8 donderdagavonden over de vijf Tibetaanse wijsheden. De data zijn: 4 februari, 11 februari, 18 februari, (op 25 februari is er geen bijeenkomst vanwege de krokusvakantie), 4 maart, 11 maart, 18 maart, 25 maart, en 1 april. De cursussen beginnen om 19.30 uur en eindigen om 21.00 uur. Omdat het gaat om een beperkte tijd die we samen hebben, gaat het een oriëntatie cursus. De opzet van de avonden ziet er in grote lijnen als volgt uit:

 • Op de eerste avond is er naast een korte kennismaking aandacht voor wat de vijf wijsheden zijn, wat de kenmerken van de vijf wijsheden zijn, wat de voordelen van deze manier van denken is, waarom we vaak spreken over de vijf stijlen in plaats van over de vijf wijsheden, wat het betekent als er wordt gesproken over de open en gesloten kant van de vijf stijlen, waarom vriendschap zo belangrijk is bij het inzetten van de vijf stijlen, en gaan  we in grote lijnen door de belangrijkste kenmerken van de vijf stijlen/wijsheden.
  Daarna gaan we met elkaar na wat op dit moment de favoriete stijlen/wijsheden zijn van iedereen.
  Als een avond wat uitloopt, gaan we er de avond daarop mee verder. Als de avond wat sneller gaat, gaan we eerder naar het volgende onderwerp.
 • Op de tweede avond komen we terug op vragen of opmerkingen naar aanleiding van de inleidingen en gesprekken op de eerste avond. Daarna besteden we in het bijzonder aandacht aan de vajra stijl. We gaan daarbij de verschillende kenmerken van deze stijl na inclusief de bijbehorende wijsheid. Iedereen wordt in elk geval ook gevraagd om in de week na deze avond na te gaan hoe ieder deze stijl herkent bij zowel zichzelf als bij anderen.
  Op deze avond wordt ook een korte vorm van meditatie ingevoerd.
 • Op de derde avond spreken we de ervaringen met de vajra stijl door zoals besproken op de 2e avond na. Daarna besteden we in het bijzonder aandacht aan de ratna stijl. We doen dat op dezelfde manier als op de tweede avond maar nu voor deze stijl.
 • Op de vierde avond spreken we de ervaringen met de vajra stijl door, zoals besproken op de 3e avond. Daarna besteden we in het bijzonder aandacht aan de padma stijl. We doen dat op dezelfde manier als op de tweede avond maar nu voor deze stijl.
 • Op de vijfde avond spreken we de ervaringen met de padma stijl door, zoals besproken op de 4e avond. Daarna besteden we in het bijzonder aandacht aan de karma stijl. We doen dat op dezelfde manier als op de tweede avond maar nu voor deze stijl.
 • Op de zesde avond spreken we de ervaringen met de karma stijl door, zoals besproken op de 5e avond. Daarna besteden we in het bijzonder aandacht aan de boeddha stijl. De boeddha stijl heeft twee functies bij de vijf wijsheden. Het is een stijl in zichzelf. Het is ook een stijl die de andere 4 stijlen helpt openen. Hier gaan wen uitgebreid op in.
 • Vanaf de zevende avond zijn er een aantal keuzes te maken. Het is mogelijk om meer algemeen te spreken over de open en gesloten kant van de vijf stijlen/wijsheden; het is mogelijk te spreken over stijl versus wijsheid; het is ook mogelijk aandacht te besteden aan de meedogende vriend: wat kunnen we doen voor iemand die in één van de gesloten stijlen is beland? Hoe kunnen we die zo ondersteunen dat ze een openere houding aannemen? Als we dat beslissen, besteden we in het bijzonder aandacht aan de taal die we naar zo iemand zouden kunnen gebruiken.
 • De achtste en laatste avond kijken we in elk geval met elkaar terug op wat de vijf stijlen/wijsheden voor een ieder kan betekenen in diens dagelijks leven.

Voor deze cursus is het nodig om het boek van Sebo Ebbens aan te schaffen: ‘Stralend in de wereld. De vijf Tibetaanse wijsheden in het dagelijks leven‘.

Hopelijk worden het gezellige, interessante en leerzame avonden
Sebo Ebbens, mede namens Nalandabodhi Nederland