Aanbod

Oriëntatiebijeenkomsten, verdieping, en individuele ondersteuning

Rond het boek van Sebo Ebbens: ‘Op de golven van geboorte en dood. Goed leven en sterven in boeddhistisch perspectief’ en rond deze website: ‘Goed Leven en Sterven‘ worden diverse oriëntatie bijeenkomsten en cursussen aangeboden. Het gaat dan vooral over wat wij in de discussies over de Tibetaans boeddhistische visie op leven en sterven kunnen leren. De visie wordt in cursussen gebruikt als een spiegel, niet als ‘de waarheid’.
Het hieronder genoemde aanbod staat open voor iedereen (!). Klik op open activiteiten voor de open activiteiten die op dit moment lopen.

Het is ook mogelijk om zelf een activiteit te organiseren. Het kan gaan om één of twee middagen of avonden gedurende een korte periode (zie 1), om verdiepingscursussen gedurende een langere periode (zie 2), of om verdieping van twee belangrijke aspecten van leven en sterven: de ontwikkeling of versterking van mededogen (zie 3), en kennis van de vijf Tibetaanse wijsheden (zie 4). Ook is het mogelijk persoonlijke ondersteuning te vragen (zie 5). Bij onderdeel 6 wordt iets gezegd over mogelijke kosten voor bijeenkomsten of cursussen.
Het is altijd mogelijk om cursussen aan te passen aan eigen wensen.

Klik op het mailcontact onderaan deze tekst voor eventuele vragen.

1. Oriëntatie bijeenkomsten

Allereerst zijn er de oriëntatie bijeenkomsten. Meestal gaat het om één of twee middagen of avonden. Deze bijeenkomsten zijn te zien als een eerste kennismaking met de Tibetaanse visie op leven en sterven. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld: een algemene lezing van ongeveer 1 uur (inleiding) of 2 uur (met vragen en antwoorden); eventueel één of twee vervolgmiddagen of avonden na een eerste bijeenkomst.

Uitbreiding oriëntatie bijeenkomsten
Dergelijke oriëntatie bijeenkomsten zijn uit te breiden met diverse gespreksonderwerpen. Zo is er te denken aan diverse beoefeningen of opdrachten uit het boek; of aan boeddhistisch perspectieven op belangrijke onderwerpen bij leven en dood. Zo kan er aandacht besteed worden aan bijvoorbeeld boeddhistische perspectieven op euthanasie, abortus, pijn-medicatie, orgaandonatie, of zelfdoding. Deze onderwerpen zijn te vinden op deze website (klik op aanvullingen). Ook is het mogelijk het met elkaar te hebben over de voor- en nadelen van deze manier van denken. Klik bijvoorbeeld voor onderwerpen op in in gesprek. Mogelijkheden genoeg. 

2. Mogelijkheden tot verdieping

Ook is het mogelijk verdiepingscursussen te organiseren. Die cursussen gaan dieper in op de inhouden van het boek (de zes bardos met bijbehorende beoefeningen) en deze website (de aanvullende inhouden en de discussies). Bij een dergelijke cursus is het nodig het boek aan te schaffen.
Om de belangrijkste onderdelen door te kunnen spreken zijn er 5-8 dagen nodig. Elke dag kent dan twee dagdelen van 2,5 uur. Natuurlijk is het mogelijk daaruit een selectie te maken. In elk geval zullen in dit geval de zes bardos altijd onderdeel zijn van de cursus. Het is mogelijk in elk geval een deel van deze verdiepingscursussen via internet te doen.

Om een indruk te krijgen van de mogelijkheden: klik voor de samenvatting van de theorie van het boek op theorie; en voor een overzicht van de 21 beoefeningen in het boek op beoefeningen.
Daarnaast zijn er op deze website aanvullingen van het boek te vinden (klik op aanvullingen). Ook zijn er gespreksonderwerpen die met elkaar besproken kunnen worden. Klik voor meer informatie op in gesprek.

3. De ontwikkeling van mededogen

In de bardos zowel die van ons leven, als die rond ons sterven, spelen vriendelijkheid en mededogen een belangrijke rol. De veronderstelling in alle bardos is dat we moeten (leren) omgaan met wat zich aan ons voordoet in plaats van dat we onze projecties loslaten op wat zich aan ons voordoet. Om dat te kunnen moeten we allereerst vriendelijk en daarnaast meedogend voor onszelf zijn. Ook moeten we vriendelijk en meedogend zijn voor diegenen die we Aan dit onderwerp kan aan aantal studiedagen besteed worden. De belangrijkste inhouden kunnen in 3 studiedagen aan bod komen. Omdat er vier verschillende vormen van trainingen in vriendelijkheid en mededogen zijn, is het ook mogelijk er uitgebreider aandacht aan te besteden. Maar het is natuurlijk mogelijk om er eerst ter oriëntatie één of twee middagen of avonden aan te besteden.

Klik voor meer informatie over de verschillende vormen van mededogen op vriendelijkheid en mededogen

4. De vijf Tibetaanse wijsheden

In de verschillende bardos spelen ook de vijf Tibetaans boeddhistische wijsheden een belangrijke rol. Sebo Ebbens heeft over dit onderwerp een boek geschreven: ‘Stralend in de Wereld. De vijf Tibetaanse wijsheden in het dagelijks leven’. Ook dat boek is uitgegeven bij Asoka. Dat boek is vooral geschreven om de kwaliteit van ons leven te bevorderen. Maar ook in de bardos rond het sterven komen we deze vijf wijsheden tegen. Aan dit onderwerp kan een aparte studie(mid)dag besteed worden om een goede eerste indruk te krijgen. Ook is het mogelijk om aan dit onderwerp een aantal dagen of één of meer weekenden te besteden. 

Klik voor meer informatie over de verschillende aspecten van de vijf wijsheden op vijf wijsheden

5. Persoonlijke ondersteuning

Het is mogelijk om mensen individueel te ondersteunen bij hun persoonlijke situatie rond leven en sterven. Het kan bijvoorbeeld gaan over begeleiding bij het verlies van een geliefde. De individuele begeleiding kan een kort gesprek op een middag of avond betreffen. Het kan ook gaan over gesprekken gedurende een langere periode. 

6. Kosten

Openbare cursussen zullen vaak via Nalandabodhi Nederland worden aangeboden. In dat geval kost de deelname aan een dergelijke studiedag E 35,-. Studenten, 65+-ers en leden van Nalandabodhi Nederland krijgen dan nog korting. Mensen die drie dagen of meer meedoen betalen E 30,-. Het beleid bij Nalandabodhi Nederland is om de prijzen bewust laag te houden om toegang tot de studiedagen voor iedereen gemakkelijk te maken. Het is dan wel nodig minstens 10 deelnemers te hebben. Voor groepen die het onderwerp ‘leven en sterven’ graag in besloten kring willen bespreken (leesgroepen, studiegroepen, boeddhistische of spirituele organisaties, culturele centra, hospices, …) kan de prijs in onderling overleg vastgesteld worden. Dat geldt ook voor mensen die graag rond leven en sterven begeleid willen worden, bijvoorbeeld in geval van verlies.

Contact

Klik op contact om over de eigen wensen betreffende een middag of avond of cursus te mailen of daarover in gesprek te gaan.