Achtergrondinformatie over het weekend vijf wijsheden

Over het onderwerp van de vijf wijsheden in het Tibetaans boeddhisme worden er regelmatig 2x per jaar weekenden georganiseerd. Die weekenden vinden plaats in Zutphen en duren vanaf de vrijdag vanaf 14.00 uur, tot en met zondag tot 17.00 uur. Het eerstkomende weekend, open voor leden van Nalandabodhi is het weekend van 20-22 oktober 2023. Het eerste weekend open voor iedereen is het weekend van 26-28 mei 2024. Er is één voorwaarde: dat is de voorwaarde van een regelmatige meditatie beoefening.

Meer theoretisch of meer ervaringsgericht
Ik heb over de vijf wijsheden in het Tibetaanse boeddhisme een boek geschreven. Het heet: ‘Stralend in de wereld. De vijf Tibetaanse wijsheden in het dagelijks leven’. Het is mogelijk dat boek te bestuderen en daar kennis over op te doen; het is ook mogelijk om met die wijsheden op een ervaringsgerichte manier om te gaan. Dat laatste is de bedoeling van het weekend. Het weekend is gericht op de directe ervaring met de vijf wijsheden. Daarnaast wordt ook één keer de theorie van de vijf wijsheden doorgenomen. daar ontstaat er een overzicht.

De ervaringsgerichte aanpak vindt plaats door bepaalde fysieke houdingen (liggend) in te nemen. Elke wijsheid kent daarbij een eigen fysieke houding. Die fysieke houdingen werken direct door in hoe we de wereld ervaren met de vijf verschillende wijsheden. Als we op basis van die fysieke houding naar buiten gaan en om ons heen kijken, zullen we ontdekken hoe de houdingen ons beïnvloeden in wat we waarnemen. Om die reden gaan we na het innemen van elke houding naar buiten om te ervaren hoe dat werkt.

Aanbod voor geïnteressseerden
Dit aanbod is vooral bedoeld voor degenen die redelijk gemotiveerd zijn om meer van de vijf wijsheden te weten te komen. Om mee te doen aan dit weekend is het nodig om een regelmatige vorm van meditatie te beoefenen. Uit eerdere weekenden blijkt dat mensen met een regelmatige meditatie ervaring aanzienlijk meer oppikken dan mensen die geen tot weinig ervaring met meditatie hebben. Het is niet nodig dat je over dit onderwerp al een oriëntatie cursus gedaan hebt, het kan wel handig zijn. Voor mensen die meedoen is het noodzakelijk dat ze het boek “Stralend in de wereld’ Een aantal teksten uit dat boek worden als voorbereiding voor het weekend gelezen/bestudeerd.

Kosten en dergelijke
De cursus vindt plaats in Zutphen in de Kuiperstraat. Er kunnen altijd maximaal 6 mensen aan het weekend meedoen. De plek is ongeveer 10 minuten lopen van het station. Het programma kost E 225,-. Bij dat bedrag zijn alle kosten inbegrepen, zoals achtergrondinformatie, koffie, thee, lunches op zaterdag en zondag, en op vrijdagavond en zaterdagavond een maaltijd. Op vrijdagavond wordt als maaltijd soep, sla en brood aangeboden. De maaltijd op zaterdagavond is vooral bedoeld als sociale gebeurtenis. Het is dan mogelijk elkaar op een meer informele en gemakkelijkere manier te ontmoeten, dan in het weekend zelf. Als het boek ‘Stralend in de wereld’ nog niet in je bezit is, is het nodig dat aan te schaffen (bij mij E 15,-; bij de boekhandel E 19.25). Voor meer informatie is het mogelijk te klikken op contact en daar je vraag te stellen. Voor mensen buiten Zutphen: er zijn veel BenB’s beschikbaar in Zutphen.

Een opzet van het weekend
Het programma voor het weekend ziet er meestal in grote lijnen als volgt uit:

Vrijdag
14.00 uur     Ontvangst, thee. Kennismaken

14.15 uur      Een korte introductie in het programma, korte inleiding in de vijf wijsheden.

14.45 uur       Koffie/thee

15.00 uur       Beoefenen eerste houding van de eerste wijsheid

15.45 uur       Naar buiten om te onderzoeken wat de effecten van die houding zijn betreffende onze ervaringen bu

16.30 uur       Thee/koffie, met elkaar doornemen van de verschillende ervaringen met de eerste wijsheid

17.15 uur       Korte pauze

17.45 uur       Avondmaaltijd

19.00 uur       Doornemen van de vijf wijsheden

20.30 uur       Einde dag

Zaterdag

Vanaf 9.00 uur Er is koffie en thee

9.30 uur         Begin van de zaterdag. Er is tijd om terug te komen op de ervaringen van vrijdag en de discussie over de vijf wijsheden.

10.00 uur       Beoefenen tweede houding van de tweede wijsheid

11.00 uur       Naar buiten om te onderzoeken wat de effecten van die houding zijn betreffende onze ervaringen buiten

11.45 uur       thee, koffie; met elkaar doornemen van de verschillende ervaringen met de derde wijsheid

12.30 uur       Lunch

13.45 uur       Het beoefenen van de derde houding van de derde wijsheid

14.45 uur      Naar buiten om te onderzoeken wat de effecten van die houding zijn betreffende onze ervaringen buiten

15.30 uur      Koffie/thee

15.45 uur     Thee, koffie; met elkaar doornemen van de verschillende ervaringen met de vierde wijsheid

16.30 uur      Afsluiting middag

17.45 uur      Avondmaaltijd, social

20.00 uur     Afsluiting (kan eerder)

Zondag

Vanaf 9.00 uur Er is koffie en thee

9.30 uur       Begin van de zaterdag. Er is tijd om terug te komen op de ervaringen van zaterdag

10.00 uur     Beoefenen vierde houding van de vierde wijsheid

11.00 uur     Naar buiten om te onderzoeken wat de effecten van die houding zijn betreffende onze ervaringen buiten

11.45 uur     thee, koffie; met elkaar doornemen van de verschillende ervaringen met de vierde wijsheid

12.30 uur     Lunch

13.45 uur     Het beoefenen van de vijfde houding van de vijfde wijsheid

14.45 uur     Naar buiten om te onderzoeken wat de effecten van die houding zijn betreffende onze ervaringen buiten

15.30 uur     Koffie/thee

15.45 uur     Thee, koffie; met elkaar doornemen van de verschillende ervaringen met de vijfde wijsheid

16.30 uur     Evaluatie weekend.

We kijken terug op het weekend. Allereerst is er een evaluatie van het weekend: hoe bevielen de ervaringen?  Wat ging goed, wat kan beter? En wat er nog meer gezegd moet worden!
Ook is het mogelijk om op basis van de ervaringen in dit weekend vervolgdagen of middagen te plannen om de opgedane kennis op te frissen en van diverse nuances te voorzien. Het is dan ook mogelijk om je in een specifieke wijsheid te verdiepen. Wensen daarover kunnen kenbaar gemaakt worden.

17.00 uur        Afsluiting weekend