Goed leven en sterven

Het oorspronkelijke doel van deze website ‘Goed Leven en Sterven’ was het ondersteunen van het boek ‘Op de golven van geboorte en dood. Goed leven en sterven in boeddhistisch perspectief‘ van Sebo Ebbens, en het denken in dat boek. Boek en website tezamen verhelderen een groot aantal inzichten van het Tibetaans boeddhisme over hoe goed te leven en over hoe goed te sterven. De website wordt nu uitgebreid en gaat zowel over goed leven en goed sterven. De reden is dat er binnen de Tibetaans boeddhistische visie op goed leven en goed sterven uitgebreid aandacht is voor vriendelijkheid en mededogen, en uitgebreid aandacht is voor de vijf Tibetaans-boeddhistische wijsheden. Beide onderwerpen leveren aan goed leven en goed sterven een belangrijke bijdrage. 

Om deze reden is er op deze website in de nabije toekomst aandacht voor deze drie onderwerpen, en over wat nodig is om die drie onderwerpen in ons dagelijks leven te brengen. Alle teksten zowel op de website als in de boeken zijn (zoveel mogelijk) aangepast aan de Nederlandse situatie.
Bij elk van de drie onderwerpen verschijnt een boek. Tot nu toe zijn er twee boeken verschenen; een derde is gepland. De drie boeken zijn/worden geschreven door Sebo Ebbens.  

  1. Allereerst is er het boek ‘Op de golven van geboorte en dood, goed leven en sterven in boeddhistisch perspectief’’. Dat boek is bij Asoka verschenen en kost E 24,95. Zie ook de afbeelding hieronder. Zie ‘samenvatting boek’ hieronder voor de onderwerpen.
  2. Daarnaast is er het boek ‘Stralend in de wereld, de vijf Tibetaanse wijsheden in ons dagelijks leven’. Dat boek is ook bij Asoka verschenen en kost E 19,25. Klik op vijf wijsheden voor meer informatie.
  3. In Januari 2022 verschijnt het 3e boek over de (Tibetaans) boeddhistische visie op vriendelijkheid en mededogen. Dat boek verschijnt ook bij Asoka. Klik op vriendelijkheid en mededogen voor meer informatie.

(Deze website is het laatst bijgewerkt op 2 januari 2021)

Samenvatting boek

Hier is een samenvatting van het boek over leven en sterven te vinden, 

Aanvullingen

Hier zijn aanvullingen op het boek leven en sterven te vinden. Op dit moment is er te lezen over de boeddhistische visie op: wensen rond het levenseinde, standaarden voor het begeleiden van een zieke of stervende, abortus, euthanasie, orgaandonatie, zelfdoding, en pijnmedicatie.

In gesprek

Hier zijn samenvattingen te vinden van gesprekken en discussies over leven en sterven en de relatie tussen beide. 

Aanbod cursussen

Op basis van de inhouden van de drie boeken en de website is het mogelijk om cursussen te organiseren. Het kan gaan om zowel kortere cursussen (1 avond) als langere cursussen (meerdere dagen). Het is mogelijk deze cursussen zelf te organiseren. Zie voor voorbeelden hiernaast bij open activiteiten. Klik op ‘aanbod’ voor meer informatie.

Activiteiten open voor iedereen

Gedurende deze maand zijn er weinig activiteiten. In het nieuwe jaar (2021) vanaf eind Januari vinden er weer verschillende cursussen plaats. Klik op ‘open activiteiten’ voor meer informatie. Het is altijd mogelijk zelf een (open) activiteit te organiseren. Dat kan ook via internet. 

Over ons

Hier is te lezen wie we zijn, waarom we deze website hebben gemaakt, en wat we er mee willen bereiken.

Contact

Hier is de mogelijkheid contact op te nemen. Klik op contact.

Vignet_Nalandabodhi

Nalandabodhi Nederland
Deze website wordt onderhouden door Nalandabodhi Nederland. Nalandabodhi Nederland is een organisatie waarin het Tibetaans boeddhisme centraal staat. In die organisatie is er aandacht voor zowel studie van het boeddhisme (1), als voor beoefening (diverse vormen van meditatie, 2), als voor toepassing van het boeddhisme in ons dagelijkse Nederlandse leven (3). Voor dat laatste heeft Nalandabodhi een aparte website ontwikkeld: toegepast boeddhisme
Klik voor meer informatie op Nalandabodhi Nederland