Aanbod Leven en sterven

Op basis van het boek "op de golven van geboorte en dood'

Er is een bijzonder groot aantal cursussen te organiseren over de Tibetaans boeddhistische visie op leven en sterven. Het merendeel van de cursussen zal gebaseerd zijn op de inhoud van het boek ‘Op de golven van geboorte en dood‘ van Sebo Ebbens. Het boek gaat over de zes bardos. Ook zijn er in het boek een aantal beoefeningen te vinden die direct aan de zes bardos gekoppeld kunnen worden. Om die reden zal het bij de meeste cursussen nodig zijn dat boek aan te schaffen. Tijdens een inleiding of kortere of langere cursus zal er altijd even aandacht zijn voor de zeven levenslessen uit het Tibetaanse dodenboek. Klik daartoe op zeven levenslessen. 

Algemene inleiding van 1,5-2,5 uur
Allereerst is het natuurlijk mogelijk een algemene inleiding te geven over de essentie van het boek, dus ook de essentie van het Tibetaanse dodenboek. Een inleiding kan een dagdeel omvatten inclusief discussie en/of vraag en antwoord. 

Algemene inleiding van 1 dag
Het is ook mogelijk van de algemene inleiding een dag te maken. Een dag  bestaat meestal uit 2-2,5 uur. Een dergelijke dag kan gaan over een kennismaking met de belangrijkste onderwerpen binnen het Tibetaanse dodenboek. Het kan ook dag zijn waarin er specifieke wensen zijn om bepaalde onderdelen van het Tibetaanse dodenboek met elkaar door te spreken.

Cursus over het boek
Om de belangrijkste onderdelen van de visie op leven en sterven met elkaar door te spreken en de belangrijkste beoefeningen te doen, zijn er 3-4 dagen nodig, of 6-8 dagdelen (middagen, avonden, weekenden). Een dagdeel bestaat uit  ongeveer 2,5 uur. Bij een cursus als deze is het noodzakelijk het boek aan te schaffen (20,-). 

Cursus over de belangrijkste beoefeningen uit het boek
Het is ook mogelijk om de bardos (zie 1.) te benaderen vanuit vooral beoefeningen. Het is bijvoorbeeld mogelijk een cursus te geven waarin met korte informatie over de bardos met name aandacht te besteden aan beoefeningen die beschikbaar zijn, en die ons kunnen helpen tijdens zowel ons leven, als tijdens ons sterven. Bij een cursus als deze is het noodzakelijk het boek aan te schaffen (E 20,-). 

Het is ook mogelijk om die beoefeningen te doen die vooral visualisaties veronderstellen. Veel beoefeningen in het Tibetaans boeddhisme bevatten visualisaties. Bij visualisaties gaat het meer om op het oproepen van beelden, dan om het gebruik van woorden. Sommige mensen leren daardoor beter, of hebben daar meer behoefte aan. Ook is het vaak zo dat we, bijvoorbeeld bij ernstige ziekte of sterven, gemakkelijker beelden kunnen oproepen dan woorden. 

Cursus met de aanvullingen, zoals die te vinden zijn op de website
Bij deze cursus gaat het over de mogelijke aanvullingen zoals die op de website te vinden zijn bij de tab aanvullingen. Klik op aanvullingen voor meer informatie. De onderwerpen die daar te vinden zijn, zijn: (professionele) standaarden bij het ondersteunen van een ernstig zieke of stervende (2e aanvulling), het formuleren van wensen rond het levenseinde (3e aanvulling), abortus (4e aanvulling), euthanasie (5e aanvulling), orgaandonatie (6e aanvulling), zelfdoding (7e aanvulling), en pijnmedicatie (8e aanvulling).

Cursus met ook onderwerpen uit de andere boeken
Het is ook mogelijk om bepaalde onderwerpen van de andere boeken aan het boek over leven en sterven te koppelen. Zo wordt er in bijvoorbeeld in één van de bardos (de bardo van dharmata) sterk verwezen naar de vijf wijsheden (te vinden in het boek ’Stralend in de wereld’. Het is mogelijk daar apart aandacht aan te besteden. Zo blijkt mededogen in alle bardos bijzonder belangrijk. Het is op die manier mogelijk elementen van het boek ‘Vriendelijk en vol mededogen’ aan een cursus over leven en sterven toe te voegen.