Goed leven en sterven

Op de Golven van Geboorte en Dood

Inzichten van het Tibetaans boeddhisme rond leven en sterven

Deze website zal begin juni actief worden. De website zal het boek ‘Op de Golven van Geboorte en Dood. Goed Leven en Sterven in Boeddhistisch Perspectief’ ondersteunen. Dit boek zal half juni 2019 bij Asoka verschijnen en is geschreven door Sebo Ebbens. Zie de afbeelding hiernaast.

Het doel van het boek en de website is om de inzichten van het Tibetaans boeddhisme rond leven en sterven toegankelijk te maken voor geïnteresseerden. De inzichten zijn aangepast aan de Nederlandse situatie. Bovendien zijn ze voorzien van diverse beoefeningen.

Activiteiten rond het boek

Op dit moment zijn er twee open informatiedagen gepland over het boek. Ze vinden plaats in Rotterdam op resp. 21 september en 19 oktober. Beide dagen hebben dezelfde opzet.
Klik voor meer informatie over die dagen op open dag 1 of open dag 2. 

Contact

Klik op de mail info@goedlevenensterven.nl voor informatie of vragen. 

Kwaliteit van leven

De veronderstelling in het boek en op de website is dat, als we al tijdens ons leven de tijdelijkheid van ons bestaan of ons sterven realiseren, de kwaliteit van ons leven zal toenemen. We weten dan beter wat onze prioriteiten zijn. Andersom geldt dat ook zo. Als we een goed leven hebben gehad, zal ons sterven minder zwaar zijn. Het boek met de theorie en verschillende beoefeningen, en de website zijn bedoeld om de lezer daarbij te ondersteunen.

Discussie

Deze website is ook bedoeld om mensen die vragen hebben over leven en sterven, te ondersteunen. Regelmatig zullen er daarom ervaringen en discussies die met anderen gevoerd worden, op de website gezet worden in de vorm van korte samenvattingen. Er zullen nooit namen van vragenstellers op de website terecht komen. Vragen, reacties op teksten op de website, vragen over de theorie of de beoefeningen in het boek  kunnen vanaf begin juni 2019 via de mail worden ingebracht.

Nalandabodhi Nederland

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door Nalandabodhi Nederland. Nalandabodhi Nederland is een Tibetaans boeddhistische organisatie. In die organisatie staan zowel studie van het boeddhisme (1), als beoefening (diverse vormen van meditatie, 2), als de toepassing van het boeddhisme in ons dagelijks leven in de 21e eeuw (3) centraal.

Klik voor meer informatie over Nalandabodhi Nederland op Nalandabodhi Nederland.

Laatste bewerking: 3 mei 2019