Cursus 6 rijken en 5 wijsheden voor leden Nalandabodhi

De zes rijken en de vijf wijsheden in het Tibetaans boeddhisme.

Op de donderdagavonden 15 april, 22 april, 29 april, 6 mei, 20 mei (13 mei is Hemelvaartsdag), 27 mei en 3 juni, zijn er zeven bijeenkomsten over de zes rijken en de vijf wijsheden in het Tibetaans boeddhisme. De avonden zijn van 19.30 uur tot rond 2100 uur.

De cursus is open voor alleen leden van Nalandabodhi Nederland.
De cursus is te zien als een verdiepingscursus over de vijf wijsheden en is gekoppeld aan een aantal onderwerpen uit het tweejarige pad van studie van Nalandabodhi Nederland.

De volgende onderwerpen komen aan bod op de verschillende avonden.

  1. Het levensrad. Het levensrad gaat over hoe de 12 nidanas ons lijden en gedoe realiseren (samsara). Ok gaat het over de twee drijfveren achter de nidanas namelijk karma en klesha, en hoe dat lijdt tot onze reis door de zes rijken die tezamen samsara realiseren. Teksten over het levensrad zijn te vinden in HIN201 van het pad van studie.
  2. De zes rijken en de vijf wijsheden. We bespreken de zes rijken en de vijf wijsheden en de samenhang tussen beide.
  3. De mandala. We bespreken hoe we voortdurend door de mandala van de zes rijken en de vijf wijsheden bewegen, soms open, soms gesloten, en hoe de rijken en wijsheden samenhangen.
  4. De vijf wijsheden tijdens zowel het leven als het sterven. Een onderdeel van dit onderwerp is hoe de wijsheden ontstaan, en hoe de wijsheid families ontstaan? We bespreken dat in algemene zin. Hierover is ook in het boek ‘Op de golven van geboorte en boek van Sebo Ebbens te lezen in hoofdstuk 6.
  5. Belemmerende emoties. Onze belemmerende emoties zijn onderdeel van de zes rijken.De vraag is hoe we daar op zo’n manier mee om kunnen gaan dat ze ons helpen ons met de vijf wijsheden te verbinden. Dit onderwerp sluit direct aan bij het einde van het 2e jaar van het pad van studie. Teksten hierover zijn te vinden in MAH306.
  6. Verdere onderwerpen afhankelijk van hoe de cursus zich ontwikkelt.

Het is mogelijk je voor deze cursus op te geven bij Anouk Brack. De cursus wordt gegeven door Sebo Ebbens.