Aanbod

Oriëntatiebijeenkomsten, verdieping, en individuele ondersteuning

Rond de boeken van Sebo Ebbens: ‘Op de golven van geboorte en dood. Goed leven en sterven in boeddhistisch perspectief’,  ‘Stralend in de wereld, de vijf Tibetaans boeddhistische wijsheden‘, en het in januari 2022 te verschijnen boek ‘Vriendelijk en vol mededogen‘ worden diverse oriëntatie bijeenkomsten en cursussen aangeboden. Het hieronder genoemde aanbod staat open voor iedereen.
Klik op open activiteiten voor die activiteiten die gepland zijn of al lopen.

Het is mogelijk om op basis van dit aanbod zelf een activiteit te organiseren. Het kan gaan van één middag of avond tot uitgebreide cursussen gedurende een aantal dagen of avonden. De cursussen kunnen ook via internet gegeven worden. Bij onderdeel 6 wordt iets gezegd over mogelijke kosten voor bijeenkomsten of cursussen.
Klik op contact voor eventuele vragen, of een voorstel door te spreken.

1. Oriëntatie bijeenkomsten

Allereerst zijn er over de verschillende onderwerpen oriëntatie bijeenkomsten. Meestal gaat het om één of twee middagen of avonden. Deze bijeenkomsten zijn te zien als een eerste algemene kennismaking met onderstaande onderwerpen, of apart, of in combinatie.

  • Beginselen van het (Tibetaans) boeddhisme. Dat kan o.a. via een cursus over het levensrad;
  • De Tibetaanse visie op leven en sterven;
  • Vriendelijk en meedogend;
  • De vijf Tibetaanse stijlen/wijsheden.

Het kan daarbij gaan een algemene lezing of inleiding van ongeveer 1 of 2 uur, eventueel met korte beoefeningen, of een  wat langere inleiding van 2 dagdelen. 

2. De Tibetaanse visie op leven en sterven

Het is mogelijk om cursussen te organiseren over de Tibetaans boeddhistische visie op leven en sterven. Die cursussen gaan dieper in op de inhouden van het boek (de zes bardos met bijbehorende beoefeningen) en deze website (de aanvullende inhouden en de discussies). Bij een dergelijke cursus is het nodig het boek ‘Op de golven van geboorte en dood‘ van Sebo Ebbens aan te schaffen.
Om de belangrijkste onderdelen van de visie op leven en sterven en de inhouden van de website door te spreken zijn er 3-6 dagen nodig, of 6-12 dagdelen (avonden?). Elke dagdeel bestaat uit 2,0 tot 2,5 uur. Natuurlijk is het mogelijk een selectie uit het grote aantal onderwerpen te maken. Ook kunnen extra onderwerpen worden toegevoegd als discussies over euthanasie, zelfdoding, abortus, het formuleren van wensen rond het levenseinde, of (professionele) standaarden bij het ondersteunen van een ernstig zieke of stervende. Klik daarvoor op aanvullingen.

3. Vriendelijkheid en mededogen

Het is mogelijk om cursussen te organiseren over vriendelijkheid en mededogen. Die cursussen gaan dieper in op de inhouden van het boek over vriendelijkheid en mededogen. Bij een dergelijke cursus is het meestal nodig het boek ‘Vriendelijk en vol mededogen‘ van Sebo Ebbens aan te schaffen. Soms is het mogelijk om met deelteksten te werken.
Zowel tijdens ons leven, als tijdens en na ons sterven, blijken vriendelijkheid en mededogen belangrijk. De belangrijkste reden daarvoor is dat het meestal het beste is om te herkennen en erkennen wat zich aan ons voordoet, en daar direct mee om te gaan. Dat is wat anders dan dat we ons er tegen verzetten. Om dat te kunnen is het belangrijk vriendelijk en meedogend te zijn.
Het is mogelijk aan dit onderwerp een kleiner of groter aantal studiedagen te besteden. De belangrijkste inhouden kunnen in ongeveer 3 studiedagen of 6 aparte dagdelen (avonden?) aan bod komen. Maar het is ook mogelijk dat op regelmatige grondslag gedurende langere tijd te doen. Klik voor meer informatie over de verschillende mogelijkheden om hier aandacht aan te besteden op vriendelijk en meedogend.

4. Verdieping van de vijf Tibetaanse stijlen/wijsheden

Het is ook mogelijk om uitgebreid aandacht te besteden aan de vijf Tibetaans boeddhistische stijlen/wijsheden. Ook dit onderwerp kan ons helpen bij zowel een goed leven als goed sterven. De reden daarvoor is dat we door kennis van de vijf Tibetaanse wijsheden beter weten hoe we met datgene wat en degene die we onderweg tegenkomen, kunnen omgaan. De Tibetaans boeddhistische visie stelt dat ieder mens deze vijf stijlen/wijsheden bezit. Het doel is om die voor onszelf (met elk bijbehorende emoties) helder te krijgen, en die vorm te geven in het dagelijkse leven. Omdat ook anderen die vijf stijlen/wijsheden bezitten, kunnen we op basis van onze kennis en inzichten daarover, en op basis van onze vriendelijkheid verbinding met hen maken.
Het is mogelijk om aan dit onderwerp 2-5 dagen (4 tot 10 dagdelen als het middagen of avonden betreft) te besteden. het kan ook veel uitgebreider. 

Er zijn verschillende manieren om de vijf wijsheden/stijlen in ons dagelijks te brengen. Dat kan via inleidingen, discussies en reflecties. Het kan ook via beoefeningen. Bij een cursus die wat meer tijd neemt, is het noodzakelijk het boek ‘Stralend in de wereld’ van Sebo Ebbens aan te schaffen. 

Klik voor wat uitgebreidere informatie over het aanbod rond de vijf stijlen/wijsheden op aanbod vijf stijlen/wijsheden. Klik voor meer achtergrondinformatie over de vijf stijlen/wijsheden op inleiding in de vijf stijlen/wijsheden. 

5. Persoonlijke begeleiding

Het is mogelijk om bij elk van de bovengenoemde onderwerpen persoonlijke begeleiding te krijgen. Dat kan gaan om een enkel gesprek; dat kan ook gaan om een langere periode, waarin specifieke onderwerpen rond leven en sterven, rond de vijf wijsheden, of rond vriendelijkheid, mededogen, en menselijkheid aan de orde kunnen komen. Kosten voor die begeleiding worden sterk bepaald door de persoonlijke situatie. 
De begeleiding heeft altijd (!) een boeddhistische insteek. 

6. Kosten

Openbare cursussen worden vaak via Nalandabodhi Nederland georganiseerd. In dat geval kost de deelname aan een dag (2 dagdelen) E 35,-. Studenten, 65+-ers en leden van Nalandabodhi Nederland krijgen dan nog korting, evenals mensen die aan meerdere dagen als deelnemer meedoen. Bij cursussen via internet of bij huiskamergroepen zijn de bedragen vaak lager omdat er geen huur betaald hoeft te worden (vaak E 10,-). Het beleid bij Nalandabodhi Nederland is om de prijzen bewust laag te houden om de cursussen voor iedereen zo toegankelijk mogelijk te maken. Ook gebrek aan geld is nooit een probleem. Het is dan wel nodig om minstens ongeveer 10 deelnemers te hebben.
Voor groepen die bovenstaande onderwerpen graag in besloten kring willen bespreken (leesgroepen, studiegroepen, boeddhistische of spirituele organisaties, culturele centra, hospices, …) kan de prijs in onderling overleg vastgesteld worden. Het kan dan ook gaan over alleen reiskostenvergoedingen bijvoorbeeld wanneer mogelijke bijdragen van deelnemers voor de eigen organisatie belangrijk zijn. 

Contact

Klik op contact om in gesprek te gaan over de eigen wensen betreffende een bijeenkomst of cursus.