Cursus ‘Vriendelijk en vol mededogen’, Zutphen

Globale programma cursus ‘vriendelijk en vol mededogen’, Zutphen
Oktober-november 2022

De cursus over het boek ‘Vriendelijk en vol mededogen’ in Zutphen gaat door. De cursus zal plaats vinden op 7 dinsdagavonden van 19.30 – uiterlijk 21.30 uur. Het gaat om de dinsdagavonden op 4, 11, 18, 25 oktober; en 1, 8 en 15 november.

De eerste avond zal bij iemand thuis plaats vinden. Er zijn voldoende deelnemers. Er is vanaf 19.00 uur koffie en thee. Er is halverwege ook een korte pauze (20.30 uur). In elk geval beginnen we om 19.30 uur. Het is nodig het boek ‘vriendelijk en vol mededogen. Wijs en vaardig handelen in het leven van alledag’ aan te schaffen. De boeken zijn bij mij verkrijgbaar voor E 20,-.

De opzet van de cursus over de avonden is de volgende:

1e avond: We lezen en bespreken hoofdstuk 1. Voordat we op de inhouden ingaan, zullen we een kennismakingsrondje doen en het even over het geld hebben. Ook zullen we het even hebben over eenvoudige vormen van meditatie. De eenvoudige vormen van meditatie zijn in het boek te vinden als de beoefeningen 1 t/m 4 op pp. 143-170. De beoefeningen 2 t/m 3 zijn gemakkelijk toepasbaar in het dagelijkse leven.

Hoofdstuk 1 gaat over de vier vormen van een ethiek van vriendelijkheid en mededogen. Dat is ook de raamwerk van het boek. We zullen dat raamwerk doorlopen en kijken of jullie de vier vormen op basis van jullie ervaringen herkennen (ongetwijfeld!). Door de vier vormen van ethiek te koppelen aan ervaringen ontstaat er een goed zicht op de mogelijkheden die we hebben om onze vriendelijkheid en ons mededogen in bepaalde situaties vorm te geven.  Als we dat kennen hebben we iets te kiezen. Vooraf aan de vier vormen van ethiek zal ik iets vertellen over een iets groter raamwerk waarin dit boek en de andere boeken die ik heb geschreven, vallen. Wellicht doen we nog samen beoefening 5 in het boek (over vriendelijkheid, de 2e vorm van ethiek). Die beoefening is te vinden op blz. 171.

2e en 3e avond: We lezen en bespreken hoofdstuk 2. We bespreken op de 2e avond de coupletten 1 t/m 6; we bespreken de coupletten 7 en 8 op de 3e avond. Couplet 7 beschrijft een beoefening die we samen gaan doen en nabespreken. Het gaat om de beoefening 6 van het boek op blz. 179, de beoefening van tonglen.

4e en 5e avond: we lezen en bespreken hoofdstuk 3. We bespreken op de 4e avond de zes vaardige handelwijzen. Het verzoek wordt of jullie tussen de 4e en 5e avond een van die vaardige handelwijzen willen uitproberen in jullie leven van alledag. We kunnen dan jullie ervaringen bespreken op de 5e avond. Eventueel doen we op de 5e avond de beoefening van de innerlijke en behulpzame vriend(in). Die beoefening is als beoefening 10 te vinden in het boek op blz. 225.

6e avond: we lezen en bespreken hoofdstuk 4. We doen daarbij beoefening 9, de vier hartkwaliteiten. Die is te vinden op blz. 217 van het boek.

7e avond: tijd voor vragen of onderwerpen die zijn blijven liggen, kort terugkijken.

Hopelijk wordt het een gezellige en leerzame cursus.