Cursus vriendelijkheid en mededogen (1), Zutphen

Beste geïnteresseerden in deze cursus 

Deze 1e cursus gaat over hoe we onze vriendelijkheid en ons mededogen in ons dagelijks leven verder kunnen ontwikkelen en versterken. De cursus is gebaseerd op een binnenkort te verschijnen boek (zie de afbeelding hiernaast). Dat boek verschijnt waarschijnlijk in maart 2022. Omdat het boek nog niet uit is als de cursus begint, krijgen de deelnemers aparte achtergrondinformatie. De cursus bestaat uit 6 dinsdagavonden van 19.30 tot 21.30 uur, begint op 22 februari en eindigt op 29 maart.

Ons vriendelijk en meedogend opstellen is voor ons allemaal belangrijk. Als we dat doen, doen we dat meestal omdat we ons betrokken voelen. We doen dat niet alleen op basis van wat we belangrijk vinden (hoofd), we doen dat ook omdat we voelen of ervaren dat het goed is dat te doen (hart). We zien dat ook aan hoe anderen op ons reageren. Als wij ons oprecht vriendelijk en/of meedogend opstellen, zal er anders op ons gereageerd worden dan wanneer we rationeel het juiste doen zonder die verbondenheid te ervaren. Op deze manier krijgen we geleidelijk inzicht in wat de consequenties zijn van een vriendelijke en/of meedogende houding. Studeren op vriendelijkheid en mededogen is een prima eerste stap. Uiteindelijk gaat om een houding van betrokkenheid naar anderen.

Vriendelijk, meedogend voor ook onszelf
In alle gevallen is het ook belangrijk om vriendelijk en meedogend voor onszelf te zijn. We hebben dat nodig. In het Westen zijn we dat vaak te weinig. We zijn eerder bezig met wat we (nog) niet hebben, dan dat we genieten van wat we wel hebben. Ons glas is vaker halfleeg dan halfvol. Alleen om die reden al is het belangrijk aandacht te besteden aan het verder versterken van vriendelijkheid en mededogen voor ook onszelf. Daar worden we uiteindelijk allemaal beter van. Voor dit onderwerp is er tijdens de 1e cursus veel aandacht. 

Cursus 1
Cursus 1 behandelt twee onderwerpen. Allereerst is er aandacht voor de ethiek van vriendelijkheid en mededogen. Daarnaast is er aandacht voor de verdere ontwikkeling en versterking van onze vriendelijkheid en ons mededogen.

1. Vormen van ethiek

Allereerst bespreken we de vier vormen van ethiek over vriendelijkheid en mededogen. Die vier vormen zijn: de ethiek van handelen met het oogmerk anderen geen schade of verdere schade toe te brengen (1. Dat is overigens het minste dat we kunnen doen), de ethiek van deugdzaam handelen, het goede doen (2), de ethiek van mededogend (3) en de ethiek voorbij ethiek (4). Die laatste ethiek gaat over het ons altijd aanwezige inherente mededogen dat ’te voorschijn komt’ als we ons voor anderen openstellen.
De inzet van de verschillende vormen van ethiek hangt af van de situaties waar we in zitten, en hoe met onszelf gaat. 

2. Vriendelijkheid en mededogen verder versterken in acht coupletten

Ook nemen we in 8 coupletten, acht ‘uitspraken’ door hoe we ons verder vertrouwd kunnen maken met vriendelijkheid en mededogen. Deze coupletten komen van Langri Tangpa. De veronderstelling is dat, als we verder vertrouwd raken met wat het betekent om vriendelijk en meedogend te zijn, we dit ook regelmatig in ons dagelijks leven zullen inzetten.
De 8 coupletten kennen een opbouw in drie stappen.

  1. In de eerste 6 coupletten wordt vooral de gelijkwaardigheid tussen onszelf en anderen beklemtoond. Ook wordt er uitgebreid aandacht besteed wat ons moeilijk maakt om die gelijkwaardigheid ook werkelijk vorm te geven. Voorbeelden zijn belemmerende emoties als trots, arrogantie, jalousie, … Een ander voorbeeld is dat een ander zich bijzonder ongemakkelijk gedraagt waardoor we die ander niet als gelijkwaardig zien.
  2. Bij couplet 7 ligt de klemtoon op het uitwisselen van zelf en ander. Dat couplet verwijst naar de beoefening van tonglen. Deze beoefening helpt ons om ons te openen voor het lijden en gedoe van een ander, zonder dat het ten koste van onszelf gaat. We kunnen anderen dan beter helpen.
  3. In het 8e couplet wordt toegelicht hoe onze eigen belemmerende emoties of eigen weerstanden, en die van anderen, minder solide zijn, minder stevig vastliggen dan wij vaak denken. We zien dat in als we er wat preciezer naar kijken. Als we dat inzien kunnen we het lijden en ongemak van zowel onszelf als van anderen wat gemakkelijker, opgewekter en lichtvoetiger tegemoet treden. Dat helpt iedereen.

Cursus 2
De tweede cursus gaat dieper op het onderwerp mededogen in. Die cursus kent ook andere inhouden. Bij de 2e cursus ligt de klemtoon ook meer op hoe we ons mededogen vol in een verscheidenheid aan situaties kunnen vormgeven. We zijn dan meer mens onder de mensen. Natuurlijk blijft de ontwikkeling van mededogen altijd een pad: dingen zullen zelden meteen lukken; niets menselijks is ons vreemd. Klik voor meer informatie over deze cursus op cursus 2.