Goed leven en sterven

Op de golven van geboorte en dood

Het doel van deze website ‘Goed Leven en Sterven’ is het ondersteunen van het boek ‘Op de golven van geboorte en dood. Goed leven en sterven in boeddhistisch perspectief‘ van Sebo Ebbens. Boek en website verhelderen de inzichten van het Tibetaans boeddhisme over leven en sterven. Ook lichten ze mogelijke consequenties toe van deze visie voor ons eigen leven en sterven. We hopen met het boek en de website deze inzichten toegankelijk te maken, en daar met elkaar over in gesprek te gaan. De teksten zijn zoveel mogelijk aangepast aan de Nederlandse situatie. Zie hieronder de afbeelding van het boek. Het boek is in juli 2019 bij Asoka verschenen en kost E 24,95 (ISBN 978 90 5670 393 6). Het kan in de boekhandel, bij Asoka, of elders via internet besteld worden.
De website kent ook los van het boek interessante informatie.
(Deze website is het laatst bijgewerkt op 22 oktober 2020)

Samenvatting boek

Hier is het boek in samenvatting te vinden, gesplitst in  deel 1 (theorie) en deel 2 (beoefeningen). 

Aanvullingen

Hier zijn aanvullingen op het boek te vinden. Op dit moment is er te lezen over de boeddhistische visie op: wensen rond het levenseinde, standaarden voor begeleiden stervende, abortus, euthanasie, orgaandonatie, zelfdoding, en pijnmedicatie.

In gesprek

Hier zijn samenvattingen te vinden van gesprekken en discussies over leven en sterven. Het is mogelijk op de samenvattingen van de gesprekken te reageren. Er worden nooit (!) namen genoemd.

Cursusaanbod

Op basis van de inhouden van het boek en de website is het mogelijk om avonden en cursussen te organiseren. Het kan gaan om zowel kortere als langere cursussen. Het is mogelijk deze cursussen zelf te organiseren. Zie hiernaast voor voorbeelden.

Activiteiten open voor iedereen

Op dit moment is het zomervakantie zonder activiteiten. In het najaar vinden er weer diverse cursussen plaats. Klik hieronder op ‘open activiteiten’ voor informatie over de data en plaats van de open activiteiten. Het is overigens altijd mogelijk zelf een (open) activiteit te organiseren. 

Over ons

Hier is te lezen wie we zijn, waarom we deze website hebben gemaakt, en wat we er mee willen bereiken.

Contact

Hier is de mogelijkheid contact op te nemen. Klik op contact.

Vignet_Nalandabodhi

Nalandabodhi Nederland
Deze website wordt onderhouden door Nalandabodhi Nederland. Nalandabodhi Nederland is een organisatie waar het Tibetaans boeddhisme centraal staat. In die organisatie is er aandacht voor zowel studie van het boeddhisme (1), als voor beoefening (diverse vormen van meditatie, 2), als voor toepassing van het boeddhisme in ons dagelijkse Nederlandse leven (3). Voor dat laatste heeft Nalandabodhi een aparte website ontwikkeld: toegepast boeddhisme
Klik voor meer informatie op Nalandabodhi Nederland