Aanbod

Oriëntatiebijeenkomsten, verdieping, en individuele ondersteuning

Rond het boek van Sebo Ebbens: ‘Op de golven van geboorte en dood. Goed leven en sterven in boeddhistisch perspectief’, rond deze website: ‘Goed Leven en Sterven‘ en rond twee onderwerpen namelijk ‘Vriendelijkheid en mededogen’, en ‘de vijf Tibetaans boeddhistische wijsheden‘ worden diverse oriëntatie bijeenkomsten en cursussen aangeboden. Het aanbod gaat vooral over wat wij over de Tibetaans boeddhistische visie op leven en sterven en de consequenties daarvan kunnen leren. Deze visie wordt in cursussen gebruikt als een spiegel, niet als ‘de waarheid’.
Het hieronder genoemde aanbod staat open voor iedereen (!). Klik op open activiteiten voor de open activiteiten die op dit moment gepland zijn of al lopen.

Het is ook mogelijk om zelf een activiteit te organiseren. Het kan gaan om één of twee middagen of avonden gedurende een korte periode (zie 1), om verdiepingscursussen gedurende een langere periode (zie 2), of om verdieping van twee belangrijke aspecten van leven en sterven: de ontwikkeling of versterking van mededogen (zie 3), en kennis van de vijf Tibetaanse wijsheden (zie 4). Bij onderdeel 5 wordt iets gezegd over mogelijke kosten voor bijeenkomsten of cursussen. Het is altijd mogelijk om cursussen aan te passen aan eigen wensen. 

Klik op contact om Uw vragen te stellen, Uw opmerkingen te maken of Uw voorstel door te spreken.

1. Oriëntatie bijeenkomsten

Allereerst zijn er de oriëntatie bijeenkomsten. Meestal gaat het om één of twee middagen of avonden. Deze bijeenkomsten zijn te zien als een eerste algemene kennismaking met het (Tibetaans) boeddhisme en/of eerste kennismaking met de Tibetaanse visie op leven en sterven. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld: een algemene lezing van ongeveer 1 uur (inleiding met korte vragen en antwoorden) of 2 uur (met uitgebreide vragen en antwoorden) over het (Tibetaans) boeddhisme; een algemene lezing van 1 of 2 uur over de Tibetaans boeddhistische versie op leven en sterven. Daarna is het mogelijk één of twee vervolgmiddagen of avonden na een eerste bijeenkomst te organiseren. De te kiezen onderwerpen zullen sterk afhankelijk zijn van de belangstelling van de deelnemers en de vragen die er bij hen leven.

Uitbreiding oriëntatie bijeenkomsten
Deze oriëntatie bijeenkomst of bijeenkomsten zijn uit te breiden met een groot aantal gespreksonderwerpen. Dat geldt zowel voor de algemene inleidingen in het (Tibetaans) boeddhisme als voor inleidingen in de Tibetaans boeddhistische visie op leven en sterven. Zo kan er zowel een verdieping plaats vinden in het (Tibetaans) boeddhisme als in de Tibetaans boeddhistische visie op leven en sterven. Bij dat laatste kan er bijvoorbeeld aandacht besteed worden aan de boeddhistische perspectieven op euthanasie, abortus, pijn-medicatie, orgaandonatie, of zelfdoding; of aan het professioneel begeleiden van stervenden. Al deze onderwerpen zijn te vinden op deze website (klik op aanvullingen). Er zijn mogelijkheden genoeg. 

2. Mogelijkheden tot verdieping

Het is mogelijk verdiepingscursussen te organiseren over de Tibetaans boeddhistische visie op leven en sterven. Die cursussen gaan dieper in op de inhouden van het boek (de zes bardos met bijbehorende beoefeningen) en deze website (de aanvullende inhouden en de discussies). Bij een dergelijke cursus is het nodig het boek aan te schaffen.
Om de belangrijkste onderdelen van het boek en de website door te kunnen spreken zijn er 3-8 dagen nodig. Elke dag kent dan twee dagdelen van 2,5 uur. Natuurlijk is het mogelijk daaruit een selectie te maken. In elk geval zullen in dit geval de zes bardos altijd onderdeel zijn van deze verdieping. Het is ook mogelijk in elk geval een deel van deze verdiepingscursussen via internet (zoom) te doen.

3. De ontwikkeling van mededogen

Naast een cursus over leven en sterven is het ook mogelijk om in een cursus of vervolgcursus aandacht te geven aan vriendelijkheid en mededogen. Zowel tijdens ons leven, als tijdens en na ons sterven, blijken vriendelijkheid en mededogen een belangrijke rol te spelen. Dat onderwerp komt sterk naar voren als we de bardos bespreken. De reden daarvoor is dat we moeten omgaan met wat zich aan ons voordoet in plaats van dat we ons verzetten tegen of onze projecties loslaten op wat zich aan ons voordoet. Om dat te kunnen is het belangrijk vriendelijk en meedogend voor onszelf te zijn. Ook is het belangrijk vriendelijk en meedogend te zijn voor datgene en diegenen die we onderweg tegenkomen.
Aan dit onderwerp kan aan kleiner of groter aantal studiedagen besteed worden. De belangrijkste inhouden kunnen in 2-3 studiedagen of avonden aan bod komen. Er zijn daarbij vier verschillende vormen van trainingen beschikbaar. Klik voor meer informatie over de verschillende vormen van vriendelijkheid en mededogen op vriendelijkheid en mededogen. Over dit onderwerp wordt op dit moment door Sebo Ebbens een boek geschreven. Dat komt in Januari 2022 uit bij Asoka. 

4. De vijf Tibetaanse wijsheden

Ook is het mogelijk om aandacht te besteden aan de vijf Tibetaans boeddhistische wijsheden. Dit onderwerp blijkt net als vriendelijkheid en mededogen een belangrijke rol te spelen tijdens zowel ons leven als tijdens en na ons sterven. Sebo Ebbens heeft over dit onderwerp een boek geschreven: ‘Stralend in de Wereld. De vijf Tibetaanse wijsheden in het dagelijks leven’. Dat boek is uitgegeven bij Asoka. 
Ook aan dit onderwerp kan een aparte studie(mid)dag besteed worden om een goede eerste indruk te krijgen. Ook is het mogelijk om aan dit onderwerp een aantal dagen te besteden. Klik voor meer informatie over de verschillende aspecten van de vijf wijsheden op vijf wijsheden

5. Kosten

Openbare cursussen zullen vaak via Nalandabodhi Nederland worden aangeboden. In dat geval kost de deelname aan een dergelijke studiedag meestal E 35,-. Studenten, 65+-ers en leden van Nalandabodhi Nederland krijgen dan nog korting. Mensen die drie dagen of meer meedoen betalen E 30,-. Bij cursussen via internet zijn de bedragen vaak lager omdat er geen huur betaald hoeft te worden. Het beleid bij Nalandabodhi Nederland is om de prijzen bewust laag te houden om toegang tot de studiedagen voor iedereen gemakkelijk te maken. Het is dan wel nodig minstens 10 deelnemers te hebben.
Voor groepen die het onderwerp ‘leven en sterven’ graag in besloten kring willen bespreken (leesgroepen, studiegroepen, boeddhistische of spirituele organisaties, culturele centra, hospices, …) kan de prijs in onderling overleg vastgesteld worden. Het kan ook alleen gaan over reiskostenvergoedingen zodat de gelden van de deelnemers aan de organisatie beschikbaar komen.

Contact

Klik op contact om in gesprek te gaan over de eigen wensen betreffende een bijeenkomst of cursus.