Aanbod vijf stijlen/wijsheden

Algemene cursussen

Allereerst is het mogelijk om een inleidende cursus aan te bieden over de vijf wijsten/wijsheden. Dat kan in één middag van 2 uur. Dat kan ook op één dag. Dat kan ook in een cursus van rond de 6 of 7 dagdelen. In het laatste geval is het natuurlijk mogelijk veel dieper in te gaan op wat de stijlen/wijsheden voor de deelnemers betekenen, zowel voor zichzelf, als in de omgang met anderen.

Verdiepingscursussen

Het is mogelijk om na deze oriëntatie cursus regelmatig momenten te organiseren waarop de deelnemers hun ervaringen met de vijf stijlen/wijsheden met elkaar doorspreken. De diepte van de vijf stijlen/wijsheden is namelijk behoorlijk groot. Zo zijn de vijf stijlen/wijsheden bijvoorbeeld te herkennen aan de taal die gebruikt wordt, de emoties die getoond worden, de wijze van kleding, of de non-verbale uitingsvormen. Het helpt de deelnemers zeer wanneer er regelmatig op dergelijke ervaringen wordt terugkomen. Geïnteresseerde deelnemers hebben vaak een langere tijd nodig om zich de vijf stijlen/wijsheden eigen te maken.  Het is ook anders te zeggen. Geïnteresseerd zijn in de vijf stijlen/wijsheden vraagt om een pad dat vaak een langere periode in beslag neemt.

Extra verdieping

Voor diegenen die via inleidende en verdiepende cursussen kennis hebben gemaakt de vijf stijlen/wijsheden en dit een interessante manier van werken vinden, is er een verdieping mogelijk. Daar zijn vier voorwaarden aan verbonden:

  1. Het is nodig één of meer inleidende of verdiepende cursussen te hebben gedaan;
  2. Het is nodig een echte interesse in die stijlen/wijsheden te hebben. Dat toont zich o.a. in de bereidheid een pad van de vijf stijlen/wijsheden te willen lopen;
  3. Het is nodig een regelmatige vorm van beoefening te hebben (shamatha meditatie of andere vormen van meditatie);
  4. Het is nodig er een aantal volle dagen te investeren. Dat begint met in elk geval drie dagen. De reden daarvoor is dat deze verdieping altijd een ‘retreat-achtig’ karakter heeft. Als dat bevalt is het zonder meer mogelijk er aanzienlijk meer dagen aan te besteden.

Voor meer informatie, klik op contact.