Goed leven en sterven

Op de golven van geboorte en dood

Het doel van deze website ‘Goed Leven en Sterven’ is het ondersteunen van vooral het boek ‘Op de golven van geboorte en dood. Goed leven en sterven in boeddhistisch perspectief‘ van Sebo Ebbens. Boek en website tezamen verhelderen de inzichten van het Tibetaans boeddhisme over leven en sterven. Naast aandacht voor de Tibetaans boeddhistische visie op leven en sterven is er binnen die visie ook aandacht voor de boeddhistische visie op vriendelijkheid en mededogen, en aandacht voor de vijf Tibetaans boeddhistische wijsheden. Deze twee onderwerpen leveren aan de Tibetaans boeddhistische visie op leven en sterven een belangrijke bijdrage. Alle teksten zijn aangepast aan de Nederlandse situatie. Over deze drie onderwerpen zijn er tot nu toe twee boeken verschenen en is er een derde gepland. Alle drie de boeken zijn/worden geschreven door Sebo Ebbens.  

  • Bovengenoemd boek ‘Op de golven van geboorte en dood’ is bij Asoka verschenen en kost E 24,95. Zie ook de afbeelding hieronder . 
  • Het boek ‘Stralend in de wereld, de vijf Tibetaanse wijsheden in ons dagelijks leven’ is bij Asoka verschenen en kost E 19,95. Klik op vijf wijsheden voor meer informatie.
  • In Januari 2022 verschijnt een boek over de (Tibetaans) boeddhistische visie op vriendelijkheid en mededogen. Dat boek verschijnt ook bij Asoka. Klik op vriendelijkheid en mededogen voor meer informatie.

(Deze website is het laatst bijgewerkt op 19 november 2020).

Samenvatting boek

Hier is het boek over leven en sterven in samenvatting te vinden, gesplitst in  deel 1 (theorie) en deel 2 (beoefeningen). 

Aanvullingen

Hier zijn aanvullingen op het boek leven en sterven te vinden. Op dit moment is er te lezen over de boeddhistische visie op: wensen rond het levenseinde, standaarden voor het begeleiden van een zieke of stervende, abortus, euthanasie, orgaandonatie, zelfdoding, en pijnmedicatie.

In gesprek

Hier zijn samenvattingen te vinden van gesprekken en discussies over leven en sterven en de relatie tussen beide. Het is mogelijk op de samenvattingen van de gesprekken te reageren. Er worden nooit (!) namen genoemd.

Cursusaanbod

Op basis van de inhouden van het boek en de website is het mogelijk om avonden en cursussen te organiseren. Het kan gaan om zowel kortere als langere cursussen. Het is mogelijk deze cursussen zelf te organiseren. Zie hiernaast voor voorbeelden.

Activiteiten open voor iedereen

Op dit moment is het zomervakantie zonder activiteiten. In het najaar vinden er weer diverse cursussen plaats. Klik hieronder op ‘open activiteiten’ voor informatie over de data en plaats van de open activiteiten. Het is overigens altijd mogelijk zelf een (open) activiteit te organiseren. 

Over ons

Hier is te lezen wie we zijn, waarom we deze website hebben gemaakt, en wat we er mee willen bereiken.

Contact

Hier is de mogelijkheid contact op te nemen. Klik op contact.

Vignet_Nalandabodhi

Nalandabodhi Nederland
Deze website wordt onderhouden door Nalandabodhi Nederland. Nalandabodhi Nederland is een organisatie waar het Tibetaans boeddhisme centraal staat. In die organisatie is er aandacht voor zowel studie van het boeddhisme (1), als voor beoefening (diverse vormen van meditatie, 2), als voor toepassing van het boeddhisme in ons dagelijkse Nederlandse leven (3). Voor dat laatste heeft Nalandabodhi een aparte website ontwikkeld: toegepast boeddhisme
Klik voor meer informatie op Nalandabodhi Nederland