Goed leven
en goed sterven

Deze website gaat over én goed leven én goed sterven. Het raamwerk daarvoor is de Tibetaans boeddhistische visie op leven en sterven. Op basis van een groot aantal cursussen en diverse gesprekken zijn ook ‘vriendelijkheid en mededogen’, en ‘de vijf Tibetaans-boeddhistische wijsheden’ belangrijk gebleken bij de kwaliteit van leven en sterven. Deze website gaat daarom over deze drie onderwerpen.
Over elk van deze drie onderwerpen verschijnt een boek. Over twee van de drie onderwerpen is al een boek verschenen. Over het derde onderwerp (vriendelijkheid en mededogen) zal in januari 2022 een boek verschijnen. De drie boeken zijn hieronder in beeld. Alle teksten, zowel de teksten in de boeken als op de website, zijn aangepast aan de Nederlandse situatie. De drie boeken zijn/worden geschreven door Sebo Ebbens.

(Deze website is het laatst bijgewerkt op 12 mei 2021)

Samenvatting boek

Van dit boek is een samenvatting te vinden op:

Samenvatting boek

Van dit boek is een samenvatting te vinden op:

Samenvatting boek

Van dit boek een voorlopige samenvatting te vinden op:

Aanvullingen op het boek over leven en sterven

Bij het boek ‘Op de golven van geboorte en dood. Goed leven en sterven n boeddhistisch perspectief’, is een aantal aanvullingen beschikbaar. Die aanvullingen zijn voortgekomen uit het maatschappelijk debat (zoals bijvoorbeeld het debat over euthanasie) en uit de vele discussies tijdens de cursussen. Op dit moment is er aanvullende informatie te vinden over een boeddhistische visie op: abortus; euthanasie; orgaandonatie; zelfdoding; en pijnmedicatie. Ook is er informatie beschikbaar over: wensen rond het levenseinde, en standaarden bij het begeleiden van een ernstig zieke of stervende. Klik op aanvullingen voor meer informatie.

Activiteiten, open voor iedereen

Op basis van de drie boeken en verwante onderwerpen worden er regelmatig open activiteiten georganiseerd. Die vinden soms lokaal plaats, soms via internet. Klik op open activiteiten voor meer informatie. 

Aanbod

Het is ook mogelijk om zelf cursussen te organiseren over één of meer van de drie onderwerpen. Dat kan gaan om een korte bijeenkomst (bijvoorbeeld 1 avond); dat kan ook gaan om langere cursussen (3-8 dagen). Klik op aanbod voor meer informatie.

Over ons, contact

Hier is te lezen wie we zijn, waarom we dit doen, en wat we er mee willen bereiken. Ook is hier de mogelijkheid om contact op te nemen. Klik op over ons; of klik op contact.

Vignet_Nalandabodhi

Nalandabodhi Nederland
Deze website wordt onderhouden door Nalandabodhi Nederland. Nalandabodhi Nederland is een organisatie waarin het Tibetaans boeddhisme centraal staat. Klik voor meer informatie op Nalandabodhi Nederland.
Er is ook een website toegepast boeddhisme van Nalandabodhi. Daar staan boeddhistische adviezen op voor alledag. Klik op toegepast boeddhisme