Goed leven en sterven

Op de golven van geboorte en dood

Het doel van deze website ‘Goed Leven en Sterven’ is het ondersteunen van het boek ‘Op de golven van geboorte en dood. Goed leven en sterven in boeddhistisch perspectief‘ van Sebo Ebbens. Boek en website verhelderen de inzichten van de Tibetaans boeddhistische opvattingen over leven en sterven en lichten mogelijke consequenties daarvan voor ons eigen leven en sterven toe. We hopen met boek en website deze inzichten toegankelijk te maken voor geïnteresseerden door informatie te verstrekken, cursussen te geven, en met elkaar in gesprek te gaan. De teksten zijn zoveel mogelijk aangepast aan de Nederlandse situatie. Zie hieronder de afbeelding van het boek. Het boek is in juli 2019 bij Asoka verschenen en kost E 24,95 (ISBN 978 90 5670 393 6). Het kan in de boekhandel, bij Asoka, of elders via internet besteld worden.  
De website is in ontwikkeling en kent ook los van het boek interessante informatie.

Samenvatting boek

Hier is het boek in samenvatting te vinden, gesplitst in  deel 1 (theorie) en deel 2 (beoefeningen). Ook wordt naar een recensie van het boek verwezen.

Aanvullingen

Hier zijn aanvullingen op het boek te vinden. Op dit moment is te lezen over de boeddhistische visie op: wensen rond het levenseinde, abortus, euthanasie, orgaandonatie, zelfdoding, en pijnmedicatie.

In gesprek

Hier zijn samenvattingen te vinden van gesprekken en discussies over leven en sterven. Gesprekken en discussies vinden plaats tijdens inleidingen, cursussen, en vraag- en antwoord sessies via de mail. Het is mogelijk op de samenvattingen van de gesprekken te reageren. Er worden nooit (!) namen genoemd.

Cursusaanbod

Op basis van de inhouden van het boek en de website worden er open avonden en cursussen georganiseerd. Het gaat om korte en/of langere cursussen. Klik op ‘aanbod’ voor een overzicht van de mogelijkheden. het is ook mogelijk zelf iets te organiseren.

Activiteiten open voor iedereen

In Rotterdam is een open studiedag gepland op 19 oktober. In Dordrecht worden er 5 studiedagen georganiseerd. Klik op ‘open activiteiten’ voor meer informatie.

Over ons

Hier is te lezen wie we zijn, waarom we deze website hebben gemaakt, en wat we er mee willen bereiken.

Contact

Hier is de mogelijkheid contact met ons op te nemen.

Vignet_Nalandabodhi

Nalandabodhi Nederland
Deze website wordt onderhouden door Nalandabodhi Nederland. Nalandabodhi Nederland is een organisatie waar het Tibetaans boeddhisme centraal staat. In die organisatie is er aandacht voor zowel studie van het boeddhisme (1), als voor beoefening (diverse vormen van meditatie, 2), als voor toepassing van het boeddhisme in ons dagelijkse Nederlandse leven (3). Voor dat laatste heeft Nalandabodhi een aparte website ontwikkeld: toegepast boeddhisme
Klik voor meer informatie over Nalandabodhi Nederland op Nalandabodhi Nederland.
(Deze website is het laatst bijgewerkt op 15 oktober 2019)