Aanbod vriendelijkheid en mededogen

Algemene cursussen

Over vriendelijkheid en mededogen is een groot aantal cursussen beschikbaar. Allereerst is er het boek van Sebo Ebbens ‘Vriendelijk en vol mededogen‘. Op basis daarvan kunnen er natuurlijk cursussen gegeven worden. Het boek komt waarschijnlijk in Mei 2022 uit.
Daarnaast kunnen er een groot aantal andere cursussen gegeven worden, los van het boek. Hieronder staat een aantal mogelijkheden genoemd. Van elk onderwerp hieronder genoemd is schriftelijk materiaal beschikbaar.

1. De 59 spreuken van Alisha
Atisha leefde in de 11e eeuw en heeft de 59 spreuken samengeteld die tezamen de ontwikkeling van vriendelijkheid en mededogen verder ontwikkelen en versterken. Die spreuken zijn ook in onze tijd nog vol geldig. De tonglen beoefening (zie tonglen) is een beoefening die op deze spreuken is gebaseerd. Een deel van de spreuken zijn praktische spreuken die direct inzetbaar zijn. Een ander deel van de spreuken gaat meer over onze grondhouding van waaruit we ons mededogen vormgeven. Van het eerste is een voorbeeld te vinden op de website toegepast boeddhisme. Klik op vijf spreuken voor meer informatie. De tweede serie spreuken gaan over hoe noodzakelijk het is om onszelf minder belangrijk te maken als we anderen willen helpen. De visie daar is dat we minder grond onder onze voeten hebben dan we vaak denken. Als we dat inzien is het gemakkelijker om vriendelijk en meedogend te zijn voor anderen.
Van deze tekst is een apart boekje verkrijgbaar geschreven door Sebo Ebbens: ‘De 59 spreuken van Atisha‘. Het is een boekje kent een A-5 formaat en bestaat uit ongeveer 90 bladzijden. Na de zomer kan iedereen dat boekje aanschaffen. Het kost E 10,- excl. verzendkosten.

2. De 8 coupletten van Langri Tangpa
Langri Tangpa leefde in dezelfde tijd als Atisha. Hij schreef 8 coupletten waarin hij advies geeft over de verschillende facetten van mededogen. Omdat het ‘slechts’ over 8 coupletten van 4-5 regels gaat, is zijn benadering een meer compacte benadering naar vriendelijkheid en mededogen dan de ontwikkeling van het mededogen via de 59 spreuken van Atisha. De basis in de benadering van Langri Thangpa is tweeledig:

  1. Het gaat er allereerst om dat we onszelf vertrouwd maken met dat wij en de ander gelijkwaardig zijn. 
  2. Het gaat er daarna om dat we onszelf vertrouwd maken met het uitwisselen van zelf en ander. Dat betekent dat het belangrijk is tonglen te beoefenen 

De eerste 6 coupletten gaan over het eerste. Het 7e couplet gaat over het tweede. Het 8e couplet gaat erover dat we onszelf minder serieus moeten nemen. Beter: wel serieus maar niet te serieus. Hoofdstuk 2 van het boek van Sebo Ebbens ‘Vriendelijk en vol mededogen‘ gaat ook over deze tekst. Zolang het boek nog niet uit is, is van deze tekst een korte samenvatting beschikbaar.  

3. De 6 paramitas van Shantideva
Shantideva leefde in de 8e eeuw. Hij gaf les op de toen beroemde universiteit van Nalanda in Noord India. Hij gaf daar les over de zes paramitas, de zes vaardige handelwijzen. Paramita (een Sanskriet woord) betekent een ego-overstijgende handeling. Para staat voor overstijgend, mita staat voor handeling. Als een handeling ego-overstijgend is, kunnen we beter zien wie de ander is . Dan kunnen we ook beter  zien wat de ander nodig heeft, en doen we waarschijnlijk wat nodig is om te doen.
De zes vaardige handelwijzen zijn: vrijgevigheid, discipline (hier betekent discipline: werken vanuit aandacht), geduld (wachten tot de ander er klaar voor is), vreugdevolle inspanning, meditatie in actie en intelligentie (in het Sanskriet Prajna. Dat betekent: de intelligentie om in te zien wat nodig is om te doen). Hoofdstuk 3 van wetboek van Sebo Ebbens gaat ook over deze tekst. Zolang het boek nog niet uit is, is van deze tekst een korte samenvatting beschikbaar. 

4. De 7 fasen in de ontwikkeling van mededogen
Dit aanbod wordt binnenkort toegevoegd. De belangrijke doelen bij deze fasen is dat we proberen vrijgeviger te zijn met wat we graag voor onszelf hebben, wat we goed en aangenaam voor onszelf vinden; en tegelijkertijd proberen om vriendschap te sluiten met wat we onaangenaam vinden.