Aanbod vijf stijlen/wijsheden

Algemene cursussen

Om meer te weten te komen over de vijf Tibetaanse wijsheden is het allereerst mogelijk om een inleidende cursus over die wijsheden te volgen. Een eerste kennismaking is mogelijk in een middag of avond van 2 uur. Het is ook mogelijk er één dag voor uit te trekken. Een uitgebreidere kennismaking kan in een cursus van ongeveer 6 of 7 dagdelen. Een ‘dagdeel’ is meestal 2 uur, via internet vaak 1,5 uur. Een langere cursus geeft de mogelijkheid wat dieper in te gaan op wat de stijlen/wijsheden voor de deelnemers betekenen, zowel voor zichzelf als in de omgang met anderen. Bij een cursus van 6 of 7 dagdelen is het noodzakelijk om het boek over de vijf wijsheden ‘Stralend in de wereld‘ aan te schaffen. De teksten in het boek zijn dan de basis van de cursus. Klik voor meer informatie over de vijf stijlen/wijsheden op inleiding in de vijf stijl/wijsheden op de website ’toegepast-boeddhisme’.

Verdiepingscursussen

Het is mogelijk om na deze oriëntatie cursus regelmatig momenten te organiseren waarop de deelnemers in staat worden gesteld hun ervaringen met de vijf stijlen/wijsheden in hun dagelijkse leven met elkaar door te spreken. Het is goed om dat te doen; de diepte van de vijf stijlen/wijsheden is namelijk groot, en de toepassingen zijn breed. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om over de vijf stijlen/wijsheden te spreken in termen van de te gebruiken taal, in de emoties waarin de stijlen/wijsheden zich ook kunnen manifesteren, in de wijze van kleding, in non-verbale uitingsvormen, of zelfs in de inrichting van iemands huis. dergelijke gesprekken helpen om vertrouwd te raken met de vijf stijlen/wijsheden door er zeer regelmatig op terug te komen. Het neemt ook een redelijke tijd om zich de vijf stijlen/wijsheden wat meer eigen te maken.  Het is ook anders te zeggen: als we ons de vijf stijlen/wijsheden eigen willen maken vraagt om een pad dat vaak een langere periode in beslag neemt.

Extra verdieping

Voor diegenen die via inleidende en/of verdiepende cursussen kennis hebben gemaakt de vijf stijlen/wijsheden en dit een interessante manier van werken vinden, is er een verdieping mogelijk. Daar zijn vier voorwaarden aan verbonden:

  1. Het is nodig één of meer inleidende of verdiepende cursussen te hebben gedaan;
  2. Het is nodig om een echte interesse in de stijlen/wijsheden te hebben;
  3. Het is nodig een regelmatige vorm van beoefening te hebben (shamatha meditatie of andere vormen van meditatie);
  4. Het is nodig een aantal volle dagen in de stijlen/wijsheden te investeren. Dat begint met in elk geval drie volle dagen. De reden daarvoor is dat deze verdieping alleen vorm kan krijgen in een ‘retreat-achtig’ setting.

Tijdens deze verdieping wordt er gedurende een wat langere tijd in een intensievere context ervaring met de vijf stijlen/wijsheden opgedaan. Als ervaringen daarmee bevallen is het zonder meer mogelijk er veel meer tijd aan te besteden.

Voor meer informatie, klik op contact.