Goed leven
en goed sterven

Deze website gaat over goed leven én goed sterven, maar gaat vooral over goed leven. De veronderstelling is dat, als we de eindigheid van ons bestaan zien, we ons leven bewuster en gerichter zullen vormgeven. Het gedachtegoed is gebaseerd op de Tibetaans boeddhistische visie op leven en sterven. Het Tibetaanse dodenboek speelt in die visie al gedurende 12 eeuwen een belangrijke rol.
Als we ons realiseren dat ons leven eindig is, beseffen we beter wat belangrijk voor ons is om te doen en wat niet. Andersom geldt hetzelfde. Als we ons leven bewuster geleefd hebben, zullen we beter zijn voorbereid op ons sterven.

Op basis hiervan is de conclusie dat de visie van het Tibetaanse dodenboek uiteindelijk gaat over ons leven, over de versterking van de kwaliteit van leven. Ook de drie boeken die Sebo Ebbens heeft geschreven, gaan daarover, evenals deze website. Die visie is uitgebreider beschreven in het katern ‘de 7 levenslessen uit het Tibetaanse dodenboek’. Zie de voorkant van dat katern hiernaast. Deze tekst is ook iets ingekort op deze website te vinden door te klikken op 7 levenslessen uit het Tibetaanse dodenboek.

De drie boeken zijn:

  1. In 2019 is het boek ‘Op de golven van geboorte en dood‘ verschenen. Dit boek is gebaseerd op het Tibetaanse dodenhoek, beschrijft de zes bardos die in het dodenboek te vinden zijn, en is aangepast aan de huidige Nederlandse cultuur. Bardos zijn overgangssituaties. Drie bardos gaan over ons leven, drie over ons sterven en de periode daarna. De veronderstelling is dat inzicht in de bardos ons helpt om ons leven en ons sterven met elkaar te verbinden. Dat helpt weer om zowel de kwaliteit van ons leven als de kwaliteit van ons sterven te vergroten. De klemtoon in het boek ligt met name op de versterking van de kwaliteit van leven.
  2. In 2013 is het boek ‘Stralend in de wereld‘ verschenen. Dat boek gaat over de vijf Tibetaans-boeddhistische wijsheden. Ook de wijsheden spelen een krachtige rol bij het versterken van met name de kwaliteit van ons leven, maar spelen in het Tibetaans boeddhisme ook een belangrijke rol tijdens en na ons sterven. Van dit boek is een 2e druk gepland. Die komt waarschijnlijk uit rond de zomer van 2024.
  3. In 2022 is het boek ‘Vriendelijk en vol mededogen’ verschenen. Vriendelijkheid en mededogen spelen een belangrijke rol bij het versterken van de kwaliteit van ons leven, maar spelen ook een belangrijke rol tijdens ons sterven en de periode daarna.

Hieronder zijn de drie boeken te vinden. Meer informatie over elk van de boeken is te verkrijgen door op ‘lees verder’ onder de afbeeldingen te klikken. De drie boeken zijn uitgegeven door uitgeverij Asoka. Deze drie boeken zijn te verkrijgen bij de boekhandel.
(Deze website is het laatst bijgewerkt op 7 juli 2024)

Samenvatting boek en nog meer

Van dit boek is een samenvatting en nog meer te vinden op:

Samenvatting boek en nog meer

Van dit boek is een samenvatting en nog meer te vinden op:

Samenvatting boek en nog meer

Van dit boek is een samenvatting en nog meer te vinden op:

Twee aanvullende katerntjes

Naast de drie bij uitgeverij Asoka uitgegeven boeken, zoals hierboven beschreven, zijn er in eigen beheer nog twee kleinere katernen uitgegeven. Het gaat om het boekje ‘Het levensrad, ons bevrijden van lijden en gedoe‘, en om het boekje ‘Vertrouwd raken met mededogen. De 59 spreuken van Atisha‘. Beide katernen zijn te bestellen via de contact pagina op deze website. Zie ook hieronder.  Dat geldt ook voor het katern over ‘de zeven levenslessen‘ dat hierboven beschreven is. 

Het eerste katern (Het levensrad) is geschreven omdat dit onderwerp bleek te missen vanuit de 7 levenslessen die uit het Tibetaanse dodenboek gedestilleerd zijn. Dit onderwerp bleek te weinig aandacht gekregen te hebben. Klik op ‘het levensrad’ voor meer informatie over dit boekje.

Het tweede katern (Vertrouwd raken met mededogen) is geschreven als aanvulling op hoofdstuk 2 van het boek ‘Vriendelijk en vol mededogen‘. Klik op ‘vertrouwd raken met mededogen‘ voor meer informatie over dit boekje.

  Activiteiten, aanbod

Op basis van deze drie boeken, de verschillende katernen, en de met leven en sterven verwante onderwerpen worden er regelmatig cursussen en open activiteiten georganiseerd. Die activiteiten vinden soms lokaal, soms regionaal, soms landelijk, en soms via internet plaats. Klik op activiteiten voor alle lopende en geplande cursussen en activiteiten.
Het is mogelijk om zelf cursussen te organiseren over één of meer van de hier genoemde onderwerpen, en daarbij de schrijver en/of andere experts uit te nodigen. Dat kan gaan om een korte bijeenkomst (bijvoorbeeld 1 avond). Dat kan ook gaan om langere cursussen (3-8 dagen). Klik op aanbod voor meer informatie.

Aanvullingen

Bij aanvullingen is er extra achtergrondinformatie toegevoegd, die bepaalde onderwerpen in de boeken verdiepen. Het gaat om o.a. onderwerpen als ‘professionele standaarden bij verzorging van zieken of stervenden, en bijvoorbeeld boeddhistische opvattingen bij euthanasie, abortus, zelfdoding, … Klik op aanvullingen voor meer informatie.

Verwante website

Op deze website wordt regelmatig verwezen naar de website https://toegepast-boeddhisme.nl. Op die website wordt een groot aantal boeddhistisch geïnspireerde werkwijzen aangeboden die helpen om onze aandacht en ons gewaarzijn in ons dagelijks leven te vergroten, en daarmee de kwaliteit van ons leven te versterken. 

Over ons, contact

Bij over ons is te lezen wie we zijn, waarom we dit doen, en wat we er mee willen bereiken. Ook is hier de mogelijkheid om contact op te nemen. Klik op over ons; of klik op contact.