Goed leven en sterven

Op de golven van geboorte en dood

Het doel van deze website ‘Goed Leven en Sterven’ is het ondersteunen van het boek ‘Op de golven van geboorte en dood. Goed leven en sterven in boeddhistisch perspectief‘ van Sebo Ebbens. Boek en website verhelderen de inzichten van het Tibetaans boeddhisme over leven en sterven. Ook lichten ze mogelijke consequenties toe van deze visie voor ons eigen leven en sterven. We hopen met het boek en de website deze inzichten toegankelijk te maken, en daar met elkaar over in gesprek te gaan. De teksten zijn zoveel mogelijk aangepast aan de Nederlandse situatie. Zie hieronder de afbeelding van het boek. Het boek is in juli 2019 bij Asoka verschenen en kost E 24,95 (ISBN 978 90 5670 393 6). Het kan in de boekhandel, bij Asoka, of elders via internet besteld worden.
De website kent ook los van het boek interessante informatie.
(Deze website is het laatste bijgewerkt op 14 juli 2020)

Samenvatting boek

Hier is het boek in samenvatting te vinden, gesplitst in  deel 1 (theorie) en deel 2 (beoefeningen). Ook wordt naar een recensie van het boek verwezen.

Aanvullingen

Hier zijn aanvullingen op het boek te vinden. Op dit moment is te lezen over de boeddhistische visie op: wensen rond het levenseinde, begeleiding stervende, abortus, euthanasie, orgaandonatie, zelfdoding, en pijnmedicatie.

In gesprek

Hier zijn samenvattingen te vinden van gesprekken en discussies over leven en sterven.Het is mogelijk op de samenvattingen van de gesprekken te reageren. Er worden nooit (!) namen genoemd.

Cursusaanbod

Op basis van de inhouden van het boek en de website worden er regelmatig open avonden en cursussen georganiseerd. Het kan gaan om korte en/of langere cursussen. Zie hiernaast bij open activiteiten een uitwerking daarvan. Het is mogelijk om vanuit dit aanbod zelf één of meer bijeenkomsten te organiseren.

Activiteiten open voor iedereen

In Rotterdam is momenteel een cursus gaande van 6 open studiedagen, In Bredevoort wordt in juni een open avond georganiseerd  Klik hieronder op ‘open activiteiten’ voor meer informatie over de data en plaats en dergelijke.

Over ons

Hier is te lezen wie we zijn, waarom we deze website hebben gemaakt, en wat we er mee willen bereiken.

Contact

Hier is de mogelijkheid contact op te nemen. Klik op contact.

Vignet_Nalandabodhi

Nalandabodhi Nederland
Deze website wordt onderhouden door Nalandabodhi Nederland. Nalandabodhi Nederland is een organisatie waar het Tibetaans boeddhisme centraal staat. In die organisatie is er aandacht voor zowel studie van het boeddhisme (1), als voor beoefening (diverse vormen van meditatie, 2), als voor toepassing van het boeddhisme in ons dagelijkse Nederlandse leven (3). Voor dat laatste heeft Nalandabodhi een aparte website ontwikkeld: toegepast boeddhisme
Klik voor meer informatie over Nalandabodhi Nederland op Nalandabodhi Nederland