Aanbod

Oriëntatie-bijeenkomsten, uitbreiding- en verdiepings-cursussen en individuele ondersteuning


Rond het boek van Sebo Ebbens: ‘
Op de golven van geboorte en dood. Goed leven en sterven in boeddhistisch perspectief’ en rond deze website: ‘Goed Leven en Sterven‘ worden diverse oriëntatie bijeenkomsten en cursussen aangeboden. Een deel van het aanbod is openbaar toegankelijk. Klik op open activiteiten voor meer informatie over open activiteiten.
Het is ook mogelijk om zelf een activiteit te organiseren. Wel is daarvoor beperkt tijd beschikbaar. Het kan gaan om een enkele middag of avond (zie 1.), om kortere uitbreidingscursussen op de eerst avond (zie 2.), om langere verdiepingscursussen (zie 3.), om persoonlijke ondersteuning (zie 4.), en/of om cursussen rond de vijf Tibetaanse wijsheden (zie 5.). De vijf Tibetaanse wijsheden maken een belangrijk onderdeel uit van de Tibetaanse visie op leven en sterven. Bij 6. wordt iets gezegd over mogelijke kosten voor bijeenkomsten of cursussen. Het is altijd mogelijk om cursussen aan te passen aan eigen wensen. Klik op het mailcontact onderaan deze tekst voor eventuele vragen.

1. Oriëntatie bijeenkomsten

    Allereerst zijn er oriëntatie bijeenkomsten. Hier gaat het over één middag of avond of een beperkt aantal middagen of avonden. Deze bijeenkomsten zijn te zien als een eerste kennismaking met de Tibetaanse visie op leven en sterven, of als eerste kennismaking met het boek van Sebo Ebbens (zie hierboven de titel). Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld:

1. Een algemene lezing van ongeveer 1 uur. 
Het is mogelijk om een algemene inleiding te geven van ongeveer 1 uur over het boek of een meer algemene inleiding in de Tibetaans boeddhistische visie op leven en sterven. 

2. Een open avond of middag van ongeveer 2 uur.
Ook is het mogelijk om een inleiding te geven in de visie van de Tibetaanse boeddhisten op leven en sterven. Daarbij kan worden besproken en bediscussieerd hoe  de bardos beschouwd kunnen worden als overgangen tijdens ons leven, tijdens ons sterven en na ons sterven. Ook kan er worden ingegaan op hoe ons leven en sterven samenhangen.

3. Een vervolgavond of middag na de eerste avond.
Op een tweede bijeenkomst kunnen we wat dieper ingaan op vragen over de Tibetaans boeddhistische visie op leven en sterven. Belangrijk daarbij is de visie op ons sterven de kwaliteit van ons leven kan vergroten en andersom. Er zijn diverse opdrachten bij te doen. Een essentieel onderdeel van deze discussie is hoe belangrijk het is in  vriendschap met onszelf om te blijven gaan, ook als het leven intensief is of tegenzit.

4. Een tweede vervolgavond of middag.
Het is mogelijk om op een derde bijeenkomsten dieper in te gaan op een aantal beoefeningen, die ons of anderen kunnen helpen bij zowel ons leven als ons sterven. De beoefeningen zijn goed toegankelijke beoefeningen en ‘goed’ te doen. De deelnemers hoeven geen boeddhist te zijn.

De onderdelen 1 t/m 4 kunnen uiteraard worden gecombineerd. Ook kunnen ze aangepast worden aan eigen wensen.  

2. Uitbreidingscursussen

De hierboven genoemde oriëntatie bijeenkomsten zijn uit te breiden met belangrijke gespreksonderwerpen. Zo valt te denken aan:

5. Boeddhistisch perspectieven op belangrijke onderwerpen bij leven en dood.
Er zou aandacht besteed kunnen worden aan bijvoorbeeld boeddhistische perspectieven op euthanasie, abortus, pijn-medicatie, orgaandonatie, of zelfdoding. Deze onderwerpen zijn te vinden op deze website (klik op aanvullingen). Om de discussie daarover goed te kunnen voeren is het belangrijk een paar inzichten te hebben in de Tibetaans boeddhistische visie. Het zou dan kunnen gaan over bijvoorbeeld twee dagdelen: een dagdeel voor een algemene inleiding in de Tibetaanse visie op leven en sterven (zie onderdeel 1) en een dagdeel over één of meer van deze onderwerpen.

6. Voordelen en nadelen van deze visie.
Er zit een aantal haken en ogen aan de Tibetaans boeddhistische visie op leven en sterven. Ook zitten er een paar grote voordelen aan deze visie. De plussen en minnen zijn prima als gespreksonderwerp in te zetten. Een dergelijk gesprek kan direct aansluiten bij een oriëntatie bijeenkomst. Ook zijn dergelijke discussies te voeren bij bijvoorbeeld de inleiding in de zes bardos. Elders op deze website is al een tweetal  gespreksonderwerpen vermeld. Klik op in in gesprek. Er komen er meer.

3. Verdiepingscursussen

Ook zijn er verdiepingscursussen mogelijk. Die cursussen gaan veel dieper in op de inhouden van het boek (de zes bardos met bijbehorende beoefeningen, de zes overgangssituaties in de cyclus van leven en sterven) en de website (de aanvullende inhouden en de discussies). Dergelijke cursussen zullen meestal plaats vinden in weekenden. Om alle belangrijke onderdelen door te kunnen spreken zullen er ongeveer 5-8 dagen nodig zijn. Elke dag kent dan twee dagdelen van 2,5 uur. Natuurlijk is het mogelijk een selectie te maken voor 3-5 dagen. In elk geval zullen altijd de zes bardos onderdeel zijn van deze verdiepingscursus.

7. Het bestuderen van de zes bardos.
In het boek kent elke bardo een eigen hoofdstuk en kent elke bardo eigen beoefeningen. Klik voor de samenvatting van de theorie van het boek op theorie en voor een overzicht van de 21 beoefeningen in het boek op beoefeningen.
De zes bardos met bijbehorende vragen zijn: de natuurlijke bardo van ons leven (ons huidige bestaan: hoe bevorderen we de kwaliteit daarvan?); de bardo van meditatie (hoe helpt de beoefening van meditatie ons bij ons leven en ons sterven?); de bardo van slapen en dromen (wat gebeurt er tijdens onze slaap en tijdens onze dromen en hoe kunnen we die zo inzetten dat ze ons ondersteunen bij de kwaliteit van ons leven en ons sterven); de bardo van pijnlijk sterven (de fase van ons sterven: wat gebeurt daar precies? Hoe kunnen we ons daar op voorbereiden? Wat kunnen anderen voor ons doen?); de heldere bardo van dharmata (de fase direct na ons sterven. In deze bardo kunnen we de cyclus van lijden stoppen: hoe kunnen we ons daarop voorbereiden? Wat kunnen anderen voor ons doen?); en de karmische bardo van worden (de fase waarin we op zoek gaan naar een wedergeboorte. Wat kunnen wij daar zelf doen en wat kunnen de achterblijvers voor ons doen?).
Daarnaast zijn er op deze website aanvullingen van het boek te vinden (klik op aanvullingen). Ook zijn er belangrijke gespreksonderwerpen (klik op in gesprek) om te bespreken. 

4. Persoonlijke ondersteuning

Het is mogelijk om mensen individueel te ondersteunen bij hun persoonlijke situatie rond leven en sterven. Het kan bijvoorbeeld gaan over begeleiding bij het verlies van een geliefde. 

8. Individuele begeleiding
De individuele begeleiding kan gaan over een kort gesprek op een middag of avond. Het kan ook plaats vinden gedurende een langere periode. 

5. Cursussen rond de vijf Tibetaans boeddhistische wijsheden

In de verschillende bardos spelen de vijf Tibetaans boeddhistische wijsheden een belangrijke rol. Sebo Ebbens heeft over dit onderwerp een boek geschreven: ‘Stralend in de Wereld’. Dat boek is ook uitgegeven bij Asoka. Het boek is vooral geschreven om de kwaliteit van ons leven te bevorderen. Inzicht in de vijf wijsheden helpt ons zowel tijdens ons leven als tijdens en na ons sterven. 

9. De vijf Tibetaanse wijsheden
Aan dit onderwerp kan een aparte studiedag besteed worden om een goede eerste indruk te krijgen. Het is ook mogelijk om daaraan een aantal dagen of zelfs één of meer weekenden te besteden.

6. Kosten 

Openbare cursussen zullen vaak via Nalandabodhi Nederland worden aangeboden. In dat geval kost de deelname aan een dergelijke studiedag E 35,-. Studenten, 65+-ers en leden van Nalandabodhi Nederland krijgen dan nog korting. Mensen die drie dagen of meer meedoen betalen E 30,-. Het beleid bij Nalandabodhi Nederland is om de prijzen bewust laag te houden om toegang tot de studiedagen voor iedereen gemakkelijk te maken. Het is dan wel nodig minstens 10 deelnemers te hebben. Voor groepen die het onderwerp ‘leven en sterven’ graag in besloten kring willen bespreken (leesgroepen, studiegroepen, boeddhistische of meer algemeen spirituele organisaties, hospices, …) kan de prijs in onderling overleg vastgesteld worden. Dat geldt ook voor mensen die graag bij thema’s rond leven en sterven begeleid willen worden, bijvoorbeeld in geval van verlies.

Klik op contact om wensen betreffende een cursus te mailen of daarover een gesprek te beginnen.