Cursus ‘vol mededogen (2)’, Zutphen

Beste geïnteresseerden in deze cursus 

Deze 2e cursus gaat met name over hoe we ons mededogen zo in ons dagelijks leven kunnen inzetten dat ons mededogen werkt, afhankelijk van de situaties waar we voor staan. We zijn dan vol mededogen. Ook deze cursus is gebaseerd op het binnenkort te verschijnen boek (zie de afbeelding hiernaast). Dat boek verschijnt waarschijnlijk in maart 2022. Wanneer het boek nog niet uit is als de cursus begint, krijgen de deelnemers aparte achtergrondinformatie uitgereikt. De cursus bestaat uit 6 dinsdagavonden van 19.30 tot 21.30 uur, begint op 5 april en eindigt op 17 mei. Op 3 mei is er geen bijeenkomst.

Cursus 2
De tweede cursus bespreekt twee onderwerpen. Het eerste onderwerp gaat over de 6 vaardige handelwijzen die we nodig hebben als we ons vol meedogend naar anderen (en onszelf) willen opstellen. Het tweede onderwerp gaat over vijf uitspraken die we naar anderen kunnen uitspreken wanneer we ons naar iemand vol betrokken, vol menselijk willen opstellen. Maar ook als we ons vol meedogend willen inzetten geldt natuurlijk dat niets menselijks ons vreemd is. Ook als we het beste met iemand voor hebben, betekent dat niet dat dat ook zo uitpakt. 

1. Zes vaardige handelwijzen voor vol mededogen.

Allereerst bespreken we de zes vaardige handelwijzen die we kunnen inzetten bij het vormgeven van ons mededogen in ons dagelijks leven. Deze vaardige handelwijzen komen van Shantideva. Het gaat om: vrijgevigheid, discipline, geduld, vreugdevolle inspanning, meditatie in actie, en kennis en onderscheidend inzicht (ook wel prajna genoemd). Deze laatste gaat meer over het inzicht, de intelligentie over de situatie waarmee we de eerste 5 vaardige handelwijzen inzetten. 

Meestal zetten we de 6 genoemde vaardige handelwijzen tegelijk in. Maar als we ze willen oefenen en versterken is het helderder als we ze één voor één doornemen. Dat is dan ook wat we tijdens de cursus gaan doen. We kunnen ze dan later vanuit meer begrip tegelijk inzetten. 

2. Vol meedogend en menselijk in vijf uitspraken 

Het 2e onderwerp bij deze keuze gaat over 5 uitspraken van Chögyam Trungpa. Hij stelde dat, als we deze vijf uitspraken volmondig hardop kunnen uitspreken, we vol meedogend en vol menselijk in de wereld staan. Als we vol menselijk in de wereld staan, is iedereen en elke situatie inbegrepen. De vijf uitspraken zijn: ‘ja’, ‘nee’, ‘welkom’, ‘tot ziens’, en ‘ik hou van jou.’ 

De vijf uitspraken worden tijdens de cursus toegelicht in de combinaties ‘ja’ en ‘nee’, ‘welkom’ en ‘tot ziens’, en in ‘ik hou van jou’ of in een wat voorzichtigere versie ‘ik mag je graag’. De vijf uitspraken maken duidelijk hoe we ons mededogen en onze menselijkheid vol naar anderen kunnen vormgeven.