In gesprek

In gesprek vanuit een boeddhistisch perspectief op leven en sterven

Het boek van Sebo Ebbens ‘Op de golven van geboorte en dood‘ bespreekt het (Tibetaans) boeddhistisch perspectief op leven en sterven en de relatie tussen beide. De website vult het boek aan. Op deze pagina is er de mogelijkheid om over het (Tibetaans) boeddhistische perspectief met elkaar in gesprek te gaan en de verschillende visies en opvattingen met elkaar te bespreken. Hieronder is een eerste gespreksonderwerp te vinden. Het is mogelijk om zelf onderwerpen in te brengen of op specifieke onderdelen te reageren. Mogelijke reacties worden in samenvattingen op de website gezet en zonder naam of toenaam gepubliceerd. Klik daarvoor op contact

Gepreksonderwerpen  

1. Is er continuïteit van bewustzijn? Of is er een begin en einde aan ons bewustzijn? 

Het Tibetaans boeddhisme veronderstelt dat ons bewustzijn na ons leven doorgaat. Het stopt niet. In onze cultuur wordt daar anders over gedacht. Daarom hier een korte beschouwing over de Tibetaans boeddhistische visie en waarom die zo gek nog niet is. Klik op  continuïteit bewustzijn. Het is een beschouwing geschreven door Sebo Ebbens en bestaat uit ongeveer 900 woorden (iets meer dan één A4-tje).

2. Actief tot zeven weken na het sterven

Het Tibetaans boeddhisme veronderstelt dat ons bewustzijn na ons leven nog gemiddeld zeven weken rondzwerft voordat het in een nieuw lichaam zal reïncarneren. Gedurende die zeven weken hebben wij de mogelijkheid om iemand die is overleden te ondersteunen bij diens reis. Dat heeft een aantal voordelen voor én degene die is overleden én degene die achterblijft. Over dit onderwerp een korte beschouwing van Anne-Marie Beelaerts. Klik op actief tot zeven weken na het sterven. De beschouwing bestaat uit iets minder dan 600 woorden (een klein A4-tje).