Aanbod

Oriëntatiebijeenkomsten, verdieping, en individuele ondersteuning

Rond de boeken van Sebo Ebbens: ‘Op de golven van geboorte en dood. Goed leven en sterven in boeddhistisch perspectief’,  ‘de vijf Tibetaans boeddhistische wijsheden‘, en ‘vriendelijkheid en mededogen‘ (verschijnt later) worden diverse oriëntatie bijeenkomsten en cursussen aangeboden. Het aanbod gaat vooral over wat wij van de Tibetaans boeddhistische visie op goed leven en goed sterven kunnen leren. Deze Tibetaans boeddhistische visie wordt daarbij gebruikt als een spiegel voor de eigen situatie, niet als ‘waarheid’.
Het hieronder genoemde aanbod staat open voor iedereen (!). Klik op open activiteiten voor de open activiteiten die op dit moment gepland zijn of al lopen.

Het is mogelijk om op basis van onderstaande aanbod zelf een activiteit te organiseren. Het kan gaan van één middag of avond tot uitgebreide cursussen gedurende een aantal dagen of avonden. De cursussen kunnen ook via internet gegeven worden. Bij onderdeel 6 wordt iets gezegd over mogelijke kosten voor bijeenkomsten of cursussen.

Klik op contact om eventuele vragen te stellen, of een voorstel door te spreken.

1. Oriëntatie bijeenkomsten

Allereerst zijn er mogelijke oriëntatie bijeenkomsten. Meestal gaat het om één of twee middagen of avonden. Deze bijeenkomsten zijn te zien als een eerste algemene kennismaking met onderstaande onderwerpen, of apart, of in combinatie.

  • Beginselen van het (Tibetaans) boeddhisme;
  • De Tibetaanse visie op leven en sterven;
  • Vriendelijkheid en mededogen;
  • De vijf Tibetaanse wijsheden.

Het kan daarbij gaan een algemene lezing of inleiding van ongeveer 1 of 2 uur eventueel met korte beoefeningen of werkgroepen) tot een wat langere inleiding van 2 of 3 dagdelen. 

Uitbreiding oriëntatie bijeenkomsten
Deze oriëntatie bijeenkomst of bijeenkomsten zijn uit te breiden met een groot aantal gespreksonderwerpen. Dat geldt voor alle onderwerpen die hierboven staan. Bij de Tibetaanse visie op leven en sterven kan het ook gaan over de boeddhistische perspectieven op euthanasie, abortus, pijn-medicatie, orgaandonatie, of zelfdoding; of aan het professioneel begeleiden van stervenden. Al deze onderwerpen zijn te vinden op deze website (klik op aanvullingen). Er zijn kortom mogelijkheden genoeg. 

2. Verdieping van Tibetaanse visie op leven en sterven

Het is mogelijk verdiepingscursussen te organiseren over de Tibetaans boeddhistische visie op leven en sterven. Die cursussen gaan dieper in op de inhouden van het boek (de zes bardos met bijbehorende beoefeningen) en deze website (de aanvullende inhouden en de discussies). Bij een dergelijke cursus is het nodig het boek over ‘Leven en Sterven’ van Sebo Ebbens aan te schaffen.
Om de belangrijkste onderdelen van de visie op leven en sterven en de inhouden van de website door te spreken zijn er 3-8 dagen nodig, of 6-16 dagdelen (avonden?). Elke dagdeel bestaat uit 2,0 tot 2,5 uur. Natuurlijk is een selectie te maken. 

3. Verdieping van vriendelijkheid en mededogen

Zowel tijdens ons leven, als tijdens en na ons sterven, blijken vriendelijkheid en mededogen belangrijk. De reden daarvoor is dat we zowel tijdens ons leven als tijdens ons sterven moeten omgaan met wat zich aan ons voordoet. Dat is wat anders dan dat we ons verzetten tegen wat zich aan ons voordoet. Om dat te kunnen is het belangrijk vriendelijk en meedogend voor onszelf te zijn. Ook is het belangrijk vriendelijk en meedogend te zijn voor datgene en diegenen die we onderweg tegenkomen.
Aan dit onderwerp kan aan kleiner of groter aantal studiedagen besteed worden. De belangrijkste inhouden kunnen in ongeveer 3 studiedagen of 6 aparte dagdelen (avonden?) aan bod komen. Er zijn daarbij vier verschillende vormen van trainingen beschikbaar. Klik voor meer informatie over de verschillende vormen van vriendelijkheid en mededogen op vriendelijkheid en mededogen

4. Verdieping van de vijf Tibetaanse wijsheden

Ook is het mogelijk om aandacht te besteden aan de vijf Tibetaans boeddhistische wijsheden. Ook dit onderwerp blijkt belangrijk voor zowel een goed leven als goed sterven. De reden daarvoor is dat we door kennis van de vijf Tibetaanse wijsheden veel; beter weten hoe we met datgene wat we onderweg tegenkomen, kunnen omgaan. De Tibetaans boeddhistische visie stelt dat de vijf wijsheden dekkend zijn voor wat we tegen kunnen komen.
Het is mogelijk om aan dit onderwerp 2-5 dagen of 4 tot 10 dagdelen (avonden?) te besteden. Er zijn verschillende manieren om de vijf wijsheden/stijlen in ons dagelijks te brengen. Dat kan via inleidingen, discussie en reflectie. Het kan ook via beoefeningen. Voor diegenen die zich echt bij deze benadering betrokken voelen, is er nog een apart veridepingsaanbod. Bij deze cursus is in het algemeen gewenst het boek over de vijf wijsheden van Sebo Ebbens aan te schaffen. Klik voor meer informatie over de verschillende aspecten van de vijf wijsheden op vijf wijsheden

5. Persoonlijke begeleiding

Het is mogelijk om bij elk van de bovengenoemde onderwerpen persoonlijke begeleiding te krijgen. Dat kan gaan om een enkel gesprek; dat kan ook gaan om een langere periode, waarin specifieke onderwerpen rond leven en sterven, rond de vijf wijsheden, of rond vriendelijkheid en mededogen aan de orde kunnen komen. Kosten voor die begeleiding worden sterk bepaald door de persoonlijke situatie. 
Deze begeleiding heeft altijd (!) een boeddhistische insteek. 

6. Kosten

Openbare cursussen worden meestal via Nalandabodhi Nederland georganiseerd. In dat geval kost de deelname aan een studiedag of 2 dagdelen E 35,-. Studenten, 65+-ers en leden van Nalandabodhi Nederland krijgen dan nog korting. Mensen die aan een cursus van drie dagen of meer meedoen betalen E 30,-. Bij cursussen via internet zijn de bedragen lager omdat er geen huur betaald hoeft te worden. Het beleid bij Nalandabodhi Nederland is om de prijzen bewust laag te houden om toegang tot de studiedagen voor iedereen gemakkelijk te maken. Het is dan wel nodig om minstens ongeveer 10 deelnemers te hebben.
Voor groepen die bovenstaande onderwerpen graag in besloten kring willen bespreken (leesgroepen, studiegroepen, boeddhistische of spirituele organisaties, culturele centra, hospices, …) kan de prijs in onderling overleg vastgesteld worden. Het kan ook gaan over alleen reiskostenvergoedingen zodat de bijdragen van de deelnemers aan de eigen organisatie beschikbaar komen.

Contact

Klik op contact om in gesprek te gaan over de eigen wensen betreffende een bijeenkomst of cursus.