Aanvullingen

Aanvullingen op het boek

Op deze pagina worden verschillende aanvullingen op het boek van Sebo Ebbens, ‘Op de golven van geboorte en dood’, aangeboden. Op dit moment zijn hier de Tibetaans boeddhistische perspectieven te vinden op wensen bij het levenseinde, abortus, euthanasie, orgaandonatie, zelfdoding en pijn medicatie. Zie hieronder. In de loop van de tijd zullen de onderwerpen worden uitgebreid. 

Boeddhistische perspectieven op belangrijke discussies rond leven en sterven

Een boeddhistisch perspectief op wensen voor het levenseinde

Binnen het boeddhistische perspectief op sterven is het mogelijk wensen te formuleren over hoe wij graag willen dat de anderen ons ondersteunen bij ons levenseinde en daarna. In deze tekst worden daartoe diverse suggesties gedaan. Na een inleiding worden besproken: mogelijke wensen vooraf aan ons sterven (1); mogelijke wensen wanneer ons sterven dichterbij komt (2); mogelijke wensen na ons sterven (3). Ook is er wat achtergrondinformatie (4).
Klik op wensen rond ons levenseinde voor de hele tekst. Het gaat om ongeveer 2600 woorden (ongeveer 5 A4-tjes). 

Een boeddhistisch perspectief op abortus

Het boeddhisme kent een eigen perspectief op abortus. Niet alle boeddhisten denken daarbij hetzelfde. Eerst wordt een (!) Tibetaans boeddhistisch perspectief op abortus gegeven met argumenten (1). Daarna wordt gekeken naar  wat de regels, wetten, afspraken zijn bij abortus in de Nederlandse situatie (2). Bij 3. wordt beschreven of en hoe deze twee verschillende perspectieven met elkaar te verbinden zijn. Tot slot wat bronnen en verwijzingen (4).
Klik op achtergrondinformatie abortus voor de hele tekst. Het gaat om ongeveer 1900 woorden (ruim 3 A4-tjes).

Een boeddhistisch perspectief op euthanasie

Het boeddhisme kent een eigen perspectief op euthanasie. Niet alle boeddhisten denken daarbij hetzelfde. Eerst wordt een (!) Tibetaans boeddhistisch perspectief op euthanasie gegeven met argumenten (1). Daarna wordt gekeken naar  wat de regels, wetten, afspraken zijn bij euthanasie in de Nederlandse situatie (2). Bij 3. wordt beschreven of en hoe deze twee verschillende perspectieven eventueel met elkaar te verbinden zijn. Tot slot wat bronnen en verwijzingen (4).
Klik op achtergrondinformatie euthanasie voor de hele tekst. Het gaat om ongeveer 1900 woorden (ruim 3 A4-tjes).

Een boeddhistisch perspectief op  orgaandonatie

Het boeddhisme heeft een eigen perspectief op orgaandonatie. Overigens denken niet alle boeddhisten daarbij hetzelfde. Daarom wordt eerst een (!) Tibetaans boeddhistisch perspectief op orgaandonatie gegeven met argumenten (1). Daarna wordt gekeken naar  wat de regels, wetten, afspraken zijn bij orgaandonatie in de Nederlandse situatie (2). Bij 3. wordt beschreven of en hoe deze twee verschillende perspectieven eventueel met elkaar te verbinden zijn. Tot slot wat bronnen en verwijzingen (4).
Klik op achtergrondinformatie orgaandonatie voor de hele tekst. Het gaat om ongeveer 1700 woorden (3 A4-tjes).

Een boeddhistisch perspectief op  zelfdoding

Het boeddhisme heeft een eigen perspectief op zelfdoding. Niet alle boeddhisten denken daarbij hetzelfde. Eerst wordt een (!) Tibetaans boeddhistisch perspectief op zelfdoding gegeven met argumenten (1). Daarna wordt gekeken naar wat de regels, wetten, afspraken zijn bij zelfdoding in de Nederlandse situatie (2). Bij 3. wordt beschreven of en hoe deze twee verschillende perspectieven eventueel met elkaar te verbinden zijn. Tot slot wat bronnen en verwijzingen (4).
Klik op achtergrondinformatie zelfdoding voor de hele tekst. Het gaat om ongeveer 1600 woorden (3 A4-tjes).

Een boeddhistisch perspectief op pijnmedicatie

Het boeddhisme heeft een eigen perspectief op pijnmedicatie. Overigens denken niet alle boeddhisten daarbij hetzelfde. Daarom wordt in de achtergrondinformatie eerst een (!) Tibetaans boeddhistisch perspectief op pijn medicatie gegeven met argumenten (1). Daarna wordt gekeken naar  wat de regels, wetten, afspraken zijn bij pijn medicatie in de Nederlandse situatie (2). Bij 3. wordt beschreven of en hoe deze twee verschillende perspectieven eventueel met elkaar te verbinden zijn. Tot slot wat bronnen en verwijzingen (4).
Klik op achtergrondinformatie pijnmedicatie voor de hele tekst. Het gaat om ongeveer 1800 woorden (ruim 3 A4-tjes).