Zutphen, twee cursussen vriendelijkheid en mededogen

Twee cursussen over vriendelijkheid, mededogen en menselijkheid

Eind mei 2022 is het nieuwe boek van Sebo Ebbens over ‘vriendelijkheid en mededogen’ verschenen. De titel van het boek is: ‘Vriendelijk en vol mededogen. Wijs en vaardig handelen in het leven van alledag’. Het boek wordt uitgegeven bij Asoka.

Twee cursussen in samenhang
Over dat boek worden in het voorjaar twee cursussen aangeboden in Zutphen, elk van 6 dinsdagavonden. De eerste cursus begint op dinsdagavond 8 februari en eindigt op 15 maart. De tweede cursus begint op dinsdagavond 22 maart en duurt tot 26 april. Een dinsdagavond begint om 19.30 uur en duurt tot uiterlijk 21.30 uur. Beide cursussen vinden plaats in Dat Bolwerck op de Zaakmarkt in Zutphen. Het is goed mogelijk elk van beide cursussen te doen.

De eerste cursus
De eerste cursus begint op 8 februari en eindigt op 15 maart. Deze cursus gaat over de hoofdstukken 1 en 2 van het boek. Die hoofdstukken leggen met name de klemtoon op hoe we onze vriendelijkheid en ons mededogen verder kunnen ontwikkelen en versterken.
Hoofdstuk 1 gaat over de ethiek van vriendelijkheid en mededogen zoals de Dalai Lama die aanhangt. Het gaat om vier vormen van ethiek: anderen geen schade toebrengen (1), anderen helpen gelukkiger te worden (2), anderen helpen zich te bevrijden van lijden en gedoe (3), en anderen zonder voorwaarden vooraf steunen bij wat zich aan hen voordoet (4).
De vier vormen van ethiek krijgen vorm via de 8 coupletten van Langri Thangpa in hoofdstuk 2. Deze 8 coupletten geven een grote verscheidenheid aan adviezen over hoe we onze vriendelijkheid en ons mededogen verder kunnen versterken en ontwikkelen. We nemen tijdens de cursus alle adviezen en opmerkingen van Langri Thangpa door om die daarna in gesprekken met de deelnemers te vertalen naar of te verbinden met onze eigen dagelijkse situatie en onze ervaringen die we in onsleven voortdurend tegenkomen. De onderwerpen die Langri Thangpa beschrijft zijn: Gelijkwaardigheid zelf en ander (couplet 1), ons bescheiden opstellen (couplet 2), belemmerende emoties tegengaan of verzachten (couplet 3), omgaan met ongemakkelijke mensen (couplet 4), situaties ook vanuit het perspectief van de ander bekijken (couplet 5), omgaan met familie en vrienden/vriendinnen (couplet 6), uitwisselen zelf en ander (couplet 7), en ons lichtvoetig opstellen (couplet 8). 

De tweede cursus
De tweede cursus begint op 22 maart en eindigt op 26 april. Deze cursus gaat over de hoofdstukken 3 en 4 van het boek. Deze hoofdstukken bespreken met name hoe we ons mededogen het beste in praktijk kunnen brengen.

In hoofdstuk 3 wordt aandacht besteed aan met name zes vaardige handelwijzen die we nodig hebben om ons mededogen in ons leven van alledag vorm te geven.
In hoofdstuk 4 worden de zes vaardige handelwijzen ondersteund door vijf uitspraken die we zonder aarzelen zouden moeten kunnen uitspreken naar anderen als we ons meedogend en vol menselijk naar hen willen opstellen.
De zes vaardige handelwijzen zijn vrijgevigheid (1), volle aandacht (2), geduld (3), vreugdevolle inspanning (4), meditatie in actie (5), en de intelligentie waarmee we de eerste 5 vaardige handelwijzen in ons leven van alledag brengen (6). De vijf uitspraken zijn ‘ja’ en ‘nee’ (1 en 2), ‘welkom’ en ‘tot ziens’ (3 en 4), en ‘ik geef om je’ en/of ‘ik hou van jou’ (5).

Kosten cursus
Het is mogelijk één van de twee cursussen te dien. Het is ook zonder meer mogelijk beide cursussen te doen. De cursussen gaan namelijk over andere benderingen van vriendelijkheid en mededogen. Eén cursus kost waarschijnlijk ongeveer E 130,- voor 6 bijeenkomsten. Het boek is daarbij inbegrepen. Een cursus kost E 110,- als het boek al is aangeschaft. Het boek kost bij de boekhandel waarschijnlijk rond de E 25,-. Het is mogelijk je voor één van de cursussen of  beide cursussen op te geven bij Dat Bolwerck. Klik daartoe op: …… (volgt binnenkort)

Meer informatie over het boek kan gevonden worden op deze website op: https://goedlevenensterven.nl/overzicht-boek-vriendelijkheid-mededogen