Aanbod vijf stijlen/wijsheden

Algemene cursussen

Om meer te weten te komen over de vijf Tibetaanse wijsheden is het allereerst mogelijk om een inleidende cursus over die wijsheden te volgen. Een eerste kennismaking is mogelijk in een middag of avond van 2 uur. Het is ook mogelijk er één dag voor uit te trekken. Een uitgebreidere kennismaking kan in een cursus van ongeveer 6 of 7 dagdelen. Een ‘dagdeel’ is meestal 2 uur, via internet vaak 1,5 uur. Een langere cursus geeft de mogelijkheid wat dieper in te gaan op wat de stijlen/wijsheden voor de deelnemers betekenen, zowel voor zichzelf als in de omgang met anderen. Bij een cursus van 6 of 7 dagdelen is het noodzakelijk om het boek over de vijf wijsheden ‘Stralend in de wereld‘ aan te schaffen. De teksten in het boek zijn dan de basis van de cursus. Klik voor meer informatie over de vijf stijlen/wijsheden op inleiding in de vijf stijl/wijsheden op de website ’toegepast-boeddhisme’.

Het is mogelijk om na zo’n oriëntatie cursus regelmatig momenten te organiseren waarop de deelnemers in staat worden gesteld hun ervaringen met de vijf stijlen/wijsheden in hun dagelijkse leven met elkaar door te spreken. Het is goed om dat te doen; de diepte van de vijf stijlen/wijsheden is namelijk groot, en de toepassingen zijn breed. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om over de vijf stijlen/wijsheden te spreken in termen van de te gebruiken taal, in de emoties waarin de stijlen/wijsheden zich ook kunnen manifesteren, in de wijze van kleding, in de vorm van soorten muziek, in non-verbale uitingsvormen, of eventueel zelfs in de inrichting van iemands huis. Het helpt om dergelijke gesprekken te voeren en ervaringen uit te wisselen en op die manier met de vijf stijlen/wijsheden verder vertrouwd te raken. Daar de tijd voor nemen helpt om de diepte en uitgestrektheid van de vijf wijsheden/stijlen in te zien. 

 

Verdiepingscursussen

Voor diegenen die sterk in de vijf wijsheden geïnteresseerd zijn en die dit een interessante manier van werken vinden, is het mogelijk de diepte in te gaan. Bij deze verdieping ligt de klemtoon op de directe ervaring van de vijf wijsheden, en op nagaan wat dat voor onszelf betekent en wat dat voor anderen betekent. Deze verdieping vindt plaats tijdens een uitgebreid weekend. Om aan deze cursus gelden mee te doen gelden vier voorwaarden:

  1. Het is nodig om tijdens de drie verdiepingsdagen vol aanwezig te zijn. De reden daarvoor is dat de directe ervaring met de wijsheden alleen vorm krijgt in een ‘retreat-achtig’ setting. Het is niet mogelijk om deels aanwezig te zijn.
  2. Het is nodig om een echte interesse in de stijlen/wijsheden te hebben;
  3. Het is zeer gewenst een regelmatige vorm van meditatie te hebben (shamatha meditatie of andere vormen van meditatie). Dat helpt om gemakkelijker vertrouwd te raken met de vijf stijlen/wijsheden en de wijsheden/stijlen tijdens het weekend beter te ervaren;
  4. Het wordt aangeraden om regelmatig aan de vijf stijlen/wijsheden in het eigen leven aandacht te besteden. Omdat te bevorderen worden er regelmatig terugkomdagen of -middagen georganiseerd, waaraan deelnemers van de verdiepingsdagen kunnen meedoen.

Voor meer informatie, klik op contact.